perjantai 3. lokakuuta 2014

Rasismista

Uskonnonvapauslaki 7 §:
Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoitus ja toimintamuodot

Rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin.

Yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Yhdyskunnan tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton tavoittelu tai muuten pääasiassa taloudellisen toiminnan järjestäminen. Yhdyskunta ei voi järjestää toimintaa, jota varten ei voida perustaa yhdistyslain (503/1989) mukaista yhdistystä tai jota varten yhdistys voidaan perustaa vain luvanvaraisesti.
Laki siis velvoittaa uskonnollisen yhdyskunnan toteuttamaan tarkoitustaan kunnioittamalla perus- ja ihmisoikeuksia.

MAP-kirkko oli avoimen rasistinen aina vuoteen 1978 asti, jolloin se muutti käytäntöjään ja salli viimein pappeuden myöntämisen mustaihoisille. Rasismi mormonikirkossa on kirjoitettu sisään sen pyhiin teksteihin:
MK 2 Nefi 5:21 Ja hän oli saattanut kirouksen, niin, nimittäin ankaran kirouksen, tulemaan heidän päällensä heidän pahuutensa tähden. Sillä katso, he olivat paaduttaneet sydämensä häntä vastaan, niin että heistä oli tullut kuin piikiveä; ja nyt, koska he olivat valkoisia ja tavattoman ihania ja ihastuttavia, niin jotta he eivät olisi viettelyksenä kansalleni, Herra Jumala muutti heidän ihonsamustaksi.

KH Mooses 7:22 Ja Henok näki myös loput kansasta, joka oli Aadamin poikia; ja he olivat kaikkien Aadamin jälkeläisten sekoitus, paitsi Kainin jälkeläisten, sillä Kainin jälkeläiset olivat mustia, eikä heillä ollut sijaa heidän keskuudessaan.
Tämän lisäksi lukuisat kirkon johtajat aina kirkon perustajasta Joseph Smithistä alkaen ovat saarnanneet rotuerottelun puolesta (otteita mormonquotes sivulta):
[Are the Mormons abolitionists?] No, unless delivering the people from priestcraft, and the priests from the power of Satan, should be considered abolition. But we do not believe in setting the negroes free.
Joseph Smith, History of the Church, Vol 3, Ch 3, p 28‑30
Having learned with extreme regret, that an article entitled, 'Free People of Color,' in the last number of the Star has been misunderstood, we feel in duty bound to state, in this Extra, that our intention was not only to stop free people of color from emigrating to this state, but to prevent them from being admitted as member of the Church.
Joseph Smith, History of the Church, 1:378‑379 
 Had I anything to do with the negro, I would confine them by strict law to their own species and put them on a national equalization.
Joseph Smith, History of the Church, Volume 5, pages 218 ‑ 219
And if any man mingle his seed with the seed of Cain the only way he could get rid of it or have Salvation would be to come forward and have his head cut off and spill his blood upon the ground ‑‑ it would also take the life of his children.
Wilford Woodruff, Wilford Woodruff's personal diary, 4:97
 
 In a broad general sense, caste systems have their origin in the gospel itself, and when they operate according to the divine decree, the resultant restrictions and segregation are right and proper and have the approval of the lord. To illustrate: Cain, Ham, and the whole negro race have been cursed with a black skin, the mark of Cain, so they can be identified as a caste apart, a people with whom the other descendants of Adam should not intermarry.
Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 1958 edition, pages 107‑108
Vaikka mormonijohtajat eivät aktiivisesti enää tänä päivänä puhu avoimesti rotuerottelun puolesta niin pelkästään se, että nämä asiat lukevat selkokielellä liikkeen pyhissä teksteissä vaikuttaa jäsenten maailmankuvaan ja heidän suhtautumiseensa mustaihoisiin ihmisiin.

Lisäksi nykyiset kirkon johtajat pyrkivät kieltämään kirkossa aiemmin esiityneen avoimen rasismin ja näin peittelemään asiaa. Syyskuussa 2000 vanhin Alexander B. Morrison totesi kirkon Ensign -lehdessä näin:
How grateful I am that The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has from its beginnings stood strongly against racism in any of its malignant manifestations.
Jo pelkästään tähän blogikirjoitukseen lainaamieni muutamien pyhien tekstien ja kirkon johtajien lausuntojen perusteella Alexander Morrisonin väite, että kirkko olisi alusta asti seissyt voimakkaasti rasismia vastaan on naurettava. MAP-kirkko ei ole koskaan taistellut voimakkaasti rasismia vastaan, eikä se taistele voimakkaasti sitä vastaan tänäkään päivänä.

Täyttääkö MAP-kirkko rasistisilla pyhillä teksteillään ja sillä että se peittelee asiaa uskonnonvapauslain 7 §:n velvoitteen perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta? Mielestäni ei niin kauan kun sen pyhät tekstit sisältävät ajatuksia rotujen epätasa-arvosta.

Monelle MAP-kirkosta lähteneelle yksi merkittävä syy kirkon hylkäämiselle on ollut rasismi. Kirkon rasismi on yksi aihe, josta uusia jäseniä liikkeeseen käännyttävät mormonit eivät puhu ja kysyttäessä sitä vähätellään ja peitellään. Koska tästäkään asiasta MAP-kirkko tai sen jäsenet eivät puhu avoimesti ja rehellisesti niin näin tehdessään he syyllistyvät oleellisesti päätöksentekoon vaikuttavan tiedon pimittämiseen ja valehteluun aivan kuten vanhin Alexander Morrison.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti