torstai 24. maaliskuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Tasovaatimukset

RAKKAAT NUORET MIEHET JA NUORET NAISET,
luotamme teihin suuresti. Te olette Jumalan rakkaita poikia ja tyttäriä, ja Hän on tietoinen teistä. Te olette tulleet maan päälle suurten mahdollisuuksien ja myös suurten haasteiden aikana. Tämän kirjasen tasovaatimukset auttavat teitä tärkeissä valin­noissa, joita teette nyt ja joita tulette vielä tekemään tulevaisuu­dessa. Lupaamme, että kun pidätte tekemänne liitot ja nämä tasovaatimukset, teitä siunataan Pyhän Hengen kumppanuudella, uskonne ja todistuksenne vahvistuvat ja pääsette kokemaan entistä suurempaa onnea.
 Näillä sanoilla (korostus lisätty) alkaa MAP-kirkon opasvihko "Nuorten voimaksi", jossa esiintyviä manipulointitekniikoita kosketin jo aiemmin kirjoituksissani I, II, III, IV, V, VI, VII ja VIII. Nämä tasovaatimukset ovat tunnusomaisia juuri kaikkein totalitaarisimmille ryhmittymille, ei ainoastaan uskonnollisille ryhmille. Vastaavia tai samankaltaisia tasovaatimuksia esiintyy tai on esiintynyt mm. jihadistien, Jehovan Todistajien, Mooniesien, Skientologien, neuvostokommunistien, Pohjois-Korean, kommunistisen Kiinan ja Natsien ideologioissa. Organisaation määrittelemät tasovaatimukset, ovat ne sitten minkälaisia tahansa, toimivat voimakkaina yksilön itsemääräämisoikeutta rajoittavina direktiiveinä. Luna Lindsey kirjassaan "Recovering Agency Lifting the Veil of Mormon Mind Control" kirjoittaa tasovaatimusten vaikuttavan seuraavasti:
 • Synnyttää mahdottomat standardit, jotka vaikeutuvat jatkuvasti
 • Vaimentaa minän
 • Rakentaa perustan palkkio/rangaistus syklille
 • Rakentaa perustan häpeälle/syyllisyydelle
 • Rakentaa perustan kaksiteräisyydelle (double bind)
 • Sallii syyllisyyden käännön (blame reversal)
 • Tarjoaa oikeutuksen elitismille
 • Voimistaa korkeampaa tarkoitusta
 • Vetoaa ideaaleihin
 • Vahvistaa
  • Mustavalkoista ajattelua
  • Olemassaolon sääntelyä
  • Epäsuoria ohjeita
  • Samaistumista ja esimerkkiä
 • Rakentaa tunnistautumista ryhmään jaetun koettelmuksen kautta
Nuorten Voimaksi lehtinen ei ole ainoa kirkon julkaisu jossa tasovaatimuksia pidetään esillä. Tasovaatimukset ovat mormonikirkossa alati läsnä ja niitä korostetaan toistuvasti kirkon oppimateriaaleissa sekä johtajien puheissa. Ne ovat edellytyksenä myös temppelikelpoisuuden saavuttamiseksi, mikä itsessään on melko nurinkurista sillä Jeesuksen aikalaisessa juutalaisuudessa temppeli oli nimenomaa puhdistautumista varten ja temppelirituaalein uskottiin sovitettavan syntejä sekä korjattavan välit ihmisen ja Jumalan välillä. Asetettuja tasovaatimuksia siis valvotaan mm. temppelikelpoisuushaastatteluilla, mikä johtaa helposti syylistymis- ja häpeäkierteisiin sekä tuntemuksiin omasta riittämättömyydestä.

Tasovaatimukset on myös sidottu koviin rangaistuksiin ja epäonnistuminen tasovaatimusten mukaisessa elämässä voi johtaa, ja on usein johtanutkin, jäsenen erottamiseen yhteisöstä. Erottamisen uhka ja/tai uhkakuvat huonompaan asemaan joutumisesta kuolemanjälkeisessä elämässä tekevät tasovaatimuksista varsin tehokkaan mielenhallinta- ja aivopesumenetelmän. Mahdottomiksi asetetut tasovaatimukset saavat jäsenet alati tuntemaan itsensä riittämättömiksi ja ponnistelemaan kovemmin ja kovemmin saavuttaakseen kirkon johtajien kulloinkin asettamat tavoitteet. Lopputuloksena jäsenten mielet muovautuvat kyseenalaistamattomaan tottelevaisuuteen ja riittämättömyyden tunteen synnyttämä halu tavoitella täydellisyyttä johtaa lopulta vain entistä suurempaan riittämättömyyden tunteeseen ja monissa tapauksissa masennukseen.

Tasovaatimukset mormonikirkossa, samoin kuin monissa muissa vahingollisissa uskonyhteisöissä ja ideologioissa, ovat moninaisia ja ulottuvat fyysisistä ominaisuuksista, pukeutumisesta, käyttäytymisestä aina ajatuksien ja tunteiden kontrollointiin. Tasovaatimusten ulottaminen erityisesti ajatteluun ja tunteisiin, siis asioihin joita ei voi tietoisesti kontrolloida ja jotka ovat abosuuttisesti tavoittamattomissa, synnyttää poikkeuksetta edellä kuvatun häpeäkierteen ja riittämättömyyden tuntemuksia liikkeen piiriin ajautuneissa henkilöissä. Täydellisyydentavoittelu synnyttää joissain uhreissa patologista perfektionismia, joka taas altistaa masennuksen ohella myös monille muille psyykkisille oireille.

Korkeiden tasovaatimusten esittäminen ja niiden noudattamisen tarkkailu onkin siis yksi varmimmista vahingollisen yhteisön tunnusmerkeistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti