keskiviikko 30. maaliskuuta 2016

Arkkipiispa Mäkinen

Pääsiäisviikonloppuna evankelisluterilaisen kirkon arkkpiispa Kari Mäkinen hämmensi pakolaiskeskustelua MTV3 extran haastattelussa todeten:
Kirkko on varautunut kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden suojelemiseen, kertoo arkkipiispa Kari Mäkinen MTV:n Uutisextran haastattelussa. Mäkinen muistuttaa myös, että kirkon tehtävä on Suomessa rakentaa rauhaa kristittyjen ja muslimien välillä.
Vastine Mäkisen kommenttiin lohkaistiin Perussuomalaisten puolueen facebooksivulla näin:
Arkkipiispa Mäkisen toteamus saikin aikaan jonkinlaisen piikin jälleen kirkosta eroamisissa kertoo eroakirkosta.fi -palvelu. Eronneista osa nimenomaisesti nimesi syyksi kirkosta eroamiseen Mäkisen toteamukset pakolaisille annettavasta avusta.

Kun kuulin Mäkisen kommentista ensireaktioni oli varsin perussuomalainen: "Mitä tämä mies oikein höpisee?" Sitten mieleeni tuli kysymys: "Millä perusteilla kirkko voi ryhtyä suojelemaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja onko toiminnalle laillisia edellytyksiä?" ja vasta kolmanneksi mietin: "Mitkä mahtoivat olla Mäkisen todelliset syyt tähän toteamukseen?" Mäkinen on myös aiemmin ottanut kantaa ja ohjeistanut seurakuntia auttamaan pakolaisia, joten siltä osin hänen kommenttinsa ovat johdonmukaisia.

Myönnettäköön etten tunne arkkipiispa Mäkistä, joten en voi väittää tietäväni hänen todellisia motiivejaan asiassa. Mäkinen näyttää toimivan esimerkillisen kristityn tavoin, kuten Raamatusta löytyvän Jeesuksen tarinan mukainen laupias samarialainen, joka auttoi avuntarvitsijaa hänen vakaumuksestaan riippumatta, jopa siten, että oli valmis tinkimään omasta elintasostaan. Arkkipiispa Mäkinen pitää kristillisiä arvoja esillä ja johtaa kirkkoa niiden mukaan, joten hän toimii juurikin niinkuin kristillisen kirkon johtajan odottaisinkin toimivan. Tätä vasten arvioiden arkkipiispa Mäkisen toiminta saa hyväksyntäni.

Kokonaan toinen kysymys on se kuinka maahan tulevien pakolaisten synnyttämät kustannukset pystytään kattamaan siten ettei suomalainen yhteiskunta ajaudu kaaokseen. Tämä kysymys ei ole arkkipiispa Mäkisen ratkaistavissa vaan se on valtiojohdon tehtävä, joten kirkosta Mäkisen puheiden takia eronneet kohdistavat mielestäni kiukkunsa nyt ihan väärään tahoon. Perussuomalaisten reaktio, joka siis noudatteli myös omaa ensireaktiotani, on tältä osin ymmärrettävä, joskin asia on perussuomalaisten julkaisemassa kuvassa ilmaistu moukkamaisesti ja kärjistetysti. Perussuomalainen näkökulma on moraalisesti myös arveluttava, koska se asettaa ihmiset vahvasti eriarvoisiksi heidän etnisen taustansa perusteella. Perustuslain yhdenvertaisuupykälä ei ole yksiselitteinen todeten:
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Mikä on siis perustuslaissa määritelty "hyväksyttävä syy" asettaa joku eriarvoiseen asemaan? Millä oikeudella kukaan on oikeutettu päättämään miksi kantasuomalaisen elämä ja elintaso on tärkeämpi kuin tänne syystä tai toisesta tulleen pakolaisen? Jokin syy jokaisella maahanmuuttajalla tuloonsa on ja syystä riippumatta heidän ihmisoikeutensa tulisivat olla aivan samalla tasolla kuin kantassuomalaistenkin. Miksi ihmisen syntypaikka olisi "hyväksyttävä syy" kohdella jotakuta eriarvoisesti ja kieltää häntä asumasta Suomessa? Loppujen lopuksi olemme ihmisiä ja kaikki kannamme geenejä n. 100 000 - 200 000 vuotta sitten eläneeltä naiselta ja n. 200 000 - 300 000 vuotta sitten eläneeltä mieheltä. Kaikkien yhdenvertaisuus kansalaisuudesta riippumatta on tietysti ideaali, jota kohti maailmassa olisi syytä pyrkiä. Valitettavasti äänenpainot näyttävät toistaiseksi vievän toiseen suuntaan eikä niitä pieniäkään kehistysaskelia kohti yhdenvertaista maailmaa olla perussuomalaisessa ajattelumaailmassa halukkaita ottamaan.

Kiitokseni arkkipiispa Mäkiselle tästä, tämä sai taas ajattelemaan asiaa ja muistutti kuinka myös pakolaisetkin ovat ihmisiä. Perussuomalainen eriarvoistaminen ei paranna maailmaa vaan on lyhytnäköistä omaan napaan tuijottelua, joka kasvattaa maailman eriarvoistumista ja synnyttää entistä vakavampia konflikteja tulevaisuudessa.

torstai 24. maaliskuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Tasovaatimukset

RAKKAAT NUORET MIEHET JA NUORET NAISET,
luotamme teihin suuresti. Te olette Jumalan rakkaita poikia ja tyttäriä, ja Hän on tietoinen teistä. Te olette tulleet maan päälle suurten mahdollisuuksien ja myös suurten haasteiden aikana. Tämän kirjasen tasovaatimukset auttavat teitä tärkeissä valin­noissa, joita teette nyt ja joita tulette vielä tekemään tulevaisuu­dessa. Lupaamme, että kun pidätte tekemänne liitot ja nämä tasovaatimukset, teitä siunataan Pyhän Hengen kumppanuudella, uskonne ja todistuksenne vahvistuvat ja pääsette kokemaan entistä suurempaa onnea.
 Näillä sanoilla (korostus lisätty) alkaa MAP-kirkon opasvihko "Nuorten voimaksi", jossa esiintyviä manipulointitekniikoita kosketin jo aiemmin kirjoituksissani I, II, III, IV, V, VI, VII ja VIII. Nämä tasovaatimukset ovat tunnusomaisia juuri kaikkein totalitaarisimmille ryhmittymille, ei ainoastaan uskonnollisille ryhmille. Vastaavia tai samankaltaisia tasovaatimuksia esiintyy tai on esiintynyt mm. jihadistien, Jehovan Todistajien, Mooniesien, Skientologien, neuvostokommunistien, Pohjois-Korean, kommunistisen Kiinan ja Natsien ideologioissa. Organisaation määrittelemät tasovaatimukset, ovat ne sitten minkälaisia tahansa, toimivat voimakkaina yksilön itsemääräämisoikeutta rajoittavina direktiiveinä. Luna Lindsey kirjassaan "Recovering Agency Lifting the Veil of Mormon Mind Control" kirjoittaa tasovaatimusten vaikuttavan seuraavasti:
 • Synnyttää mahdottomat standardit, jotka vaikeutuvat jatkuvasti
 • Vaimentaa minän
 • Rakentaa perustan palkkio/rangaistus syklille
 • Rakentaa perustan häpeälle/syyllisyydelle
 • Rakentaa perustan kaksiteräisyydelle (double bind)
 • Sallii syyllisyyden käännön (blame reversal)
 • Tarjoaa oikeutuksen elitismille
 • Voimistaa korkeampaa tarkoitusta
 • Vetoaa ideaaleihin
 • Vahvistaa
  • Mustavalkoista ajattelua
  • Olemassaolon sääntelyä
  • Epäsuoria ohjeita
  • Samaistumista ja esimerkkiä
 • Rakentaa tunnistautumista ryhmään jaetun koettelmuksen kautta
Nuorten Voimaksi lehtinen ei ole ainoa kirkon julkaisu jossa tasovaatimuksia pidetään esillä. Tasovaatimukset ovat mormonikirkossa alati läsnä ja niitä korostetaan toistuvasti kirkon oppimateriaaleissa sekä johtajien puheissa. Ne ovat edellytyksenä myös temppelikelpoisuuden saavuttamiseksi, mikä itsessään on melko nurinkurista sillä Jeesuksen aikalaisessa juutalaisuudessa temppeli oli nimenomaa puhdistautumista varten ja temppelirituaalein uskottiin sovitettavan syntejä sekä korjattavan välit ihmisen ja Jumalan välillä. Asetettuja tasovaatimuksia siis valvotaan mm. temppelikelpoisuushaastatteluilla, mikä johtaa helposti syylistymis- ja häpeäkierteisiin sekä tuntemuksiin omasta riittämättömyydestä.

Tasovaatimukset on myös sidottu koviin rangaistuksiin ja epäonnistuminen tasovaatimusten mukaisessa elämässä voi johtaa, ja on usein johtanutkin, jäsenen erottamiseen yhteisöstä. Erottamisen uhka ja/tai uhkakuvat huonompaan asemaan joutumisesta kuolemanjälkeisessä elämässä tekevät tasovaatimuksista varsin tehokkaan mielenhallinta- ja aivopesumenetelmän. Mahdottomiksi asetetut tasovaatimukset saavat jäsenet alati tuntemaan itsensä riittämättömiksi ja ponnistelemaan kovemmin ja kovemmin saavuttaakseen kirkon johtajien kulloinkin asettamat tavoitteet. Lopputuloksena jäsenten mielet muovautuvat kyseenalaistamattomaan tottelevaisuuteen ja riittämättömyyden tunteen synnyttämä halu tavoitella täydellisyyttä johtaa lopulta vain entistä suurempaan riittämättömyyden tunteeseen ja monissa tapauksissa masennukseen.

Tasovaatimukset mormonikirkossa, samoin kuin monissa muissa vahingollisissa uskonyhteisöissä ja ideologioissa, ovat moninaisia ja ulottuvat fyysisistä ominaisuuksista, pukeutumisesta, käyttäytymisestä aina ajatuksien ja tunteiden kontrollointiin. Tasovaatimusten ulottaminen erityisesti ajatteluun ja tunteisiin, siis asioihin joita ei voi tietoisesti kontrolloida ja jotka ovat abosuuttisesti tavoittamattomissa, synnyttää poikkeuksetta edellä kuvatun häpeäkierteen ja riittämättömyyden tuntemuksia liikkeen piiriin ajautuneissa henkilöissä. Täydellisyydentavoittelu synnyttää joissain uhreissa patologista perfektionismia, joka taas altistaa masennuksen ohella myös monille muille psyykkisille oireille.

Korkeiden tasovaatimusten esittäminen ja niiden noudattamisen tarkkailu onkin siis yksi varmimmista vahingollisen yhteisön tunnusmerkeistä.

keskiviikko 23. maaliskuuta 2016

Uskon sokaisema

Eilen 22.3.2016 Brysselissä räjähti pari terroristien pommia. Tekijöiden kerrotaan räjäyttäneen pommien mukana myös itsensä eli kyseessä on ilmeisesti ollut itsemurhaisku. Pääepäilykset suuntautuvat iskun omiin nimiinsä julistaneen ISIS:n suuntaan, mikä ei sinällään olisi mikään ihme. Iskuihin liittyvät tutkimukset ovat käynnissä ja tekijöiden todellisia kytköksiä eri terroristijärjestöihin varmasti koitetaan kaivaa esiin todenteolla. Teon tekijöiden motiivit kumpuavat äärijärjestöjen ideologioista, joiden uskonnollisia kytköksiä ei luonnollisisesti ole syytä kiistää ja sitä kuinka tekijät luultavasti uskoivat toteuttavansa palvomansa jumalan tahtoa ja saavansa palkintonsa tuonpuoleisessa.

Terrorismintutkija Atte Kaleva kommentoi tapauksen takana piileviä motiiveja ja logiikkaa Iltalehdessä seuraavasti:
Terroristit pyrkivät siihen, että Euroopassa olisi paljon tuomitsevaa asennetta ja rasismia. Jihadistit ymmärtävät, että jos musliminuoret kokevat tulevansa vainotuksi, sorretuksi tai uhatuksi etnisyytensä takia Euroopassa, se luo hyvin hedelmällistä ilmapiiriä jihadistiselle kiihotukselle ja radikalismille.
Kotoisessa Suomessakin viimeaikaisen pakolaisvirran seurauksena noussut uusi rasismin aalto siis Kalevan mukaan putoaa suoraan näiden ääriliikkeiden eduksi. Syrjinnän ja kaltoinkohtelun kohteeksi joutuvat nuoret katkeroituvat mikä laskee kynnystä lähteä etsimään omaa paikkaansa maailmasta ääriliikkeiden riveistä.

Kotosuomalainen rasistien joukko arvatenkin käyttää terrori-iskua vihanlietsontaansa koittaen kerätä omalle aatteelleen lisää kannattajia. Pelon- ja vihanlietsonta onkin siis molemmin puolista ja molemmat ääriosapuolet tässä tilanteessa pyrkivät itseasiassa samaan: oman mediahuomionsa maksimoimiseen, pelon tunteiden synnyttämiseen ja oman agendansa oikeuttamiseen. Molemmat ääripäät katsovat tilannetta omalta puoliskoltaan nähden tilanteessa vain sen minkä he haluavat nähdä perin inhmillisen omia uskomuksia vahvistavan vahvistusvinouman sokaisemina. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Teemu Sinkkonen totesi:
Ääriglobaali jihadistinen liike ja eurooppalainen äärioikeisto ruokkivat toinen toisiaan, ne ovat monessa mielessä samanlaisia ilmiöitä. Molemmat hyötyvät vihan lietsonnasta. Jihadistiset teot aiheuttavat vastakkainasettelun kasvamista, mutta myös vihapolitiikka ja rasismi kasvattavat syrjäytymisen tunnetta etnisissä vähemmistöissä ja helpottavat sitä, että yksilö ajautuu terrorismin pariin.
Vastakkainasettelun pelikenttä on siis valmis, ääriainekset molemmin puolin lietsovat vihaa ja pelkoa kansaan ja jollain aikavälillä meno äityy kotisuomessakin polttopulloiskuja vakavammaksi mikäli tilanteeseen ei puututa riittävällä päättävisyydellä. Vaikka Suomen turvallisuusviranomaiset arvioivatkin ettei Suomi ole terrori-iskujen primäärikohde niin vastaaviin tapahtumiin tulee varautua. Kokemuksia löytyy Ruotsista kun vuonna 2010 Tukholmassa pamahti, eikä Ruotsikaan taida lukeutua korkean profiilin terrorismikohteeksi. Samoilla linjoilla näyttää oleva myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö:
Varovaisuus on valttia. Kyllä meidänkin on osattava varautua siihen, että jotain saattaa joskus tapahtua (Suomessa).

Vain reilut yhdeksän tuntia ennen Brysselissä tehtyjä terrori-iskuja Helsingin Sanomien toimittaja Pekka Mykkänen julkaisi kirjoituksen "Herätkää poliittiset päättäjät - Suomi on sairastunut, ja taudin nimi on avoin rasismi". Kirjoituksessaan Mykkänen puuttuu julkiseen rasismiin, jonka valtion virkamiehet tuntuvat sivuuttavan. Lakiviidakon rasismia, vihapuhetta ja henkistä väkivaltaa käsittelevät pykälät tuntuvat kuolleilta kun poliisilla ja syyttäjillä ei näytä olevan halukkuutta puuttua edes räikeisiin tapauksiin. Kovasti mediassa päättäjät viestivät kuinka ollaan huolissaan terrorismista ja ääriliikkeistä, mutta ei kuitenkaan niin huolissaan, että puututtaisiin päättäväisesti niitä synnyttäviin ilmiöihin.

Entäpä sitten uskonyhteisöt, miten ne ovat reagoineet tällaisiin tilanteisiin? Pariisissa viime syksynä tehtyjen terrori-iskujen jälkeen Atte Kaleva totesi näin:
Toivoisin, että muslimiyhteisöjen sisällä käytäisiin avointa ja aktiivista keskustelua. Tämä ongelma on selkeästi islamilainen, koska jihadistit kokevat olevansa hurskaita muslimeja. Se ei riitä, että tuomitaan teot, jos niille ei tehdä mitään.
Pelkkä puhe muslimiyhteisöjen taholta ei siis riitä. Eilen kuunnellessani Ylen suoraa lähetystä myös Atte Kalevaa haastateltiin puhelimitse Pakistanista. Puhelussa Kaleva totesi kuinka käytännössä monet muslimiyhteisöt kyllä mediassa kertovat paheksuvansa terroritekoja, mutta sitten kun länsimaisten medioiden edustajat ovat poistuneet paikalta ääni kellossa joidenkin yhteisöjen sisällä vaihtuu toiseksi ja tekoja saatetaan jopa ylistää. Näin toimivia muslimiyhteisöjä vaivaakin siis sama ongelma kuin monia muitakin uskonnollisia lahkoja ja kultteja: mediassa annetaan valheellinen kuva omasta liikkeestä imagosyistä ja todelliset uskomukset sekä käytännöt pidetään vain oman joukon sisäisenä tietona.

Aivan vastaavasti näyttäisi toimivan myös äärioikealle sijottuva Soldiers of Odin viikko sitten julkaistun Ylen uutisen perusteella. Julkisuudessa Soldiers of Odin on pyrkinyt esittäytymään maahanmuuttokriittisenä ja kansalaisten turvallisuudesta huolestuneena järjestönä, mutta kulissien takana järjestö näyttää noudattelevan kulttiuskonnoista ja moottoripyöräkerhoista tuttuja hierarkiamalleja sekä natsi-ideologiaa. Tutkija Sinkkonen osuu siis oikeaan tässäkin mielessä analyysissään ääriuskonnollisten ja äärinationalististen liikkeiden yhtäläisyyksistä.

Nykytilanteessa olisikin syytä valtiojohdossa herätä. Lakeihin kirjoitettuja pykäliä rasismista, vihapuheesta ja henkisestä väkivallasta olisi syytä valvoa ja niiden rikkomisesta pitäisi myös rangaista. Samoin uskonnollisten yhteisöjen valvontaan tulisi kiinnittää huomiota, sillä nykyisellään kukaan ei näytä valvovan mitä ja millaisia oppeja uskonyhteisöissä oikeasti levitetään sen jälkeen kun yhteisön rekisteröinti OKM:ssä on hyväksytty. Kenelläkään ei siis ole ilmeisesti kattavaa tilannekuvaa kuinka paljon uskonyhteisöt polkevat ihmis- ja perusoikeuksia, joiden kunnioittamista edellytetään myös uskonnonvapauslaissa. Työkaluja valtiovallalla asiaan puuttumiseen lakien perusteella näyttäisi olevan, mutta tahto puuttua näyttää loistavan poissaolollaan.

tiistai 1. maaliskuuta 2016

Noitavainot ovat alkaneet

Marraskuussa kirjoitin kuinka MAP-kirkko päätti päivittää käsikirjaansa uudet käytännöt homoseksuaalien syrjintään. Uudet käytännöt näyttäisivät heti alkuunsa nostaneet LGBT nuorten itsemurhariskiä ja tuoreimmat uutiset rapakon takaa kertovat myös noitavainoista.

Fox News  uutiskanava raportoi uutisissaan 25.2.2016 kuinka Utahissa asuva lesbopariskunta joutui paikallisen seurakunnan häiriköinnin kohteeksi vaikka eivät enää olleet vuosikausiin käyneet kirkossa. Molemmat naiset olivat lapsena käyneet kirkossa ja toinen heistä oli jo erotettu 15 vuotta sitten, mutta nyt siis paikallinen seurakunta päätti kutsua pariskunnan kurinpitotuomioistuimeen.
The two said they declined, and that's when members of the Church reportedly came to their home, with letters.
"I was pretty angry when I opened it, not understanding why they want us to go to this church court when we don't attend church," Leisha said.
The letter addressed to her stated a disciplinary council was being held for her.
"Because you are reported to have participated in conduct unbecoming a member of the Church," said Leisha, reading off the letter.
Seuraavana päivänä 26.2.2016 Religion News Service (RNS) nosti esiin toisen hyvin samanlaisen tapauksen Elizabethiksi itseään kutsuvasta naisesta, joka kertoi asiasta näin:
While I have lived in my home for about eleven years, I had never been to this ward and I had never met him. My wife and I have had visiting teachers over — plus the missionaries, the Relief Society President, and other people giving us invitations to ward functions. We have been very polite but we have not gone to any church activities.

So the bishop said he wanted to have a talk with me about my church membership. I told him I was a lesbian and have been legally married for eight years.

The bishop already knew that. I assume that the visiting teachers or the Relief Society President told him. He said with the new policy from the church about LGBT members and apostasy, he needs me to make a decision on my membership: I have to either divorce my wife or he will set up a church disciplinary council.
Epäilemättä tulemme lähitulevaisuudessa näkemään kuinka laajalle tämä noitavaino tulee yltämään. Nykysellään kirkon käsikirja ei anna liikkumavaraa paikallisjohdolle: "Sateenkaariliitoissa elävät ovat apostaatteja, jotka on potkittava pihalle." MAP-kirkko paljastaakin nyt kyttäyskäytäntönsä laajuuden kun sen paikallisjohto kohdistaa kurinpitotoimia henkilöihin, joilla ei ole ollut mitään tekemistä kirkon kanssa vuosiin muuten kuin etteivät ole syystä tai toisesta poistaneet nimiään jäsenrekisteristä.
So the bishop said he wanted to have a talk with me about my church membership. I told him I was a lesbian and have been legally married for eight years.
The bishop already knew that. I assume that the visiting teachers or the Relief Society President told him. He said with the new policy from the church about LGBT members and apostasy, he needs me to make a decision on my membership: I have to either divorce my wife or he will set up a church disciplinary council.
- See more at: http://janariess.religionnews.com/2016/02/26/mormon-lesbian-told-divorce-wife-face-excommunication-hearing/#sthash.DjS1Qd
So the bishop said he wanted to have a talk with me about my church membership. I told him I was a lesbian and have been legally married for eight years.
The bishop already knew that. I assume that the visiting teachers or the Relief Society President told him. He said with the new policy from the church about LGBT members and apostasy, he needs me to make a decision on my membership: I have to either divorce my wife or he will set up a church disciplinary council.
- See more at: http://janariess.religionnews.com/2016/02/26/mormon-lesbian-told-divorce-wife-face-excommunication-hearing/#sthash.DjS1QdEJ.dpuf
So the bishop said he wanted to have a talk with me about my church membership. I told him I was a lesbian and have been legally married for eight years.
The bishop already knew that. I assume that the visiting teachers or the Relief Society President told him. He said with the new policy from the church about LGBT members and apostasy, he needs me to make a decision on my membership: I have to either divorce my wife or he will set up a church disciplinary council.
- See more at: http://janariess.religionnews.com/2016/02/26/mormon-lesbian-told-divorce-wife-face-excommunication-hearing/#sthash.DjS1QdEJ.dpuf
So the bishop said he wanted to have a talk with me about my church membership. I told him I was a lesbian and have been legally married for eight years.
The bishop already knew that. I assume that the visiting teachers or the Relief Society President told him. He said with the new policy from the church about LGBT members and apostasy, he needs me to make a decision on my membership: I have to either divorce my wife or he will set up a church disciplinary council.
- See more at: http://janariess.religionnews.com/2016/02/26/mormon-lesbian-told-divorce-wife-face-excommunication-hearing/#sthash.DjS1QdEJ.dpuf
So the bishop said he wanted to have a talk with me about my church membership. I told him I was a lesbian and have been legally married for eight years.
The bishop already knew that. I assume that the visiting teachers or the Relief Society President told him. He said with the new policy from the church about LGBT members and apostasy, he needs me to make a decision on my membership: I have to either divorce my wife or he will set up a church disciplinary council.
- See more at: http://janariess.religionnews.com/2016/02/26/mormon-lesbian-told-divorce-wife-face-excommunication-hearing/#sthash.DjS1QdEJ.dpuf