tiistai 28. maaliskuuta 2017

Et ole yksin!

Kun itse ensimmäisen kerran kävin UUT:n entisille mormoneille järjestämässä vertaistukiryhmässä muutama vuosi sitten meitä oli UUT:n toiminnanjohtajan lisäksi paikalla kolme henkilöä. Pari viikkoa sitten järjestetyssä vertaistukitapaamisessa entisiä mormoneja tai heidän läheisiään oli paikalla kolmekymmentä, vaikka läheskään kaikki verkkovertaistukiryhmän jäsenet eivät pääseet osallistumaan. Entisten mormonien, jotka ovat löytäneet tukea toisilleen vertaistukiryhmästä ja verkosta, määrä on siis muutamassa vuodessa kasvanut räjähdysmäisesti eikä kasvulle näy loppua. Entisten jäsenten ei tarvitse kärvistellä yksin sillä vertaistukea on tarjolla. UUT:lla on vertaistukiryhmiä myös muista uskonyhteisöistä lähteneille.

Valitettavan usein uskonyhteisöt myös yrittävät istuttaa jäsentensä mieliin pelkoja "pahoja ja syntisiä" lähtijöitä kohtaan eristääkseen jäsenensä siitä informaatiosta, joka saa ihmiset uskonyhteisön jättämään. Tämä leimaaminen on meille entisille jäsenille tuttua. Jotkut meistä ovat jopa joutuneet uskonyhteisöjen vainojen kohteeksi ja puolustamaan omia mielipiteitään sekä sananvapauttaan kun yhteisöt ovat käyneet kriittisesti yhteisöä tarkastelevia tekstejä ja mielipiteitä julkaiseiden ihmisten kimppuun.

Uskonnonvapaus on henkilövapaus, mutta haitallinen yhteisö pyrkii mitätöimään sen väittämällä olevansa ainoa oikea tie pelastukseen. Onko sinun uskonnonvapautesi riistetty sinulta? Ovatko vanhempasi antaneet sinulle vaihtoehtoja todella valita oma maailmankatsomuksesi vai valittiinko se puolestasi sinulle lapsena? Tähän liittyi myös UUT:n viime viikolla eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmälle antama lausunto, jonka mukaan haitalliset uskonyhteisöt polkevat jäsentensä perus- ja ihmisoikeuksia uhkaamalla jäseniään hengellisellä väkivallalla jos jäsenet poikkeavat yhteisön opeista ja käytännöistä. Lähes jokainen UUT:n jäsen, joka on hylännyt entisen uskonyhteisönsä, on joutunut hengellisen väkivallan uhriksi tavalla tai toisella.

Yhteisöissä harjoitettu hengellinen väkivalta on usein osa yhteisön kulttuuria, johon on omaksuttu uskonnollisen manipuloinnin elementtejä. Jos yhteisön uhrin mieleen istuttama pseudopersoona ei tunnu uhrista omalta on selvää, että uhri alkaa voida yhteisössä pahoin. Pahoinvoivat uhrit kokevat usein itsensä riittämättömiksi tai huonoiksi ihmisiksi sekä tuntevat voimakasta häpeää ja syyllisyyttä omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Syyllisyyden ja häpeän kierre syvenee entisestään jos uhri kertoo tunteistaan ja ajatuksistaan yhteisön hengellisille johtajille sillä usein johtajat tarjoavat lääkkeeksi entistä enemmän pahoinvointia aiheuttavia hengellisiä tehtäviä samalla syyllistäen uhria ettei tämä tee asioita oikein tai tarpeeksi.

Hengellinen väkivalta on määritelmällisesti henkistä tai fyysistä väkivaltaa, jota perustellaan uskonnollisilla opeilla ja käytännöillä. Uhri on voimaton uskonnollisten auktoriteettien ja yhteisön puristuksessa, koska opit ja käytännöt perustellaan yliluonnollisten toimijoiden kyseenalaistamattomalla tahdolla. Huonoimmassa tilanteessa ovat usein lapset, joihin omat vanhemmat saattavat soveltaa hengellisen väkivallan muotoja mm. pakottamalla osallistumaan yhteisön toimintaan vastoin lapsen tahtoa. Tällaisissa tilanteissa vanhemmista on tullut yhteisön johtajien tahdon välikappaleita ja edunvalvojia perheessä. Toimiessaan yhteisössä opittujen käytäntöjen mukaan vanhemmat voivat aiheuttaa lapsilleen lähes peruuttamatonta vahinkoa.

Näiden asioiden kanssa ei tarvitse painia yksin! UUT:n toiminta on laajentunut viime vuosina ja laajenee edelleen. Kuukausittaiset vertaistukiryhmät kokoontuvat jo nyt useilla paikkakunnilla ja toiminta laajenee jatkuvasti. Verkossa toimivat vertaistukiryhmät tarjoavat mahdollisuuksia keskustella omista ja muiden kokemuksista lähes vuorokauden ympäri.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti