keskiviikko 9. tammikuuta 2013

MAP-kirkon valheet

Edellisessä kirjoituksessani puutuin siihen kuinka MAP-kirkko antaa omilla verkkosivuillaan ymmärtää olevansa kristillinen kirkko vaikka todellisuudessa näin ei ole. Tässä kirjoituksessa käyn lyhyesti läpi muutamia muita valheita joita MAP-kirkko itsestään omilla verkkosivuillaan kertoo.
Mitä ajattelette Jumalasta? 
Jumala on täydellinen, kaikkitietävä ja kaikkivaltias. Hän on maailmankaikkeuden valtias. Sen lisäksi Hän on laupias, hyvä ja vanhurskas. Hän on meidän taivaallinen Isämme. Meidät luotiin Hänen kuvakseen (1 Moos. 1:27). Hänen ruumiinsa muistuttaa ulkoisesti meidän ruumistamme, mutta se on kuitenkin kuolematon, täydellinen ja kirkastettu tavalla, jota ihminen ei pysty sanoin kuvailemaan. Koska me olemme Hänen lapsiaan, Hän tuntee meistä jokaisen ja rakastaa meitä. Hän on antanut suunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa Hänen lapsiaan löytämään tässä elämässä iloa ja sen jälkeen palata Hänen luokseen, voidaksemme elää jälleen Hänen tykönään.
Tämä kuvaus mormonien jumalkäsityksestä on harhaanjohtava. Kuten edellisessäkin kirjoituksessani kerroin niin mormonit uskovat polyteismiin eli jo itse kysymys, jonka mormonit itselleen sivullaan esittävät on harhaanjohtava. Oikeampaa olisi kysyä: "Mitä ajattelette jumalista?" tai vaikkapa "Millaisia jumalia te palvotte?" Vastaus jonka mormonit omaan harhaanjohtavaan kysymykseensä antavat puhuukin sitten vain yhdestä mormonismin jumalasta, jota he kutsuvat nimellä Elohim. Mormonien Elohim jumala on tämän planeetan ylijumala, jonka oikealla puolella seisoo hänen poikansa Jeesus Kristus, siis vähän pienempiarvoinen jumala. Näiden kahden jumalan lisäksi tarinassa seikkailee vielä Pyhä Henki kolmantena jumalana, mutta sillä poikkeuksella, ettei Pyhällä Hengellä ole fyysistä ruumista. Vastauksesta löytyy myös vain epäsuora viittaus mormonioppiin, jonka mukaan Elohimillä on lukuisia jumalvaimoja, jotka ovat synnyttäneet kaikki hänen "henkilapsensa" ja joista sitten on tullut ihmisiä tähän maailmaan. Mormoniopin jumalat asustelevat jossain Kolob nimisen tähden lähistöllä. Sen sijaan, että MAP-kirkko kertoisi suoraan ja rehellisesti omilla sivuillaan oppinsa jumalkäsityksistä, se antaa harhaanjohtavaa kuvaa ja syyllistyy valehteluun tässä asiassa.
Sivuosumana tässä vastauksessa MAP-kirkko mainitsee jumalan suunnitelman antaen tästäkin harhaanjohtavan kuvan siitä mitä mormonit tästäkin asiasta uskovat. Mormoniopin mukaan pelastussuunnitelma syntyi kun Elohim valitsi Jeesuksen esittelemän pelastussuunnitelman Luciferin esittelemän pelastussuunnitelman sijaan.
Kuka on kirjoittanut Mormonin Kirjan? 
Mormonin Kirja on toinen todistus sille, että Jeesus Kristus todella eli ja että Hän oli ja on Jumalan Poika. Se sisältää aikaisempien aikojen profeettojen kirjoituksia. Yksi heistä, Lehi, eli noin vuonna 600 ennen Kristusta Jerusalemissa. Jumala käski Lehiä viemään pienen ryhmän ihmisiä Amerikan mantereelle. Siellä heistä tuli suuri kansa.

Jumala kutsui heidän keskuudestaan profeettoja. Mormonin Kirja on kokoelma näitten profeettain kirjoituksia ja se on johtavassa asemassa näitten kirjoitusten joukossa. Se on saanut nimensä näitten varhaisten profeettain joukossa eläneen yhden profeetan mukaan.

He tiesivät taivaallisen Isän pelastussuunnitelmasta Hänen lapsilleen sekä Jeesuksen Kristuksen tehtävästä. He kertoivat, että Kristus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen Amerikassa eläneille, opetti heille evankeliumiaan ja perusti kirkkonsa heidän keskuuteensa. Kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen opit ja todistaa Hänen sovitusuhristaan ja rakkaudestaan. Se tukee ja vahvistaa Raamattua.

Mormonin Kirja päättyy ihanaan lupaukseen, jonka mukaan jokainen, joka lukee ja vilpittömästi rukoilee, saa Pyhän Hengen kautta tietää, että se on totta. (Moroni 10:4)
Vastaus itsessään kertoo siitä mitä mormonit uskovat Mormonin Kirjan olevan, paino sanalla uskovat. Mistään ei ole löytynyt ensimmäistäkään arkeologista todistetta Amerikan mantereelta, että mitään kirjassa kuvatun kaltaisia tapahtumia tai kulttuureja olisi koskaan ollut olemassa. Kirjassa kuvataan mm. kuinka kirjan kansat tunsivat teräksen valmistuksen, kuinka he käyttivät hevosia tai kuinka heillä oli käytössään oma valuuttansa ja monia muita arkeologian kannalta täysin tuntemattomia asioita kirjan väitettyjen tapahtumien noin 600 eaa - 400 jaa. Kielitutkijat ovat tämän lisäksi myös onnistuneet jo tunnistamaan noin 75% Mormonin kirjan kirjoituksessa käytetyistä lähdeteoksista ja kuinka kirjan kirjoittajat ovat lainanneet tekstiä Yhdysvaltojen sisällissodan jälkeisistä kirjoituksista ja aikalaisista raamatunpainoksista 1800-luvulla. Sen sijaan, että MAP-kirkko rehellisesti kertoisi kuinka millekään Mormonin kirjan tarinalle tai tapahtumalle ei löydy mitään tukea historiantutkimuksesta, se katsoo parhaaksi tässäkin asiassa jättää kertomatta asian kannalta varsin merkittäviä yksityiskohtia johtaakseen ihmisiä harhaan.

Mitä ajattelette Jeesuksesta Kristuksesta? 
Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän on taivaallisen Isän ainokainen Poika lihassa. Hän on Vapahtajamme. Kristuksen kautta taivaallinen Isä antaa kaikille mahdollisuuden tulla Hänen kaltaisikseen ja palata takaisin Hänen luoksensa asumaan. 
Me rakastamme Kristusta. Me kunnioitamme Kristusta. Hän on esikuvamme ja meidän Vapahtajamme. 
Jälleen kerran vastaus on epätäydellinen ja MAP-kirkko antaa harhaanjohtavan kuvan aiheesta. Tämän kysymyksen kohdalla MAP-kirkko jättää kertomatta kuinka he uskovat Jeesuksen ja isäjumala Elohimin olevan kaksi toisistaan erillistä jumalaa ja kuinka mormonit uskovat Jeesuksen olevan vanhan testamentin Jehova ja maailman luojan. MAP-kirkko jättää myös kertomatta kuinka se opettaa Luciferin olevan Jeesuksen veljen, joka karkotettiin isän silmien alta tämän kapinoitua Elohimin valittua Jeesuksen kynäilemän pelastussuunnitelman omansa sijaan.

Mistä kirkkonne terveys- ja ravinto-ohjeissa oikein on kyse?
Ruumiimme on kallisarvoinen lahja Jumalalta. Ruumiin ja mielen pitämiseksi terveenä ja voimakkaana Joseph Smith sai vuonna 1833 Jumalalta terveyttä koskevan käskyn, viisauden sanan. 
Siinä Jumala tähdentää hyvän ruumiin ja mielen terveyden tärkeitä periaatteita ja kieltää seuraavien aineiden käytön: 
  • tupakka
  • alkoholi
  • kahvi ja tee
  • huumeet
Jumala lupaa viisauden sanan noudattajille suuria fyysisiä ja hengellisiä siunauksia. Nykyisin myös tiede tukee näitä samoja periaatteita, jotka Jumala antoi Joseph Smithille melkein 200 vuotta sitten.
Annettu vastaus vastaa kirkon nykyopetuksia, mutta ei suinkaan ole totuuden mukainen. Joseph Smihtin kynäilemä viisauden sanana tunnettu "käsky" tuli aluperin ohjeena, jonka noudattaminen oli vapaaehtoista. Nykyisin viisauden sana on käsky ja sen pitäminen on edellytys temppelisuosituksen saamiselle. Seuraavassa otteita viisauden sanana tunnetusta tekstistä mormonien Opin ja Liittojen kirjan luvusta 89.
 1 Viisauden SANA Kirtlandissa kokoontuneen ylipappien neuvoston ja kirkon sekä Siionin pyhien hyväksi 
  2 lähetettäväksi tervehdyksenä, ei käskynä eikä pakkona vaan ilmoituksena ja viisauden sanana, joka osoittaa Jumalan järjestyksen ja tahdon kaikkien pyhien ajalliseksi pelastukseksi viimeisinä aikoina 
Tarkkasilmäinen lukija huomaa oitis, kuinka kyseessä on ohje, ei käsky eikä pakko, kuten se nykyään MAP-kirkossa ymmärretään.
5 että sikäli kuin joku juo viiniä tai väkijuomaa teidän keskuudessanne, katso, se ei ole hyvästä eikä soveliasta teidän Isänne silmissä, paitsi kun kokoonnutte yhteen antamaan uhriksi sakramenttinne hänen edessään.
Mormonit eivät nykyään juo viiniä tai väkijuomia edes sakramenttikokouksissaan vaan heidän ehtoollisensa on "vettä ja leipää".
9 Ja vielä, kuumat juomat eivät ole ruumista eivätkä vatsaa varten.
Nykymormonit siis kieltävät itseltään vain kahvin ja teen, mutta itsessään viisauden sana ei tee eroa näiden kahden juoman ja muiden kuumien juomien välillä. Kirkon johtajat aikoinaan saarnasivat myös muita kuumia juomia vastaan kuten esim. Georgo Q. Cannon 7.4.1868 pitämässään puheessa.
17 kuitenkin vehnä ihmiselle ja maissi härälle ja kaura hevoselle ja ruis linnuille ja sialle ja kaikille kotieläimille ja ohra kaikille hyötyeläimille ja mietoihin juomiin, kuten muukin vilja. 
Huvittavana yksityiskohtana pohjalta löytyy vielä tämä, jonka mukaan ohra ja muu vilja on tarkoitettu myös mietoihin juomiin. Asiayhteydessä lienee paikallaan kysyä kuka sen viljasta tehdyn oluen sitten juo jos ei ihminen itse? Jokainen lintujen talviruokintaa joskus harrastanut myös huomaa kuinka ruis on linnuille, mutta myös lintuja ruokkinut myös tietää sen etteivät linnut syö ruista.

Itsessään viisauden sana ei kiellä mitään vaan ohjeistaa mikä on "soveliasta". Nykytiede taas ei kaikilta osin tue näitä periaatteita muuten kuin tupakan ja huumeiden osalta. Kahvin ja teen kohtuukäytön terveysvaikutukset ovat kiistattomat ja sama pätee viineihin. Väkiviinojen terveysvaikutukset nykypäivänä eivät enää ole niin selkeät kuin ennen ja niiden merkitys ruokamyrkytysten ehkäisyssä ennen ateriaa nautittuna onkin vähentynyt merkittävästi parantuneen hygienian ansiosta.
Tässäkin asiassa MAP-kirkko omilla sivuillan pyrkii antamaan väärää kuvaa itsestään ja opeistaan syyllistyen valehteluun.
Miksi naisilla ei ole pappeutta? 
Gordon B. Hinckley, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen presidentti, on sanonut: 
”Naisilla ei ole pappeutta, koska Herra on sen niin säätänyt. Tämä kuuluu Hänen suunnitelmaansa. Naisilla on kirkossa tärkeä asema. Miehillä on kirkon pappeus. Naisilla on heidän organisaationsa. Sen perusti Joseph Smith vuonna 1842 nimellä ”Naisten Apuyhdistys”, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli auttaa avuntarpeessa olevia. Se on tietääkseni suurin naisten järjestö maailmassa, jossa on yli kolme miljoonaa jäsentä. Heillä on heidän omat toimistonsa, oma johtokuntansa, oma jaostonsa. Se ulottuu kirkon pienimpiinkin seurakuntiin joka puolella maailmaa. 
Miehillä on todellakin pappeus. Vaimoni on minun kumppanini. Tässä kirkossa mies ei seiso naisen yläpuolella tai alapuolella, vaan molemmat kulkevat vierekkäin. He pyrkivät samaan tasa-arvoiseen tavoitteeseen.
MAP-kirkko yrittää tässä kohdin antaa kuvan, että miehet ja naiset olisivat kirkossa tasa-arvoisia. Tämä ei pidä paikkaansa. MAP-kirkon naisjärjestö on nykykirkossa täysin kirkon ylimmän johdon, kaikki miehiä, päättämän rahoituksen varassa. Naisille ei MAP-kirkossa koskaan anneta tehtäviä, joissa he johtaisivat tai opettaisivat miehiä. Naiset johtavat ja opettavat MAP-kirkossa ainoastaan naisia ja lapsia. Naisilla ei myöskään ole valtuuksia "siunata" edes omia perheenjäseniään. Epätasa-arvo näkyy myös mormonien polyteismissä siten, että kaikki jumalat, joilla on fyysinen ruumis ja joille mormonit ovat antaneet nimen, ovat miehiä. Naiset saivat oikeuden rukoilla sakramenttikokouksissakin vasta 1978.
Kirkon Historia Suomessa 
Kirkon tultua virallisesti tunnustetuksi sen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti. Mormonin kirjan kääntäminen suomen kielelle vuonna 1954 edisti suuresti tätä kasvua. Tätä nykyä kirkon jäsenmäärä on noin 4 500. Seurakuntia on 30 eri puolilla Suomea Helsingistä Rovaniemelle.
MAP-kirkko valehtelee omalla sivullaan myös jäsenmäärästään ja kasvustaan. Väestörekisterin mukaan mormoneja on reilusti vähemmän vain reilut 3000 (Pääkaupunkiseudun Ateistit ry). Mormonien määrä suomessa ei myöskään ole viime vuosina kasvanut vaan vähentynyt. Syy väestöreksiterin ja mormonien oman kirjanpidon välillä löytyy siitä, että MAP-kirkko ei ole kovin halukas poistamaan kirkosta eronneita jäseniä rekisteristään ja näin se ei ainoastaan valehtele omaa jäsenmääräänsä vaan myös monien kohdalla rikkoo henkilörekisterilakia.

MAP-kirkon ja sen jäsenten valheet eivät toki rajoitu näihin esimerkkeihin ja saattaapa olla, että palaan aiheeseen vielä joskus myöhemmin.

4 kommenttia:

 1. Kiitos tästä blogista. Pakko kyllä sen verran korjata, että ero jäsenmäärässä map-kirkon ja väesrörekisterin välillä johtuu siitä, että läheskään kaikki jäsenet eivät ilmoita tietojaan väestörekisteriin. Sinnehän pitää tiedot siis itse ilmoittaa. Mitä se valtiolle kuuluu mihin ihminen uskoo tai on uskomatta?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Suosittelen tutustumaan lainsäädäntöön tämän asian osalta. Jokaisella uskonnollisella yhteisöllä on myös oikeus päättää ketä se jäsenikseen kelpuuttaa, joten tältä osin ihmisen oma ilmoitus jonkun uskonnon jäsenyydestä ei ole pätevä.

   Tässä linkki ajantasaiseen lakiin, sekä ote pykälästä jossa asiaan liittyvät velvollisuudet määritellään. Laki on hyvin yksiselitteinen siitä kuka tai mikä instanssi ilmoittaa ja kenelle. MAP-kirkko rikkoo lakia, jos sen kirjanpito jäsenistä ei vastaa väestötietojärjestelmän tietoja tai sitten MAP-kirkko yksinkertaisesti vain valehtelee omilla verkkosivuillaan oman jäsenmääränsä.

   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453
   4 §
   Liittymis- ja eroamismenettely

   Henkilön, joka tahtoo liittyä uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, tulee ilmoittaa siitä yhdyskunnalle.

   Henkilön, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Henkilö katsotaan eronneeksi siitä päivästä lukien, kun yhdyskunta tai maistraatti on saanut eroamisilmoituksen.

   Uskonnollisen yhdyskunnan tulee välittömästi ilmoittaa yhdyskunnan jäseneksi otetut ja yhdyskunnalle eroamisilmoituksen tehneet henkilöt väestötietolaissa (507/1993) tarkoitettuun väestötietojärjestelmään. Ilmoituksen tulee sisältää henkilön täydellinen nimi, syntymäaika tai henkilötunnus sekä liittymis- tai eroamispäivä. Ilmoitus väestötietojärjestelmään voidaan tehdä kirjallisesti taikka tietoliikenneyhteyksin tai muutoin konekielisesti.

   Maistraatin, jonka toimialueella henkilöllä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta, on viipymättä talletettava väestötietojärjestelmään tieto uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä tai siitä eroamisesta ja toimitettava uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneelle vahvistus eroamisesta. Maistraatin on viipymättä ilmoitettava uskonnolliselle yhdyskunnalle henkilöt, jotka ovat tehneet eroamisilmoituksen maistraatille.

   Jos eroamisilmoitus on jätetty muulle kuin 4 momentissa tarkoitetulle maistraatille, on ilmoituksen vastaanottaneen maistraatin viipymättä toimitettava ilmoitus 4 momentissa tarkoitetulle maistraatille.

   Tässä pykälässä maistraatille säädetyt tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto. (22.12.2009/1450)

   Poista
 2. Laki voi olla noin, mutta itse tiedän miten asiat käytännössä toimii. Läheskään kaikkia jäseniä ei ole väestörekisterissä. On hyvin mahdollista että tältä osin map-kirkko rikkoo lakia. En näkisi että map-kirkolla on mitään syytä valehdella pikkuisen Suomen jäsenmäärästään.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jäsenmäärän valehtelu on MAP-kirkolla globaali käytäntö. Tämä asia käy hyvin selväksi tarkasteltaessa vaikkapa viimeistä kirkon esittelemää raporttia jäsenmääristä. Kirkon ilmoittamat luvut ovat yksinkertaisesti sanottuna tilastollisesti mahdottomia.
   http://exmormoni.blogspot.fi/2013/04/map-kirkon-kasvuluvut.html

   Poista