tiistai 8. tammikuuta 2013

Mormonismi ei ole kristillinen liike

MAP-kirkko ja sen jäsenet mielellään antavat ymmärtää, että mormonit olisivat kristittyjä. MAP-kirkko jopa omilla sivuillaan esittää väitteen, että heidän liikkeensä olisi kristillisempi kuin mikään muu liike.
Oletteko te kristittyjä? 
Gordon B. Hinckley, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti, on sanonut:
”Me olemme kristittyjä sanan todellisimmassa merkityksessä, ja se tunnustetaan yhä laajemmin. Oli aika, jolloin ihmiset kaikkialla sanoivat, että me emme ole kristittyjä. He ovat kuitenkin huomanneet, että me pyrimme seuraamaan Kristusta ja että meillä on hyvin elävä ja dynaaminen uskonto, joka perustuu Jeesuksen Kristuksen opetuksille.
On itsestään selvää, että me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen Johtajaksemme, Kuninkaaksemme ja Vapahtajaksemme. Hän on johtava persoona ihmiskunnan historiassa, ainoa täydellinen ihminen, joka on koskaan tämän maan päällä elänyt, elävän Jumalan elävä Poika. Hän on meidän Vapahtajamme ja Lunastajamme, jonka sovitusuhrin kautta meidän on mahdollista saada iankaikkinen elämä.
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsenet rukoilevat Jumalaa ja kunnioittavat Häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hän on meidän uskomme keskipiste ja kirkkomme pää. Mormonin Kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, ja se todistaa Hänen jumaluudestaan, Hänen elämästään ja Hänen sovitusuhristaan.”
Tarkkasilmäinen lukija ja edes jonkinverran MAP-kirkon oppeihin perehtynyt henkilö pystyy helposti tunnistamaan kuinka tästä mormonikirkon entisen presidentin ja profeetan lausunnosta on jätetty pois varsin merkittäviä yksityiskohtia mormoniuskoon liittyen, jotta kirkon oppi on saatu kuullostamaan mahdollisimman kristilliseltä. Gordon B. Hinckley siis valehteli jopa mormonistandardien mukaan sillä mormonien pyhäkouluoppikirjojen mukaan myös puolitotuuksien sanominen on valehtelua, eikä yleensäkään näin tahallisesti harhaanjohtavaa tietoa välittäviä ihmisiä noin muutenkaan pidetä kovin rehellisinä ihmisinä.

Gordon B. Hinckley jätti vastauksesta pois maininnan kuinka MAP-kirkko on polyteistinen. Yksi kristinuskon keskeisimmistä opeista on monoteismi, yksijumalaisuus. Mormonit eivät avoimesti kerro olevansa polyteistejä. Mormonikirkon oppien mukaan Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki ovat kolme erillistä jumalhahmoa, eivät siis yksi Jumala, jolla on kolme persoonaa, kuten Kristinuskossa. Mormoniteologian ja -temppeliopetusten mukaan Jeesus/Jehova on luonut maan Mikaelin kanssa ja näin ollen myös Mikael voidaan lukea jonkinlaiseksi jumalaksi, josta samaisen temppeliopetuksen mukaan taiottiin Adam, ihmisistä ensimmäinen. Tämän lisäksi oppi sisältää varsin epäkristillisen uskomuksen ikuisesta kehittymisestä, jonka mukaan jokaisesta ihmisestä voi kehittyä jumala. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että tässä maailmankaikkeudessa tai jossain mahdollisissa rinnakkaisissa maailmankaikkeuksissa vaikuttaa lukemattomia jumalia jotka ovat aikoinaan olleet ihmisen kaltaisia. Kristinuskossa tällaiset uskomukset ovat varsin vieraita ja suoranaista harhaoppia, joten mormonien väite heidän kristillisyydestään tuskin saa laajempaa tunnustusta vaikka Gordon B. Hinckley niin ehkä valehdellessaan toivoikin.

MAP-kirkko löytää kyllä valheillaan uhreja pitkälti siitä syystä, että kovin moni ihminen ei kykene tai halua tutkia kunnolla asioita ennen sitoumustaan kulttiin vaan ihmiset menevät tunteidensa mukana. Mormonien eisegetiikka ja retoriikka ikuisista perheistä vetoaa tunteisiin, mutta ei kestä tarkempaa tutkimista. Jo pintapuolinen analyysi siitä mitä mm. Raamattu sanoo näistä keskeisistä uskonasioista paljastaa kuinka MAP-kirkossa eisegetiikka on korvannut eksegetiikan täysin. Monien jumalten pitokin Raamatussa kielletään varsin selkeäsanaisesti toisessa käskyssä: "Sinulla ei saa olla muita jumalia". Sinänsä kyseinen Raamatun kohta ei kiellä explisiittisesti useiden jumalten olemassaoloa, mutta mormoniteologian mukaan kyseinen käsky tuli Jehovalta ja näin palvoessaan "Elohim" -jumalaansa mormonit rikkovat tätäkin käskyä aktiivisesti. Lopullinen niitti mormoniteologian ja Raamatun yhteensopivuudesta naulataankin VT:n Jesajan kirjan luvussa 45
5 Minä olen Herra, eikä toista ole, paitsi minua ei ole yhtään jumalaa. Minä vyötän sinut, vaikka sinä et minua tunne, 6 jotta tiedettäisiin auringon noususta sen laskemille asti, että paitsi minua ei ole yhtäkään: minä olen Herra, eikä toista ole, 7 minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän.
Kovin paljon selväsanaisemmin asiaa ei kai voisi ilmaista, jumalia ei tämän Raamatun kohdan mukaan ole enempää kuin yksi. Raamattua MAP-kirkossa kampitetaankin kahdeksannella uskonkappaleella:
8. Me uskomme, että Raamattu on Jumalan sanaa, sikäli kuin se on oikein käännetty; me uskomme myös, että Mormonin kirja on Jumalan sanaa.
Tätä uskonkappaletta lukiessa tulee mieleen pari kysymystä: Mistä kielestä ja mille kielelle käännetty? Entäpä kun MAP-kirkossa uskotaan, että heillä on elävä profeetta, jolla on suora yhteys jumaliin, niin miksi kirkon profeetat evät ole "kääntäneet" Raamattua uudelleen "oikein" ja "oikeaksi" jos siinä on kerran jotain vikaa? Miksi kirkon profeetat eivät ole aktiivisesti pyrkineet osoittamaan Raamatun teksteistä niitä kohtia, jotka ovat "väärin käännettyjä", jottei ihmiskunta eläisi harhassa?

MAP-kirkko ja sen jäsenet siis mielellään pyrkivät antamaan itsestään kuvaa kristillisenä kirkkona ja kristittyinä, mutta väite on siis valhe. Kyllähän sitä ihminen mielikuvituksessan keksii jos ja vaikka kuinka mielikuvituksellisia tapoa tulkita pyhiä tekstejään löytääkseen niistä omille uskomuksilleen tukea, mutta tekstin alkuperäinen sisältö ja agenda jäävät tällöin täysin huomiotta. Ripaus rehellisyyttä ja eksegetiikkaa eisegetiikan sijaan eivät olisi perusmormoneillekaan pahitteeksi.

2 kommenttia:

 1. Hei Antti Ateisi!

  MInusta kyllä tuo Gordon B. määritteli mormonien kristillisyyden hyvinkin pitävästi. Tuo, että "kristilliset" sanovat, että kolme erillistä on silti yksi ja sama on älytöntä. Kolmiyhteistä jumalaa ei mainita Raamatussa lainkaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Mormonit eivät voi sivuuttaa 2500 vuotta juutalais-kristilliisiä monoteistisiä perinteitä. Pelkästään itse väittämällä olevansa kristittyjä mormonit vain ilmaisevat etteivät edes käsitteellisesti ymmärrä mistä kristinuskossa on kyse.

   Kulttiasiantuntija Steven Hassan listaa sanojen uudelleen määrittelyn ajatusten hallinnaksi. Määritellessään itsensä kristilliseksi MAP-kirkko toimii juuri näin, se haluaa määritellä sanoja ja käsitteitä uudelleen pyrkimyksenään kontrolloida jäsentensä ajatuksia. Kieli on avain ihmisten ajatusten kontrollointiin ja yhteisön määritellessä sanoille ja käsitteille omat sisältönsä yhteisö pyrkii estämään itsenäisen, yhteisön normien vastaisen, ajattelun. Kristilisyys ja kristinusko ovat vain pari esimerkkiä siitä miten sanoja ja käsitteitä mormonikirkossa muokataan ympäröivästä yhteiskunnasta poikkeavaksi.

   MAP-kirkon oma määritelmä kristillisyydelle poikkeaa monin kohdin maailmalla vakiintuneesta kristillisyyteen liitettävästä käsitteellisestä sisällöstä. Mielestäni itseään kristilliseksi kutsuvan yhteisön tulee niin opillisesti kuin filosofisesti olla yhtenevä yleismaailmallisesti hyväksytyn kristillisyyden käsitteen kanssa, jollainen MAP-kirkko ei ole.

   Poista