keskiviikko 25. tammikuuta 2017

Faktoja Nooasta

Mormonikirkko opettaa jäsenilleen, että Vanhasta Testamentista tuttu profeetta Nooa oli todellinen henkilö, joka pelasti perheensä ja eläimet vedenpaisumukselta. Helmikuun 2014 Liahonassa todetaan Nooasta näin:
Faktoja: Nooa
Nimet: Nooa, Gabriel
Syntymä: noin 1 056 vuotta Aadamin jälkeen
Ikä kuollessa: 950 vuotta
Sukupuu: Lemekin poika, Metuselahin pojanpoika, yhdeksäs sukupolvi Aadamista
Tehtävät kuolevaisuudessa: saarnasi vanhurskautta ennen vedenpaisumusta, pelasti perheensä ja eläimet vedenpaisumukselta, oli ihmissuvun toinen isä
Tehtävät kuolevaisuuden jälkeen: ilmestyi Gabrielina Danielille opettaakseen hänelle toiseen tulemiseen liittyviä asioita, Johannes Kastajan isälle Sakariaalle ja Jeesuksen äidille Marialle
Nooa on siis hyvin konkreettinen hahmo mormonille, eikä Nooa ole millään muotoa vertauskuvallinen. Jos uskoo MAP-kirkon opin oikeaksi, on myös uskottava maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen. Mormonien omat pyhät kirjat myös vahvistavat tämän opin:
Alma 10:22 Niin, ja minä sanon teille, että ilman niiden vanhurskaiden rukouksia, joita nyt on maassa, teitä rangaistaisiin jo nyt täydellisellä tuholla, ei kuitenkaan vedenpaisumuksella, kuten ihmisiä Nooan aikana, vaan nälänhädällä ja ruttotaudilla ja miekalla.
Eter 13:2 Sillä katso, se hylkäsi kaikki Eterin sanat, sillä hän kertoi sille tosiaan kaikista asioista ihmisen alusta asti, ja että sen jälkeen kun vedet olivat vetäytyneet tämän maan pinnalta, siitä tuli kaikkia muita maita oivallisempi maa, Herran valittu maa; sen vuoksi Herra tahtoo, että kaikki ihmiset, jotka siinä asuvat, palvelevat häntä;
OL 138:9 jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana.”
Jotta MAP-kirkon oppi pitäisi paikkansa, niin monien tieteenalojen on oltava väärässä. Ei siis ole ihme, että mormoniprofeetta suhtautuu penseästi tieteisiin. Viestissään kirkon nuorille helmikuussa 2001 Thomas S. Monson totesi seuraavaa:
My faith did not come to me through science, and I will not permit so-called science to destroy it.
May you ever frame your life with faith. 
Suomeksi siis: "Uskoni ei tullut tieteen kautta enkä salli niin-kutsutun tieteen tuhota sitä. Kehystäkää elämänne aina uskolla."

Monsonin sanat ilmaisevat suoranaista halveksuntaa tieteitä kohtaan ja hän kehottaakin luopumaan tieteellisistä ajatuksista ja "kehystämään elämän uskolla." Tieteellisellä tiedolla ei siis ole sijaa mormonin elämässä sikäli kun tieteellinen tieto on ristiriidassa MAP-kirkon oppien ja opetusten kanssa.

Nooan tarinalle ei löydy tieteellistä näyttöä mistään. Tarinan ongelmat ovat ilmeisiä jokaiselle, joka edes hetkeksi pysähtyy ajattelemaan mitä maailmanlaajuinen tulva vaatii ja miten se vaikuttaisi eläin- ja kasvikuntiin, jättäisi jälkiä maaperään jne.

Tässä muutama esimerkki kysymys liittyen globaaliin tulvaan:
  1. Mistä se kaikki vesi tuli ja mihin se tulvan jälkeen katosi?
  2. Jos kaikki ihmiset ovat OL 138:9:ssä mainittujen kahdeksan 3000-4000 vuotta sitten eläneiden ihmisten jälkeläisiä niin miksi tämä ei näy ihmiskunnan perimässä?
  3. Jos kaikki eläimet ovat polveutuneet vain muutamasta arkissa olleesta lajinsa yksilöstä miksi se ei näy eläinten perimässä?
  4. Mistä kaikki kalat ja vesikasvit ovat tulleet kun globaali tulva olisi tuhonnut niiden ekosysteemit ja tappanut käytännössä valtaosan elämästä myös meristä ja järvistä?
  5. Mitä eläimet ja ihmiset söivät vedenpaisumuksen jälkeen kun kaikki oli tuhoutunut?
  6. Miksi maaperässä tai vesistöjen pohjasedimenteissä ei näy merkkejä maailmanlaajuisesta tulvasta?
  7. Miksi jäätikkökairauksissa ei näy merkkejä maailmanlaajuisesta tulvasta?
  8. Tarinan mukaan Jumala teki vedenpaisumuksen jälkeen sateenkaaren merkiksi ihmisille. Sateenkaari on valoilmiö, joka syntyy kun valo taittuu esim. vedestä heijastaen spektrin taustaa vasten. Jos sateenkaaria ei ollut ennen vedenpaisumusta, niin silloin ei ilmeisesti ollut myöskään valoa, vettä tai valon taittumista, jotka sateenkaaren olisivat voineet synnyttää. Näköaisti perustuu valon taittumiseen ja oletettavasti tarinassa ihmisillä ja eläimillä oli näköaisti, joten jäljelle jää kysymys: Miten ennen Nooaa eläneet ihmiset, kasvit ja eläimet ovat pärjänneet ilman vettä tai valoa?
Usko maailman peittäneeseen vedenpaisumukseen haastaa siis monet hyvin toimiviksi todetut tieteen teoriat. Mormonikirkossa Nooan tarina on "fakta" ja vedenpaisumuksen uskotaan olleen maapallon "kaste," kuten MAP-kirkon pyhien kirjoitusten opas toteaa:
Vedenpaisumus

Nooan aikana maa peittyi kokonaan veden alle. Se oli maan kaste ja puhdistamisen vertauskuva (1. Piet. 3:20–21).
Mormoniteologia siis kastaa jopa maapallon upotuskasteella, jossa koko kastettava "haudataan veteen" (ks. OL 76:50-51 ja OL 20:72-74). Tieteelliset näytöt kertovat kuitenkin toisenlaisesta maailmanhistoriasta jolloin Nooan tarina on luokiteltava fiktioksi ja myytiksi.

Vastaavia tarinoita löytyy monista kansantarustoista ja vanhin tunnettu vedenpaisumuksesta kertova tarina löytyy Gilgamesh-eepoksesta. Gilgameshissa tarinan sankari, joka perheineen selviää, on
Utnapištim. Gilgameshin historia ulottuu pari tuhatta vuotta kauemmas kuin varhaisimmat Raamatun raapustukset, joten on ilmeistä, että varhaiset protojuutalaiset ovat kopioineet ja muokanneet tarinaa omiin tarpeisiinsa. Mormoneille tämäkään näkemys ei luonnollisesti tuo helpotusta opin ja tieteellisen maailmankuvan välisiin ristiriitoihin. Uskovan mormonin odotetaankin sivuuttavan tieteellisen tiedon, joka on ristiriidassa kirkon oppien kanssa, virheellisenä ja vääränä. 

Onkin silkkaa ironiaa lukea MAP-kirkon virallisilta sivuilta seuraava teksti:
From this historical example, we see that just because a belief is widely accepted or has been around for a long time doesn’t necessarily mean it’s true. And we see that science can be a great tool in uncovering real truth.
Suomeksi: "Tästä historian esimerkistä näemme vaikka uskomus olisi laajalti hyväksytty tai se on vanha se ei välttämättä tarkoita että se on totta. Ja me näemme kuinka tiede voi olla erinomainen työkalu totuuden löytämisessä." Kyseinen artikkeli onkin loppujen lopuksi kuorrutettu totalistisella uudelleen määrittelyllä:
When we take this approach, we remember that both science and religion can help us along in our search for truth, and that, ultimately, all of that truth comes from the same source: God.
(Suomeksi:"Kun otamme tämän lähestymistavan, muistamme kuinka molemmat, tiede ja uskonto, voivat auttaa meitä totuuden etsinnässä, ja kuinka, lopulta, kaikki se totuus tulee samasta lähteestä: Jumalalta.")

MAP-kirkossa vakuutellaan jäsenille kerta toisensa jälkeen, ettei mitään ristiriitoja tieteellisten ja uskonnollisten totuuksien välillä ole ja kuinka kaikki totuudet tukevat evankeliumia. Luottaessaan kirkkoon ja sen johtajiin jäsenet sammuttavat oman kykynsä ajatella kriittisesti ja seuraavat kyseenalaistamatta sinne mihin kulloinnen johtaja heitä päättää taluttaa. Totuus ja jäsenten todellisuudentaju ovat tällä alttarilla ne, jotka MAP-kirkossa uhrataan ensimmäisenä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti