maanantai 12. toukokuuta 2014

Perhe ja lapset

MAP-kirkko markkinoi itseään melko rehvakkaasti perhekeskeisenä uskonyhteisönä. Siinä missä normaali suomalainen ymmärtää perheen yhteiskunnan perusyksikkönä, mormoni uskoo perheen olevan iankaikkisuuden perusyksikkö, mutta mormonin perhekäsitystä kuitenkin sotketaan merkittävällä tavalla jo heti vaippaiästä alkaen.

Muutama päivä sitten latasin MAP-kirkon verkkosivuilta itselleni Lastenhuoneen Oppikirjan, joka on siis MAP-kirkon opetussuunnitelma vaippaikäisille lapsille. Mormonikirkon sunnuntaiohjelmaan osallistuvat perheet pilkotaan heti kättelyssä omiin lokeroihinsa ja oma lokeronsa on siis myös vaippaikäisillä, jotka vanhemmat kärräävät lastenhuoneeseen omien pyhäkoulujensa ajaksi. Mormoniperheen kirkkokäynti ei siis ole yhteistä perheaikaa perhekeskeiseksi itseään markkinoivassa Mormonikirkossa vaan toisistaan erotettujen perheenjäsenten indoktrinointia.

Lastenhuoneen oppikirjan ensimmäisen oppitunnin "Minä olen Jumalan lapsi" keskiössä kummitteleekin sitten jo heti mormonien perheidyllin ydin. Lastenhuoneen opettajaa kirja ohjeistaa heti oppitunnin johdannossa seuraavasti:
Jokainen meistä on taivaallisten vanhempien rakas henkipoika tai -tytär. Me elimme heidän luonaan ennen syntymäämme. Taivaallinen Isämme tuntee meidät henkilökohtaisesti ja rakastaa meitä.
Pikaisesti lukemalla moni voisi ajatella, että voi kuinka ihastuttava ajatus rakastavasta taivaallisista vanhemmista. Syvempi tarkastelu kuitenkin paljastaa kuinka pikkupiltin mieleen pyritään istuttamaan heti vaippaiässä ajatusta taivaallisesta vanhemmasta näin sekoittaen lapsen maailmaa ja nakertaen hänen hänen siteitään omiin vanhempiinsa. MAP-kirkko pyrkiikin monin paikoin tämän lastenhuoneen ensimmäisen oppitunnin jälkeen myöhemmässä lasten kasvatuksessaan asettamaan itsensä perhesiteiden yläpuolelle, jotta lapsi kasvaessaan oppisi aina asettamaan kirkon etusijalle ennen omaa perhettään.

Lastenhuonen oppikirjan toinen oppitunti "Taivallisella Isällä on Suunnitelma Minua Varten" jatkaakin samalla teemalla.
Kerro lapsille, että me kaikki olimme taivaallisen Isän luona ennen
syntymäämme.
Toistetaan siis edellisen oppitunnin teemaa ja pyritään istuttamaan lapsen mieleen ajatusta kuinka omat vanhemmat eivät ole ne oikeat vanhemmat.
Kerro lapsille, että taivaallisella Isällä on suunnitelma meitä varten. 
 Taivaallisella Isällä on suunnitelma, ei lapsen omilla vanhemmilla,..
Kerro lapsille, että kun me olemme maan päällä, taivaallinen Isä
haluaa, että me olemme onnellisia ja pidämme Hänen käskynsä.
..ja kuinka tämän suunnitelman noudattaminen ja onnellisuus edellyttää taivaallisen Isän käskyjen pitämistä.

Näin siis pienen vaippaikäisen lapsen indoktrinointi alkaa MAP-kirkossa. Heti kun taapero alkaa ymmärtämään puhetta ja tavailemaan ensimmäisiä sanojaan. Lapsen käsityksiä omista vanhemmistaan muokataan siten, että lapsi elämänsä aikana asettaisi MAP-kirkon oman perheensä edelle. Siinäpä sitä onkin perhearvoja kerrakseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti