maanantai 30. kesäkuuta 2014

"Meitä ei saa vastustaa"

Nyt se on sitten virallista. MAP-kirkon ylin johto julkaisi 28.6.2014 julkilausuman, jolla se kieltää kaikenlaisen kirkon tapojen tai oppien arvostelun kirkon sisällä. Julkilausuma on monilta osiltaan ongelmallinen, joten se on syytä käydä läpi kokonaisuudessaan.
In God's plan for the happiness and eternal progression of His children, the blessings of His priesthood are equally available to men and women. Only men are ordained to serve in priesthood offices. All service in the Church has equal merit in the eyes of God. We express profound gratitude for the millions of Latter-day Saint women and men who willingly and effectively serve God and His children. Because of their faith and service, they have discovered that the Church is a place of spiritual nourishment and growth.
Heti alussa käy selväksi, että tämä julkilausuma on kirkon johdon vastine viime viikkojen mediapyöritykselle liittyen naisten tasa-arvoa kirkossa ajavan Ordain Women sivuston perustajan Kate Kelly erottamiselle. Kirkon kanta tasa-arvolle tulee myös selväksi: Tasa-arvoa ei ole. Valitut sanamuodot korostavat kuinka kaikki pappeuden siunaukset ovat tasapuolisesti tarjolla miehille ja naisille, mutta jatkaa heti perään, että vain miehiä asetetaan pappeudenvirkoihin. Tätä epätasa-arvoa yritetään sitten vielä peitellä toteamalla kuinka kaikki kirkossa tapahtuva palvelu on samanarvoista Jumalan silmissä.

Vaikka kaikkinainen kirkossa suoritettava palvelutyö Jumalan silmissä olisikin samanarvoista niin ihmisten silmissä, jotka tuota palvelutyötä suorittavat, asia ei näin ole. Kutsumalla järjestelyä Jumalan suunnitelmaksi kirkon johto piilottelee itse maalaamansa jumalkuvan takana jottei sen tarvitsisi tarjota naisille samanlaisia ja yhtä vaikutusvaltaisia palvelutehtäviä kuin miehille. Kirkon johdon julkilausuman perusteella voidaankin päätellä, että naiset, jotka haluavat etsiä lisäsisältöä elämäänsä, onnea ja kehittymistä palvelemalla vastaavissa tehtävissä kuin miehet, eivät elä Jumalan suunnitelman mukaan. Naiset eivät tätä nykyä pääse edes päättämään oman kirkkonsa naisten apuyhdistysjärjestön budjetista kun kaikista raha-asioista päättävät kirkon pappeudenhaltijat. Jäsenet, joiden mielestä myös naisten pitäisi päästä päättämään kirkon taloudenpidosta tai kirkon opillisesta ja hengellisestä sisällöstä, eivät siis tule saamaan toivomaansa, koska se on tämän julkilausuman perusteella vastoin Jumalan suunnitelmaa. MAP-kirkolla ei ole edes halua tarjota tyydyttäviä palvelutehtäviä naisille, jotka toivovat pääsevänsä vaikuttamaan kirkon oppeihin tai toimintatapoihin, vaan tällaiset naiset tulevat, kuten Kate Kellykin, tuntemaan itsensä varsin ei-toivotuiksi jäseniksi.
We understand that from time to time Church members will have questions about Church doctrine, history, or practice. Members are always free to ask such questions and earnestly seek greater understanding. We feel special concern, however, for members who distance themselves from Church doctrine or practice and, by advocacy, encourage others to follow them.
Seuraavaksi kirkon johdon julkilausuma ilmaisee kuinka oppiin, historiaan ja käytäntöihin liittyviä kysymyksiä voi vapaasti esittää. Sen sijaan julkilausuma ei kerro missä ja miten näitä kysymyksiä on lupa esittää tai mistä niihin saa vastauksia. Pääsääntöisesti vaikeita mieltä askarruttavia kysymyksiä MAP-kirkossa opastetaan esittämään yksityisesti kirkon paikallisjohdolle. Näinhän kävi mm. Ruotsissa jokin aika sitten kun joukko ruotsalaisia jäseniä lähestyi paikallisjohtoa kysymyksillä. Seurauksena oli historian suurin luopumus Ruotsin MAP-kirkosta, jonka tilkitsemiseksi MAP-kirkon ylinjohto käynnisti "Swedish Rescuena" tunnetun operaation. Avoimeen keskustelukulttuuriin tottuneet ruotsalaiset eivät nielleet kirkon peittely- ja puolivillaisia selittely-yrityksiä ja tuloksena varsin moni poistui tuntiessaan tulleensa petetyksi.
Lisäksi kirkon johto jatkaa kuinka he ovat erityisen huolissaan jäsenistä, jotka etäännyttävät itsensä kirkon opista tai käytännöistä. Sanamuodot tässä kohdin on hyvin tarkkaan valittu ja teksti selkeästi syyllistää kaikkia sellaisia henkilöitä, jotka perustavat jonkinlaisen organisaation, kuten Kate Kelly, jonka tavoitteena on muutosten ajaminen kirkossa. Kirkon johdon tavoitteena näyttää olevan kokonaisvaltainen muutoksiin tähtäävän jäsenaktivismin kieltäminen ja näin oman totaalisen valtansa pönkittäminen. Kirkon johto lähettääkin kentälle näillä hienovaraisilla sanamuodoilla varsin selkeää viestiä: "Meitä tai meidän käytäntöjämme ei saa kyseenalaistaa".
Simply asking questions has never constituted apostasy. Apostasy is repeatedly acting in clear, open, and deliberate public opposition to the Church or its faithful leaders, or persisting, after receiving counsel, in teaching false doctrine.
Lopuksi kirkon johto kruunaa viestinsä kuinka luopumusta on toistuva selkeä, avoin ja harkittu julkinen toiminta kirkon uskollisten johtajien vastustamiseksi tai jatkuva väärien oppien opettaminen. Leimaamalla kirkon johtajien vastustamisen luopumukseksi ja näin ollen kirkosta erottamiseen johtavaksi toiminnaksi MAP-kirkon johdon tarkoituksena on kitkeä kaikkinainen kirkon johtajiin ja sen käytäntöihin kohdistuva kritiikki. Jäsenten vaikutusmahdollisuudet kirkon oppien ja käytäntöjen muuttamiseksi ovat näin ollen täysin olemattomat kirkon johdon sementoidessa omaa kyseenalaistamatonta valtaansa jäsenten mieliin.

Julkilausuman perusteella onkin varsin selvää kuinka MAP-kirkon johto ei siedä lainkaan kritiikkiä. Jäsenten tulee seurata johdon mielenoikkuja mukisematta eikä minkäänlaista kritiikkiä saa esittää julkisesti. Erittäin vakavaksi rikkeeksi MAP-kirkon johto katsoo jos jäsen syystä tai toisesta perustaa jonkinlaisen järjestön muutosten ajamiseksi. Kriittinen kansalaisaktiivisuus ja -järjestöt, joiden arvoa demokraattisissa järjestelmissä ei voi väheksyä, ovat MAP-kirkossa tämän julkilausuman perusteella kiellettyjä. Julkinen keskustelu varsinkin kriittisistä aiheista MAP-kirkossa onkin jossain Pohjois-Korean, Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton tasolla, joissa toisinajattelijat esittäessään julkisesti mielipiteitään joutuivat tai joutuvat kurinpitotoimien kohteeksi. Hieman Christopher Hitchensiä mukaillen voidaankin todeta kuika näistä valtiollisista totalitarismeista pakeneminen onnistuu kuolemalla niin MAP-kirkon kaltaisesta totalitarismista ei pääse pakoon mitenkään, sillä opin mukaan sen valta ulottuu myös kuoleman yli, mikä tekee tästä järjestelmästä monin verroin pahemman. MAP-kirkon jäsenillä ei yksinkertaisesti ole työkaluja tai vaikutusmahdollisuuksia omassa kirkossaan edes selkeiden epäkohtien korjaamiseksi kun kritiikki johtajia ja järjestelmää kohtaan on kokonaisvaltaisesti kielletty.

Jos kirkon sukupuolisidonnaiset palvelumahdollisuudet eivät syystä tai toisesta pysty jäsenten henkilökohtaisia tarpeita tyydyttämään ja jäsen tuntee itsensä onnettomaksi niin vika on jäsenessä, sillä Jumalan suunnitelma onnellisuudesta ja iankaikkisesta kehittymisestä on täydellinen ja aukoton. Jumalan aukoton suunnitelma ei vain näyttäisi sopivan kaikille ja kirkko katsoo tarpeelliseksi erottaa suunnitelman kanssa yhteensopimattomat henkilöt ja näin ollen estää näiltä henkilöiltä pääsyn ikuiseen kirkkauteen. Onko kyseessä todellakin Jumalan tahto ja suunnitelma vai vallanhimoisten ihmisten kyhäelmä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti