perjantai 5. helmikuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Tunteet sanojen takana

Sana, kielen kirjoitettu tai puhuttu yksikkö, kantaa perusolemuksessaan merkityksen. Sanojen merkityksen ihmiselle tuntevat kaikkein parhaiten kirjailijat ja runoilijat, jotka osaavat loihtia luomuksillaan toinen toistaan rikkaampia mielikuvia ja tunnetiloja. Sanojen merkityksellisyys piileekin juuri niiden herättämissä tunnetiloissa ja niihin sisältyvissä mielikuvissa.
Rakas taivaan isä...
 Näillä sanoilla mormoni aloittaa hyvin usein rukouksensa. Jokainen näistä sanoista sisältää myös tunnemerkityksen, joka jollain tasolla virittää sanat lausuvan tai kuulevan henkilön lähemmäs toivottua tunnetilaa. Sana "rakas" ilmaisee hyvin positiivisesti virittynyttä tunnetilaa kohdetta kohtaan, sana "taivaan" kuvaa jotain suurta ja kunnioitusta herättävää ja kolmas sana "isä" liittää lauseeseen valtaosalla ihmisistä positiviivisia tunteita herättelevän käsitteen. Ei siis ole sattumaa, että rukoillessaan uskovainen mieli voi tuntea "hengen vaikutuksen" kun jo kolmella ensimmäisellä sanalla on näin voimakkailta tunteita herättelviä merkityksiä. Rukoileva henkilö tulee tuskin koskaan ajatelleeksi kuinka lausuessaan nämä sanat hän synnyttää itselleen ja kuulijoilleen hallitun tunnetilan. Uskovaisia kehotetaankin rukoilemaan usein ja mitä useammin uskovainen rukoilee sen paremmin hänen tunnetilansa pysyy toivotulla tunnealueella.

Samalla tavalla kirkon auktoriteetit käyttävät toivottuja tunteita herätteleviä sanoja tai kertomuksia puheissaan uskovaisten mielten virittämiseksi oikeaan tunnetilaan oman sanomansa perille ajamiseksi. Karismaattisille ihmisille tämä tunteiden manipulointi tulee lunnostaan, mutta kuka tahansa voi myös opetella tämän puhetekniikan ja pitää hyvin tunteikkaita puheita, jotka vaikuttavat yleisöön halutulla tavalla. Yhtenä esimerkkinä tällaisestä karismaattisesta puheesta nostan esiin Neill F. Marriottin lokakuun 2015 yleiskonferenssissa pitämän puheen, jossa hänen tunteikas esiintymisensä ja tarinansa herätteli kuulijakunnassa tunteita. Alla linkittämässäni videossa Jonathan Streeter ja Luna Lindsey analysoivat ja keskustelevat Neill F. Marriottin käyttämiä manipulointikeinoja.
Tunteiden manipulointi sanoin, tarinoin, musiikin, rituaalein tai monin muin keinoin on erittäin helppoa. Neill F. Marriott käyttää perheensä kohtaamaa tyttären kuolemantapausta suuren myötätunnon ja surun herättämiseen kuulijakunnassa ja sen jälkeen nostaa kuulijoissa riemuntunteita uskollaan siitä kuinka hän tulee vielä olemaan tyttärensä kanssa taivasten valtakunnassa. Neill F. Marriott tämän jälkeen ehdollistaa kuolemanjälkeisen onnen kuolleen perheenjäsenen kanssa kelvolliseen kirkkoelämään. Kolikon toisella puolella luonnolisesti lepää uhkakuva ja pelko siitä ettei taivaan onneen perheen kanssa ole asiaa jos ei pysy kirkossa ja täytä kirkon jäsenilleen asettamia vaatimuksia. Tällainen leikki luvatulla riemulla ja kääntöpuolella vaanivalla pelolla ei tarjoa todellisia vaihtoehtoja kuulijalle vaan toimii emotionaalisena kiristyksenä, jonka tarkoituksena on lujittaa otetta uskoviin jäseniin.

Sanat ja miten ne ilmaistaan vaikuttavat voimakkaasti millaisia tunteita ne meissä nostavat esiin. Tietyissä asiayhteyksissä välittyvien tunteiden ja mielikuvien kutsuminen hengen vaikutukseksi peittää sanoihin liittyvät tunnevaikutukset alleen ja estää uskovia jäseniä havaitsemasta heihin kohdistettua tunnemanipulaatiota. Steven Hassan on liittänyt tunteiden kontolloinnin ja ohjailun myös osaksi BITE malliaan, jolla hän kuvaa vahingollisten uskonnollisten yhteisöjen mielenhallintamenetelmiä yleisellä tasolla. Mormonismi on tunneuskonto, jossa jokaisen jäsenen odotetaan tuntevan kuinka kirkko on totta, ja noita toivottuja tunnetiloja kirkon auktoriteetit herättelevät oppimateriaalien, musiikin, rituaalien ja puheidensa välityksellä samalla syyllistäen voimakkaasti jäseniä vääränlaisista tunteista pitääkseen jäsenistön tunteet tietyssä sallitussa marginaalissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti