torstai 27. kesäkuuta 2013

Ajatusten pysäyttäminen

Joku aika sitten kirjoitin kuinka uskonnot käyttävät kattavasti syyllistämistä vallankäytössään. Monesti uskonnollisissa yhteisöissä ihmistä syyllistetään myös "epäpuhtaista" ajatuksista, joista tulisi pyrkiä eroon. Epäpuhtaiksi ajatuksiksi usein luokitellaan uskonyhteisöissä epäilyt liikkeen oppeja ja johtoa kohtaa sekä hyvin usein "vääränlaiset" seksuaaliset tunteet ja ajatukset. Tuntiessaan syyllisyyttä ihminen pyrkii eroon syyllisyydentunteen aiheuttavasta asiasta ja kun se kohdistuu omiin tunteisiin ja ajatuksiin syntyy tarve pysäyttää nämä tunteet ja ajatukset tavalla tai toisella.

Ajatuksenpysäytystekniikoita on maailma väärällään ja ajatustenpysäytystä on jopa jonkinverran käytetty sosiaalisia tilanteista ahdistusta kokevien ihmisten terapiassa. Positiivisesti käytettynä ajatustenpysäyttämisellä on tarkoitus korvata toistuvat ahdistusta aiheuttavat ajatukset kannustavilla ja positiivisilla ajatuksilla, mutta ajatustenpysäyttäminen ei aina toimi kaikilla vaan toisinaan se voi olla jopa haitallista mielenterveyden kannalta. Tutkimusten mukaan estetyt ajatukset ja tunteet palaavat takaisin voimakkaampana ja entistä ahdistavimpina altistaen potilaan masennukselle pitkällä aikavälillä ja suositeltavampaa olisikin käyttää muita strategioita (ongelmanratkaisua, hyväksyntää tai kognitiivista uudelleen rakentamista), jotka eivät altista ahdistukselle tai masennukselle niin voimakkaasti.

Uskonnollisen yhteisön "epäpuhtaiksi" määrittelemille ajatuksille ei useinkaan ole tarjolla korvaavia kannustavia ja positiivisia ajatuksia ja uskonyhteisön vääriksi määrittelemät ajatukset ja tuntemukset tulisi vain karkottaa mielestään. Omia aivojaan ei kuitenkaan pysty sulkemaan tai edes tietoisesti ohjailemaan, joten ajatukset tulisi pystyä käsittelemään jollain tavalla sen sijaan että kieltäytyy käsittelemästä niitä kunnolla. Etenkään ihmisen primitiivisimpään viettiin, seksiin, liittyviä tuntemuksia ei pysty estämään mitenkään ja aiheeseen liittyvien ajatusten pysäyttäminen voikin pitkällä aikavälillä johtaa pakko-oireisiin häiriöihin.

Korkeaa moraalia julistavat uskonnot moninaisine sääntöineen ja oppeineen "puhtaista" ja "epäpuhtaista" ajatuksista altistavat erityisesti nuoret teini-ikäiset lapset mielenterveysongelmille korostamalla kuinka vain tietyt stereotypiat seksuaalisuuteen liittyen ovat jumalten silmissä sallittuja. Omasta seksuaalisuudestaan vielä epävarmoja nuoria saatetaan jopa kieltää tutustumasta itseensä näin kieltäen heidän seksuaalisuutensa kokonaan ja eväten heiltä mahdollisuudet löytää oma itsensä ja omat mieltymyksensä. Kielletyt tunteet ja ajatukset yhdessä yhteisön luoman "puhtauteen" ja "siveellisyyteen" liittyvän paineen kanssa pakottavat nuoret, ja miksei vanhemmatkin, pysäyttämään omia ajatuksiaan ja tunteitaan näin altistaen heidät mielenterveysongelmille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti