maanantai 22. helmikuuta 2016

Vain "vilpittömät" kysymykset sallittu

MAP-kirkko on huolissaan kun ihmiset esittävät kysymyksiä. Niin huolissaan, että se on päättänyt Liahona -lehdessä opastaa jäseniään millaiset kysymykset ovat oikeita ja hyviä kysymyksiä ja millaisia kysymyksiä ei ole syytä päästää mieleensä. Kyllä luitte oikein, MAP-kirkko on nyt määritellyt millaiset kysymykset kirkkoon liittyen ovat "vilpittömiä kysymyksiä" ja näin ollen sallittuja ja muunlaiset kysymykset leimataan ikäviksi epäilyiksi, jotka johtavat pois kirkosta.
Miten sitten kysymys ja epäilys eroavat toisistaan? Sellaisiin kysymyksiin, joita esitetään tuntien vilpitöntä halua lisätä ymmärrystä ja uskoa, on syytä kannustaa. Monet muinaiset ja nykyiset ilmoitukset on saatu vilpittömän kysymyksen tuloksena. Pyhiin kirjoituksiin sisältyvä käsky etsiä ja pyytää, jotta löytäisi, on yksi useimmin toistetuista. Vilpittömiä kysymyksiä ovat sellaiset, jotka esitetään ”vakain aikein” (Moroni 10:4), jotta Herran tahto ymmärrettäisiin paremmin ja sitä voitaisiin noudattaa täydellisemmin.
Monet aktiivimormonit ovatkin innolla ryhtyneet jakamaan tätä artikkelia sosiaalisessa mediassa autuaan ymmärtämättöminä kuinka heitä manipuloidaan ja heidän mieliinsä rakennetaan vahvaa vastakkainasettelua vilpittömien vastausten etsijöiden ja ikävien epäilijöiden välille.
Vilpitön kysyjä on edelleen kuuliainen myös etsiessään vastauksia. Toisaalta olen nähnyt, että kun ihmiset epäilevät uskonkäsityksiään, he vastauksia odottaessaan lakkaavat usein noudattamasta käskyjä ja pitämästä liittoja. Epäilijä asennoituu yleensä niin, että hän luopuu kuuliaisuudesta joko kokonaan tai osittain odottaessaan epäilystensä ratkeamista.
Vilpitön kysyjä ei siis uskossaan horju, mutta huono ja heikko epäilijä luopuu kuuliaisuudestaan. Näin helppoa on rakentaa uskovaisen mieleen stereotyyppi huonoista epäilevistä luopujista. Kirkosta lähtijät on jälleen kerran leimattu jollain tavalla viallisiksi ja huonoiksi ihmisiksi, jotka ovat rikkoneet liitot ja käskyt eikä heidän päätöksilleen voi yksinkertaisesti olla mitään perusteita. Kun luopuja on nyt leimattu heikoksi ja huonoksi ihmiseksi niin uskovaisen on luonnollisesti helppo sivuuttaa kaikki asiapitoisetkin argumentit tällaiselta henkilöltä. Manipulointi toimii kun kirkoon jäävän jäsenen mieleen on näin saatu rakennettua tehokas tojunta-ase pahoja epäilijöitä vastaan.
Ole tietoinen siitä, että Saatana voi voimistaa epäilyksiämme tai saada meidät pitämään syntejämme oikeutettuina.
Ja kappas, vanha vihtahousukin on taas päästetty pelottelemaan Jumalan lapsia. Pelon valaminen mormonikirkossa, niinkuin monissa muissakin kulteissa, on ennemmin sääntö kuin poikkeus. En siis ole yllättynyt kun yliluonnollisten pahojen henkien väitetään tässäkin asiayhteydessä vaikuttavan juuri voimakkaaasti niiden ihmisten elämässä, jotka nyt leimataan pahoiksi epäilijöiksi.
Tutkiessamme päivittäin pyhiä kirjoituksia ja evankeliumia muista lähteistä eteemme tulee edelleenkin kysymyksiä. Kun Herra haluaa opettaa meitä, Hän tekee sen usein esittämällä meille kysymyksen pohdittavaksi. Tutkiessamme me saamme vastauksia olemalla uskollisia liitoillemme ja palvelemalla muita, koska se on keino saada henkilökohtaisia kokemuksia, jotka ajan myötä tuovat vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
Niinpä niin, subjektiivinen henkilökohtainen kokemus, joita kartutetaan suorittamalla MAP-kirkon oppien ja johtajien määrittelemiä toimintamalleja, on siis parhaita vastauksia tuottava metodi kaikkiin kysymyksiin. Miljöö kontrolloidun toimintaympäristön tuottamat hekilökohtaiset kokemukset ovat luonnollisesti kyseisen miljöön mukaisia eli kirkon toimintamallien mukaisella toiminnalla syntyy kirkon toiminympäristön mukaisia henkilökohtaisia kokemuksia, jotka tuottavat "vilpittömälle" totuudenetsijälle kirkon ennalta määrittelemän henkilökohtaisen kokemuksen. Objektiivinen todellisuuden analysointi ei kuulu vilpittömän totuudenetsijän työkalupakkiin kun "luotettavimmat vastaukset" löydetään kirkon toimintamallien mukaisen toiminnan tuottamien henkilökohtaisten kokemuksten perusteella. "Vilpitön" totuudenetsijä tekee siis niinkuin kirkon pyhät tekstit ja johtajat sanovat sekä päätyy näin toimimalla kirkon ennalta määritelemään "oikeaan" henkilökohtaiseen kokemukseen tai muutoin hän on Saatanan harhauttama epäilijä.

Aivopesu käynnissä! Olkaa hyvä ja odottakaa kärsivällisesti, pesuohjelman kesto riippuu vilpittömyydestänne.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti