lauantai 12. marraskuuta 2016

Ihmiskunnan lyhyt historia

Moni mormonikaan ei syvällisesti tule ajatelleeksi kuinka mormonikirkko on nuoren maailman kreationistinen. Tätä havainnollistaa hyvin esimerkiksi kirkon seminaarioppimateriaaleihin sisällytetty kirjanmerkki.
Kirjanmerkin aikajana alkaa n. 4000 eaa ja pyrkii listaamaan VT:n kirjat aikajärjestykseen, joskin siinä pahasti epäonnistuen kun nykyisin jo tiedämme kuinka valtaosa VT:n teksteistä kirjoitettiin vasta Babylonian vankeuden aikana ja sieltä paluun jälkeen. Opin ja Liittojen kirjan 77:6 mukaan maailman ajallinen olemassaolo on ennalta määrätty 7000 vuodeksi.
OL 77:6 K. Mitä meidän on ymmärrettävä kirjalla, jonka Johannes näki ja joka oli sinetöity ulkopuolelta seitsemällä sinetillä?
V. Meidän on ymmärrettävä, että se sisältää Jumalan ilmoitetun tahdon, salaisuudet ja teot; hänen hallintonsa salat, jotka koskevat tätä maata sen olemisen seitsemäntuhannen vuoden eli sen ajallisen olemassaolon aikana.
Lisäksi Kallisarvoisesta Helmestä löytyy mormonikirkon modernin ilmoituksen vahvistamana kuinka Aadam oli aivan ensimmäinen ihminen:
Mooses 1:34 Ja ensimmäiselle kaikista ihmisistä minä annoin nimeksi Aadam, mikä on monta.
Toisinsanoen mormonikirkon pyhään kirjaansa kirjaama ja profeetan saama "ilmoitus" mormonijumalalta vahvistaa kirkon olevan opillisesti nuoren maailman kreationistinen. Kuitenkin Amerikan intiaanien alkuperää ja DNA:ta käsittelevässä esseessä kirkko ylimalkaisesti mainitsee kuinka tiedemiesten mukaan Amerikka asutettiin Aasiasta tulleilla ihmisillä, unohtaen kuitenkin mainita varsin merkittävän seikan kuinka nuo Aasiasta tulleet ihmiset saapuivat mantereelle jo 23 000 vuotta sitten. OL:n ja KH:n tekstit ovat siis kyseenalaisia kun luetaan kirkon esseetä, jossa viitataan pidempään aikajaksoon kuin profeetan saama ilmoitus maailman ajallisesta olemassaolosta.

Useat MAP-kirkon profeetat ovat saarnanneet 6000 vuoden ikäisestä maailmasta. Kirkon johtaja Ezra Taft Benson mm. totesi 6.9.1986 puheessaan näin:
Katsotaan taaksepäin ihmiskunnan lähes kuusituhatvuotista historiaa!
Kuitenkin englanninkielisessä VT:n opiskelijan oppaassaan kirkko väittää, ettei kirkko ole määritelyt virallista kantaa maailman iälle.
While it is interesting to note these various theories, officially the Church has not taken a stand on the age of the earth. (Suomeksi: Vaikka onkin mielenkiintoista huomioida nämä erilaiset teoriat, virallisesti kirkko ei ole ilmaissut mikä maailman ikä on.)
Siis miten on? Seminaarimateriaalissa oleva kirjanmerkkiläpyskä näyttää graafisesti sen mitä OL 77:ssä lukee. Kirkon johtajat ovat vuosien saatossa useaan otteeseen saarnanneet 6000 vuotta vanhasta maailmasta, mutta kaikki tämä on siis vain epävirallista lätinää. Pyrkiikö MAP-kirkko virallisesti eroon pyhiin kirjoituksiinsa kirjatuista ilmoituksista kun se toteaa ettei sillä ole virallista kantaa asiaan? Jos MAP-kirkossa ei luoteta Joseph Smithin saamiin ilmoituksiin niin mihin koko kirkko sitten oikein perustuu? Jos OL 77 on kyseenalainen niin mikä Joseph Smihin ilmoituksista sitten pitää ottaa tosissaan?

Opillisesti kirkko on siis sekamelska keskenään ristiriitaisia ajatus- ja oppirakennelmia, joista johtajat sitten poimivat omiin tarkoitusperiinsä kulloinkin parhaiten sopivan. Kokonaisuutena kaikkinaiset ristiriidat ovat sitä itseään, kaksiteräistä uskonnollista manipulointia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti