maanantai 9. toukokuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Ladattu kieli

Jokainen sana on täynnä tunteita, symboliikkaa, viitteitä ja kokemuksia. Kieli on määrittävä tekijä ajattelulle ja mielen kyvylle muodostaa jäsennelty kuva ympäröivästä maailmasta. Aivoissa vilisevät ja tietoisuuteen nousevat ajatukset ovat valtaosin kielelliseen asuun pukeutuvia ilmauksia ja sen takia juuri kielellisten ilmausten kontrollointi nousee monissa kulteissa ja lahkoissa merkittävään asemaan, eikä MAP-kirkko ole tässä poikkeus.

Ladatuksi kieleksi kutsutaan tarkoituksenhakuisesti yleisön ajatuksiin ja ajattelutapaan vaikuttavaa kielellistä ilmaisua. Ladatun kielen fraaseissa on voimakas tunnelataus ja ne ovat rakenteeltaan voimakkaan kärjistettyjä. Uskonnollisessa kontekstissa ladattua kieltä käytetään usein muokkaamaan ympäröivän yhteiskunnan määrittelemiä kielellisiä mielikuvia uudelleen lisäämällä tai poistamalla elementtejä yhteiskunnan määrittelmistä sisällöistä sekä räikeimmissä tapauksissa jopa kokonaan määrittellään uusia sanoja tai antamalla uusia merkityksiä sanoille. Kielellisen sisällön uudelleen määrittelyllä uskonnollinen yhteisö rajaa tehokkaasti uhrin ajattelussa vaikuttavia tunteita, symboliikkaa, viitteitä ja kokemuksia. Uudelleen määritellyn kielen tavoitteena on heikentää mahdollisuuksia ajatella uskonyhteisön määrittelemien rajojen ulkopuolella (vrt. Orwell Newspeak), sekä eristää uhrit ulkopuolisesta maailmasta eriyttämällä ulkopuolisen maailman ja yhteisön sisäisen kielellinen ilmaisu toisistaan. Lisäksi ladatulla kielellä on usein, juuri käsitteellisestä uudelleen määrittelystä johtuen, myös kaksoismerkitys, jolla vallankäyttäjä välittää yhteisön jäsenille sisällöllisesti poikkeavaa viestintää samalla ylläpitäen varsin harmittomalta vaikuttavaa julkisuuskuvaa ulkopuoliseen maailmaan.

Ladattu kieli on siis uskonyhteisön sisäiseen kommunikointiin tarkoitettua kulttijargonia, joka palvelee vallankäyttäjän tarpeita määrittelemällä sanoja uudelleen, ehkäisee uhrien kykyä ilmaista kriittisiä ajatuksia ja eristää uhreja ulkopuolisesta maailmasta. Ensimmäinen, joka tämän manipulointitekniikan tunnisti oli Robet Jay Lifton:
For an individual person, the effect of the language of ideological totalism can be summed up in one word: constriction. He is, so to speak, linguistically deprived; and since language is so central to all human experience, his capacities for thinking and feeling are immensely narrowed.
Thought Reform and the Psychology of Totalism
Liftonin jälkeen monet muutkin totalitarististen liikkeiden manipulointitekniikkoja tutkineet henkilöt ovat edelleen laajentaneet ymmärrystä kuinka laajasti kieltä manipuloimalla pystytään kontrolloimaan uhreja. Janja Lalich mm. havainnollisti kuinka ladattu kieli vaimentaa kriittistä ajattelua:
Questions, should there be any, had to be couched within overall agreement. After years of this kind of participation, militants became quite incapable of creative of critical thinking, could only parrot each other and had shrunken vocabularies riddled with arcane internal phraseology.
The Social Movements Reader: Cases and Concepts
Monine sisäiseen jargoniin liittyvinen sanoineen ja käsitteineen mormonismi ei avaudu ulkopuoliselle ihan hetkessä. Samasta syystä mormonit myös mielellään eristäytyvät toisten mormonien seuraan, koska yhteisen kielen löytäminen ulkopuolisten kanssa voi olla hankalaa. Ulkopuoliset saattavat myös kummeksua mormonien käyttämää puhetta kun eivät ymmärrä liikkeen sisäistä kulttijargonia.

Muutamia esimerkkejä mormonismin kulttijargonista:
Vaarna: Kirkon hallinnollinen yksikkö, joka koostuu useammasta seurakunnassta
Koorumi:
Kirkon pappeudenhaltijoiden organisaatioyksikkö
Garmentti: Pyhä alusasu, jota jokainen endaumentin läpi käynyt mormoni on velvoitettu käyttämään
Endaumentti: Mormonitemppelissä suoritettava pyhittymisrituaali
Selestinen/telestinen/terrestinen kirkkaus:
Taivaan kirkkaudet, joihin ylösnousemuksen jälkeen ihmiset jaetaan
Ikuinen elämä: Elämä selestisessä kirkkaudessa
Kohottava: Uskoa voimistava
Korotus: Kaikkein pyhimpien mormonien korkein palkinto, jumalaksi korottaminen
Kestäminen loppuun asti: Jokaisen mormonin velvollisuus. Elämän on sarja koettelemuksia, kiusauksia sekä kärsimystä ja mikäli sen kestää niin voi päästä korotukseen.
Moraalittomuus: Seksuaalinen epäpuhtaus. Ulkopuolisessa maailmassa moraalittomiksi teoiksi luetaan myös lukuisia muita kuin seksuaalisuuteen liittyvät tekoja.
Kutsumus: Kirkon jäsenilleen langettama tehtävä/velvoite, jonka jäsen usein joutuu tekemään omakustanteisesti ilman korvausta velvoitteen vaatimista ajasta ja resursseista.
Äänestäminen: Kirkon jäsenten oikeaa kättään nostamalla ilmaisema hyväksyntä kirkon palvelutehtäviin/-velvoitteisiin nimetyille henkilöille.
MAP-kirkko on jopa julkaissut omasta kulttijargonistaan eräänlaisen sanakirjan: Pyhien kirjoitusten opas.

Entisille jäsenille taas kulttijargonista luopuminen tarkoittaa uuden oppimista. Kyetäkseen merkitykselliseen kommunikointiin ulkopuolisen maailman kanssa entinen mormoni joutuu opettelemaan ulkopuolisen maailman käyttämät merkitykset sanoille ja käsitteille sekä soveltamaan uusia merkityksiä jokapäiväisessä kanssakäymisessä ulkpuolisen maailman kanssa. Uskostaan luopuneen toipumisen kannalta onkin tärkeää, että löytää muita entisiä jäseniä, jotka ymmärtävät myös mormonismin sisäisen jargonin ja pystyvät kommunikoimaan ylimenokauden aikana uskonsa menettäneen kanssa yhteisellä kielellä ja käsitteistöllä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti