maanantai 27. maaliskuuta 2017

Totuutta on kaikkialla!

MormonStories #712 sisältää nauhoituksen Trevor Haugenin tapaamisesta kirkon yleisauktriteettien Don R. Clarken ja Matthew J. Grown kanssa. Äänite on tallennettu 3.3.2017. Nauhoite on sikäli hyvin mielenkiintoinen sillä nauhoitteella kirkon yleisauktriteetit toteavat mm. kuinka Joseph Smith "etsi totuutta" joka puolelta mistä hän sitä pystyi löytämään. Kirkon yleiauktoriteetit myös toteavat, ettei kirkolla ole monopolia totuuteen eli "vain MAP-kirkko on oikeassa" ja "vain MAP-kirkon kautta voi pelastua" mantrat, joita kirkossa on vuosikausia hoettu ja opetettu jäsenille eivät pidä paikkaansa. Yleisauktoriteetit tulevat todeneeksi myös kuinka "tottuuta on kaikkialla."

Erityisen huomionarvoista tässä podcastissä on se, että nauhoituksella esiintyvät kirkon historioitsijat ovat kirkon historiaa käsittelevien julkaisujen vastaavia toimittajia. He tunnustavat tallenteella editoineensa mm. monia kirkon vaikeita asioita käsitteleviä esseitä. Nämä henkilöt ovat siis vastuussa pitkälti siitä millaista historiankerrontaa kirkko tuottaa itsestään. CES-kirjeelle kirkon historioitsijat antavat jonkin verran luotettavuutta mm. toteamalla että he itse ovat ihan yhtä rehellisiä kuin CES-kirjeen kirjoittaja, mutta kuinka CES-kirjeen kirjoittajan painotukset ja tavoitteet ovat toisenlaiset ja kuinka lopuksi jokaisen tulee päättää mitä kerrontaa pitää luotettavana.

Kirkon historioitsijat myös myöntävät epäsuorasti keskustelun aikana, että Joseph Smith yhdisteli käytettävissään olevista lähteistä elementtejä. Mormonismin synty ei siis poikkea mitenkään muista synkretistisistä uskonnoista.

Yksi erittäin mielenkiintoinen keskustelunaihe nousee tallenteesta esiin n. 43 minuutin kohtalla kun Trevor kysyy: "Eikö ole niin, että ensimmäinen presidenttikunta keskustelee Jumalalle enemmän kuin me muut?" Tähän Trevor saavastaukseksi kysymysen: "Mitä tarkoittaa puhua Jumalalle?" Johon Trevor toteaa, että tämä on mielenkiintoinen kysymys ja kuinka hän on aina ajatellut kuinka profeetta menee temppeliin keskustellakseen Jumalan kanssa lähes kasvokkain. Tämän jälkeen kirkon yleisauktoriteetit vastaavat kuinka mm. Spencer W. Kimballin sai vastauksen mustaihoisten pappeuskiellon kumoamiseksi prosessin tuloksena. Kimball noudatti kirkon historioitsijoiden mukaan siis prosessia, jonka Gordon B. Hinckley vahvisti todetessaan, kuinka vastaus tulee hiljaisen sisäisen äänen muodossa. Prosessi on sama, jota jäsenet käyttävät etsiessään vastauksia Jumalalta. Kun kerran kirkon johtajien prosessi Jumalan kanssa keskustelemiseen on sama kuin jäsenten kayttämä niin Trevor esittääkin loogisen kysymyksen: "Mihin tarvitaan kirkon hierarkiaa ja profeettaa?" Kysymykseen Trevor ei saa selkeää vastausta vaan yleisauktoriteetit esittävät vertauskuvan profeetasta ja pappeusjohtajista eräänlaisina isähahmoina, jotka yrittävät pitää lapsensa poissa pahanteosta. Monet isät tekevät virheitä lastensa kasvatuksessa, joten on esitettävä kysymys päteekö sama myös kirkon profeettoihin. Kirkon johtajat keskustelevat siis Jumalan kanssa samoin kuin rivijäsenet, joskaan rivijäsenet eivät saa tästä arpapelistä 120 000 dollarin vuotuista stipendiä.

Vertausta kertoessaan yleiauktoriteetit tulevat myös todenneeksi kuinka "kirkossa on ongelmia" ja samaan hengenvetoon myös kuinka "kirkon ulkopuolella ongelmia on enemmän." Kirkko ei siis ole täydellinen kuten niin usein jäsenten suusta kuultu ajatuksenpysäytysklisee antaa ymmärtää.

Noin 55 minuutin kohdalla Trevor ottaa puheeksi kuinka hän oppi halveksumaan Joseph Smithiä sitä syvemmin mitä enemmän hän luki kuinka Joseph Smith kohteli naisia ja käytti valtaansa. Trevor ei omien sanojensa mukaan ihmettele lainkaan miksi mormonit häädettiin niin monesta osavaltiosta kaikkien tehtyjen rikosten takia. Aiheesta kehkeytyvän keskustelun aikana kirkon historioitsijat mm. tulevat myöntäneeksi kuinka Joseph Smith harjoitti polyandriaa (yhdellä naisella on monta elävää miestä) ja kuinka se poikkesi Brigham Youngin polyandriasta. Huomautukset kuinka Joseph Smithin ja Brigham Youngin moniavioisuus rikkoo OL 132:ta ja Raamatussa mainittuja moniavioisuussääntöjä vastaan kirkon historioitisjat sivuuttavat. Sen sijaan, että etsittäisiin vastauksia, kirkon historioitsijat toteavat mm. kuinka "naurettavalta" mm. Brihgam Youngin opetukset moniavioisuuden välttämättömyydestä korotukseen pääsemisestä olivat (eli ilmeisesti Brigham Young ainakin teki virheen opettaessaan niin), koska silloinhan pääsy korotukseen olisi estetty lähes kaikilta kirkon nykyjäseniltä. Pääargumentit kirkon historioitsijoilla näyttävät nojautuvan lähinnä siihen, että silloin maailma oli erilainen ja jokainen meistä on oman kulttuurinsa ja aikakautensa tuote. Se mitä kirkon alkuaikojen profeetat opettivat ja tekivät heijastivat omaa aikakauttaan ja nykykirkossa eletään toisenlaisessa maailmassa, joten kirkko heijastelee enemmän nykypäivää.

Lisää kommentteja kyseisestä tallenteesta löytyy seuraavasta MormonStories podcastista #713, jossa Lindsay Hansen Park, John Hamer ja Glenn Ostlund keskustelevat aiheesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti