maanantai 22. elokuuta 2016

Joseph Smith jumalana

 Brigham Young 9.8.1859 julisti näin: (epävirallinen oma suomennokseni)
..yksikään mies tai nainen tältä taloudenhoitokaudelta ei voi koskaan päästä Jumalan selestiseen valtakuntaan ilman Joseph Smithin suostumusta. Siitä päivästä lähtien kun pappeus otettiin pois maailmasta kunnes kaiken loppu koittaa, jokaisella miehellä ja naisella täytyy olla hyväksyntä Joseph Smith juniorilta passina kartanoon, jossa Jumala ja Kristus ovat - minä teidän kanssanne ja te minun kanssani. Minä en voi sinne päästä ilman hänen suostumustaan. Hänellä on avaimet tuohon viimeisen taloudenhoitokauden valtakuntaan - avaimet henkimaailman hallitsemiseksi; ja hän hallitsee siellä voitokkaasti, sillä hän sai täydet valtuudet ja hohdokkaan voiton Saatanan voimista kun hän vielä oli lihassa, ja oli martyyri uskonnolleen ja Kristuksen nimelle, joka antaa hänelle täydellisimmän voiton henkimaailmasssa. Hän hallitsee siellä ylimpänä olentona piirissään, kapasiteetissaan ja kutsumuksessaan kuten Jumala taivaassa.
Brigham Young julisti puheessaan Joseph Smithin jumalaksi, ylimmäksi tuomariksi, joka valitsee selestiseen kuningaskuntaan Jumalan ja Kristuksen yhteyteen pääsevät ihmiset. Brigham Young ei kuitenkaan tainnut itse keksiä tätä oppia, sillä William Law, Nauvoo Expositorin perustaja ja Joseph Smithin toinen neuvonantaja vuosina 1841-1844 kirjoitti päiväkirjaansa 15.4.1844 seuraaaavasti (lanaus Grant Palmerin esseestä):
Konferenssi on päättynyt, Joseph ja muut opettivat joitain kaikkein harhaoppisimpia oppeja joita on ikinä kuultu. Kuten ... että Joseph Smith on jumala tälle sukupolvelle, että salaiset tapaamiset ovat kaikki laillisia ja oikein ja että kuningaskunta tulee perustaa kuningaskunnan mukaan (ja tietysti pitää olla kuningas) etc. etc.
William Law kirjoitti nämä sanat viidenkymmenen neuvoston (Council of Fifty) perustamiskokouksen jälkeen.Viidenkymmenen neuvosto oli teokraattis-poliittinen elin, jonka Joseph Smith perusti ja jonka johtoon hän nimesi itsensä ja otti tittelikseen maailman kuningas ja presidentti.

Viidenkymmenen neuvoston perustamiskokouksessa Joseph Smith on siis ilmeisesti julistanut itsensä jumalaksi kuten William Law päiväkirjaansa kirjoitti ja Brigham Young n. 15 vuotta myöhemmin pitämässään puheessa saarnasi kirkon jäsenille. Siinä missä kristityt luottavat Jeesuksen ristinkuoleman sovittavaan voimaan ja Jumalan armoon, mormoneilla, ainakin Brigham Youngin mukaan, portinvartijana toimii Joseph Smith, nuoruusvuosina ihmisiä huijannut pikkurikollinen jonka mopo lähti pahemman kerran keulimaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti