tiistai 17. lokakuuta 2017

Urantia

Sain käsiini A4-paperille printatun "Valikoituja otteita Urantia-kirja" lehdykän. Kyseessä on Urantia-säätiön rekrytointimateriaalista, jolla he esittelevät omaa uskontoaan.
Vaihdoin muutaman sanan lehtisiä jakaneiden henkilöiden kanssa ja he kertoivat kirjalla olevan n. 100 "lukijaa" Suomessa. Tästä luonnollisesti päättelin, että tämän uskonnon jäsenet kutsuvat toisiaan lukijoiksi. Koska aiempi kosketusrajapintani Urantiaan oli olematon päätin pintapuolisesti selvittää mistä on kyse.

Suomenkielisen wikipediasivun tietomäärä Urantiasta osoittautui hyvin ohueksi ja englanninkielinen wikisivu oli huomattavasti informatiivisempi. Uskontokriitikkona luonnollisesti huomioni kiinnittyi erityisesti liikkeen syntyhistoriaan ja liikettä vastaan esitettyyn kritiikkiin. Uususkonnon synty tuntuu hyvin usein noudattavan samoja lainalaisuuksia. Urantia-kirjan väitetään syntyneen henkiolentojen yöllisistä vierailuista kirjoitettujen muistiinpanojen tuloksena. Koko opus on yli 2000 sivuinen järkäle, josta kriitikoiden mukaan nousee esiin seitsemännen päivän adventistien opeista muokattuja käsityksiä höystettynä kosmisilla UFO-tarinoilla maailmankaikkeudesta. Nähdäkseni Urantia-kirjaa voisikin siis pitää jälleen yhtenä mielikuvituksellisen tuotoksena, joka on pyrkinyt yhdistämään ajan tieteellisiä käsityksiä samalla ammentaen perinteisen kristinuskon opeista. Urantia-kirja onkin ilmeisesti tarjoillut aikalaisille seuraajille tyydyttävän kertomuksen miksi heidän kokemansa maailma näytti sille mille se näytti samalla antaen sisältöä elämään. Kirjan sisältämä "pyhä tiede" vastaa monia kirjoistuajankohdan virheellisiä tieteellisiä käsityksiä eli se on ollut aikalaisille ihmisille mahdollisesti jopa jollain tasolla vakuuttava teos. Liikkeen nimi ja tapa, jolla se määrittelee maailmankaikkeutta, on ladattua kieltä, joka muodostaa liikkeen sisäisen kommunikaation ytimen ja siten määrittelee jäsenten todellisuuskäsityksiä.

Saamaani lehdykkään on ahdettu pienellä präntillä otteita Urantia-kirjasta. Otteet itsessään eivät kuitenkaan ole ihan harmittomia "viisauksia," joten tässä muutamia poimintoja lehdykän teksteistä ja niiden herättämiä ajatuksia.
Kahdennenkymmenennen vuosisadan psykologisesti epävakaisina aikoina, keskellä tieteen aikakauden pyörremyrskyn kaltaisten siirrtymävaiheiden aiheuttamia taloudellisia mullistuksia, moraalin akanvirtoja ja sosiologisia ristiaallokoita ovat tuhannet ja taas tuhannet miehet ja naiset joutuneet hämmennyksiin, niin kuin ihminen vain voi joutua. He ovat huolestuneita, levottomia, pelokkaita ja epävarmoja, eivätkä he osaa asettua aloilleen. Enemmän kuin koskaan ennen maailman historiassa he tarvitsevat terveen uskonnon suomaa lohdutusta ja taspainottavaa vaikutusta. Ennennäkemättömistä tieteellisistä saavutuksista ja mekaanisesta kehityksestä huolimatta vallalla on hengellinen pysähtyneisyys ja filosofinen kaaos. [s. 1090]
Yllä on lehdykän ensimmäiseksi, ja näin ollen oletettavasti tärkeimmäksi, lainaukseksi valittu teksti Urantia-kirjasta. Tarkkaavainen lukija poimii tekstistä heti siinä ilmenevät vaikuttamisen keinot. Lainaus alkaa tyypillisellä uhkakuvien maalailulla, jolla pyritään lukijan mieleen herättämään pelokkuutta. Siinä missä Vanha testamentti uhkailee Jumalan lähettämillä vitsauksilla, Uusi testamentti harmageddonilla ja Mormonin kirja sodilla tai luonnonmullistuksilla, Urantia kirja syöksee lukijaansa epätoivoon ja pelokkuuteen viittaamalla epämääräisesti ihmiskunnan rappioon ja epävakauteen.

Monet lainauset kirjasta, kuten Nykyajan mekanisti, Tiedonhalu - selvilleottamisen henki tai Tieteesä Jumala on ensimmäinen aiheuttaja, esittelevät kirjan pyhää tiedettä sekä mystistä manipulointia.

Elitismiä uskovien mieleen valaa seuraava lainaus:
Uusi ja täydempi ilmoitus Jeesuksen uskonnosta tulee vääjäämättä valloittamaan materialistista sekularismia edustavan imperiumin ja kumoamaan koko maailmaa otteessaan pitävän mekanistisen naturalismin. Urantia huojuu nyt erään hämmästyttävimmän ja kiehtovimman, sosiaalista uudelleensuuntautumista, moraalista elpymistä ja hengellistä valaistumista merkitsevän käännekohtansa partaalla. [s. 2082]
Lukijat luonnollisesti näkevät lainauksen puhuvan lukijoista itsestään, mikä saa heidät tuntemaan itsensä vallan erityiseksi joukoksi eliitti-ihmisiä, jotka ovat matkalla kohti suuria tekoja.

Mustavalkoisuutta valituista lainauksista edustaa seuraava:
Älkää koskaan unohtako, että on vain yksi suuri löytöretki, joka suo suuremman tyydytyksen ja joka on järisyttävämpi kuin pyrkimys saada selville elävän Jumalan tahto, ja se on ylittämätön kokemus siitä, että rehellisesti yrittää toteuttaa tuota jumalallista tahtoa. Ja muistakaa, että Jumalan tahtoa voi toteuttaa missä hyvänsä maisessa tehtävässä. Ei ole niin, että jotkin toimet ovat pyhiä ja toiset maallisia. Kaikki on pyhää niiden elämässä, joita henki johdattaa; toisin sanoen, jotka ovat totuudelle alamaisia, joita rakkaus jalontaa, joita armeliaisuus hallitsee ja joita hillitsee oikeamielisyys – oikeudenmukaisuus. [s. 1732]
Jälleen kerran törmäämme siis yhteen haitallisen uskonyhteisön tunnusomaisimpaan ominaisuuteen, mustavalkoiseen maailmankuvaan kuinka oma oppi on ainoa oikea polku ja josta automaattisesti seuraa, että kaikki muut ovat väärässä.

Lukijoiden olemassaolon häivittämistä edustaa esimerkiksi tämä lainaus:
Lyhyt oleskelusi Urantialla, tällä kuolevaisen ihmisen lapsuudensfäärillä, on vain yksi rengas, heti ensimmäinen pitkässä ketjussa, joka on ulottuva universumien yli ja ikuisten aikakausien läpi. Tärkeätä ei niinkään paljon ole se, mitä opit tässä ensimmäisessä elämässä, vaan tärkeätä on tämän elämän elämisen kokemus. Edes tässä maailmassa tehtävä työ, niin tuiki tärkeää kuin se onkin, ei ole läheskään yhtä tärkeää kuin on se tapa, jolla tämän työn teet. Mitään aineellista palkkiota ei vanhurskaasta elämisestä saa, mutta siitä saa syvällisen tyydytyksen – tietoisuuden saavutuksesta – ja tämä ylittää minkä tahansa ajateltavissa olevan aineellisen palkinnon. [s. 435]
Väheksymällä ihmisen elämän tärkeyttä ja kutoessaan sen osaksi "ikuista jatkumoa" Urantia-liike luo mielikuvaa suuremmasta tarkoituksesta, jonka toteutumisessa ihmisen oma elämä on hyvin vähäarvoinen. Korostamalla "tapaa, jolla työn teet" liike velvoittaa jäsenensä elämään ja toimimaan liikkeen määräämällä tavalla samalla synnyttäen liikettä tukevia uskomuksia. Jäsenten aineellisten tarpeiden sijaan lukijalle tarjotaan syvällistä hengellistä tietoisuutta, jonka pitäisi korvata kaikki aineelliset menetykset.

Me vastaan muut -ajattelua ilmentää kohta, jossa todetaan kristinuskon harhautuneen Jeesuksen opeista.
Uskonto tosiaankin tarvitsee uusia johtajia, hengellisiä miehiä ja naisia, jotka rohkenevat panna luottamuksensa yksinomaan Jeesukseen ja hänen verrattomiin opetuksiinsa. Jos kristinusko yhä jatkaa hengellisen tehtävänsä laiminlyömistä ja jatkuvasti touhuaa vain sosiaalisten ja aineellisten ongelmien parissa, niin hengellisen renessanssin on odotettava äsken mainittujen Jeesuksen uskonnon uusien opettajien tulemista, opettajien, jotka omistautuvat vain ja ainoastaan ihmisten hengelliseen uudelleenvirittämiseen. Ja silloin tulevat nämä hengestä syntyneet sielut oitis tarjoamaan sen johtajuuden ja inspiraation, joka maailman sosiaaliseen, moraaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen uudelleenjärjestämiseen tarvitaan. [s. 2082]
Samalla lainattu kohta voimistaa lukijoiden kokemusta omasta erityisyydestä, tärkeydestä ja pyhästä missiosta, joka johtaa Urantia-liikkeen maailmanvalloitukseen.

Valitut otteet Urantia-kirjasta ovat hyvin epämääräisiä. Teksti on ilmeisesti tarkoituksella kirjoitettu hyvin yleisellä tasolla, samoin kuin horoskoopit, jotta mahdollisimman moni voisi löytää tekstistä itseensä, omaan elämäänsä ja havaintoihinsa helposti vahvistusharhan avulla yhtymäkohtia. Onkin selvää kuinka tekstissä esiintyvistä vaikuttamiskeinoista tietämätön uhri voi helposti löytää yhtymäkohtia omiin kokemuksiinsa ja hairahtua uskomaan kirjan kosmologisia selityksiä. Itsessään kirjan ympärille muodostuneen yhteisön uskonnollisten tilaisuuksien sisällöstä en osaa sanoa mitään, koska en ole heidän lukutilaisuuksissaan käynyt.

Urantia-säätiön sivulta löytyvistä vuosikertomuksissa ja tiedotteissa patistetaan jäseniä levittämään kirjaa koko maailmaan eli jäsenhankinta nähdään liikkeessä myös tärkeänä osana toimintaa. Säätiön johto pyytää tiedotteissa myös lahjoituksia niin testamentein kuin muutenkin. Pääosa säätiön tuloista on viimeisen julkaistun vuosiraportin mukaan tullut nimenomaa lahjoituksina. Säätiön vuosiraportin mukaan säätiön johtaja ei nosta palkkaa säätiöstä. Kokonaisuutena Urantia-liike ei näytä verkkosivujen tiedotteiden perusteella olevan päivittäin toiminnassa sillä uutisia ja tapahtumailmoituksia näyttäisi yhdysvalloissa toimivan emosäätiön sivuille ilmestyvän vajaa kolmekymmentä vuositasolla. Suomenkielisten sivujen "lahjoita" -linkki ilmoittaa ettei lahjoitustoiminto ole vielä käytössä suomeksi tarjoillen vaihtoehtoisiksi kieliksi englantia, ranskaa ja espanjaa, mitään mainintaa ei luonnollisesti ole mahdollisesta rahankeräysluvasta. Sivustoa ylläpidetään mitä luultavimmin Yhdysvalloissa, joten mahdolliseen rahankeräysrikokseen puuttuminen ei ehkä onnistuisi muutenkaan.

Määritelmällisesti Urantia-säätiö ilmoittaa sivuillaan olevansa voittoa tavoittelematon koulutusorganisaatio ja kirjan hengelliseen sisältöön keskittyvällä sivulla kielletään, että kyseessä olisi uskonto, ja niinpä Urantia-liike syyllistyykin mielestäni harhaanjohtavan informaation antamiseen itsestään. 6.10.2017 julkaistussa säätiön hallituksen tiedotteessa todetaan kuitenkin rekisteröityjen tuotemerkkien kohdalla englanninkielisen "Urantia" -termin viittaavan henkilökohtaiseen uskoon ja uskomusjärjestelmään eli kyseessä on uskonto, jota koitetaan markkinoida jonain muuna kuin uskontona.

Urantia-liikkeen jakamasta materiaalista löytyy siis haitallisille yhteisöille ominaisia piirteitä, mutta näin pintapuolisen kosketuksen perusteella on mahdoton sanoa voiko yhteisöä todella luokitella haitalliseksi. Liike on hyvin pieni ja sen seurauksena se toimii yleisen huomion ulkopuolella. Toisaalta liike on ollut olemassa jo kohta sata vuotta eikä merkittävissä kultteja ja haitallisia yhteisöjä käsittelevissä lähteissä ole juuri mainintoja Urantiasta, joten voi olla, että tämä liike on loppujen lopuksi aika harmiton.

2 kommenttia:

 1. Tervehdys Antti!

  Energia eri muodoissan on näkemykseni mukaan vahvin ja ohittamaton näyttö energiaa mennen tullen hallitsevan persoonallisuuden olemassa olosta.

  Jo vanhat roomalaiset totesivat: Ex nihilo nihil. Eli tyhjästä on paha nyhjästä.

  Kuitenkin nykytiede on sitä mieltä, että energia on häviämätöntä. Tämä siis tarkoittaa, että se on olemassa. Mutta mites on sen alun kanssa? Big bang? Mikähän siellä jossain räjähti? Voiko räjähdystä tapahtua ilman energiaa?

  Onnea, valoa, iloa ja siunausta matkaan!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Stephen Hawking totesi ennen kuolemaansa kuinka kokonainen maailmakaikkeus voi ilmaantua tyhjästä. Ilmeisesti Hawkingin esittämä väite perustuu kvanttiteoriaan.

   Poista