tiistai 10. tammikuuta 2017

Vaatimattomuus MAP-kirkossa

Mormonikirkon johtajat jaksavat kehuskella kuinka kirkossa on "palkaton papisto." Pitää paikkansa, että paikallisseurakunnissa ja vaarnoissa johtajille ei makseta korvauksia heidän kirkon hyväksi tekemästään työstä, mutta kuten jo 2013 kirjoitin niin palkkoja kirkossa maksetaan. Eilen MormonLeaks -sivuston (entinen MormonWikiLeaks) kautta verkkoon ilmestyi pari mielenkiintoista dokumenttia: Henry B. Eyringin palkkakuitteja vuodelta 2000 ja ensimmäisen presidenttikunnan tiedote Bruce D. Porterille tammikuulta 2014.

Henry B. Eyring oli saanut 8.12.2000 päivätyyn palkkakuittiin mennessä tuloja ja/tai etuuksia suoraan kirkon kassasta 83 132,75 dollaria vuonna 2000. Bruce D. Porterille lähetetyssä 2.1.2014 päivätyssä tiedotteessa ilmoitetaan yleisauktoriteeteille maksettavan avustuksen korotuksesta ja ilmoitetaan vuoden 2014 avustukseksi 120 000 dollaria.

Näiden paljastusten jälkeen pitää tietysti spekuloida kuinka paikkansapitäviä ja luotettavia nyt julkitulleet dokumentit ovat. Kun muistetaan mitä kirjoitin vuonna 2013 kirkon Kanadan ja Iso-Britannian raportoinnista, sekä kyseisissä raporteissa mainituista palkoista, joita kirkko virkamiehilleen maksaa niin havaitaan mm. kuinka Kanadassa kirkko raportoi juuri 120 000 - 249 000 kanadan dollarin, (90 000 - 189 000 USA:n dollarin) välille kymmenen korkeimmin palkatun työntekijänsä palkat. Pidän siis nyt julkitulleita dokumentteja luotettavina, sillä ne näyttävät olevan juuri linjassa sen kanssa mitä kirkko on raportoinut maksamistaan palkoista paikallisesti Kanadassa. Oletankin, että kirkon kirjanpidossa aluejohtajina toimivat seitsenkymmenet nostavat "avustuksensa" vastuualueensa seurakunnista.

Kirkon johtajille maksettava "vaatimaton avustus" (modest stipend) oli vuonna 2014 siis 120 000 USA:n dollaria. Millaisesta ansiotasosta mormonikirkon johtajat sitten nauttivat verrattuna kirkossa halveksittuun "palkkapapistoon?" Vuonna 2013 Patheos blogissa kirjoitettiin papiston palkoista USA:ssa. Varakkaissa megakirkoissa saarnamiesten palkat hipovat toki taivaita, mutta...
According to the National Association of Church Business Administration, the average pastor in 2012 received an annual salary of $28,000. One out of five pastors has to work a second job to support himself and his family. The average pastor’s salary of $28,000 a year is close to that of a teachers’ average salary in the United States which is $42,000 a year. As I stated before, these are the two lowest paid professionals with degrees in the nation.
 ..keskimäärin pastorit USA:ssa ansaitsivat 2012 alle 30 000 dollaria vuodessa.

Vuonna 2014 www.pension.org julkaisi suosituksensa papeille maksettavista palkoista ja eduista. Suositukset perustuvat 35 tunnin työviikolle ja ne on suhteutettu seurakunnan kokoon. Mormonikirkon vuonna 2014 maksama vaatimaton avustus vastaa pension.org:n palkkataulukoissa suunnilleen pastoria, jolla on 6 vuotta työkokemusta ja seurakunnan koon ollessa 2001-2500 henkeä. Samankokoisen seurakunnan apulaispastoreille suositus on noin puolet eli mormonikirkon korkeimmille johtajilleen maksama "vatimaton avustus" on suuren seurakunnan kirkkoherran palkkatasoa. Kaikkien palkansaajien keskipalkkaindeksi USA:ssa vuonna 2015 oli 48 098,63 USA:n dollaria ja summa sisältää sosiaalimaksut ja eläkevakuutukset.

Henry B. Eyringing palkkakuiteista ja Bruce D. Porterin saamasta tiedotteesta ei käy kuitenkaan ilmi mahdollisia muita etuja ja ansiota, mitä kirkon johtajille on tarjolla, heidän toimiessaan kirkon yritysimperiumin omistamien firmojen hallinnoissa tai kirjoittamiensa ja jäsenille myymiensä kirjojen rojalteina jne. Nyt julkitulleista dokumenteista on siis vielä mahdotonta arvioida kirkon ylimpien johtajien kirkkoon jollain tavalla sidoksissa olevia kokonaisansioita.

Paljon on MAP-kirkko ilmeisesti muuttunut sen jälkeen kun aikoinaan suositun "Mormon Doctrine" kirjan kirjoittaja  Bruce R. McConkie lausui nämä sanat huhtikuun 1975 yleiskonferenssissa:
In the true church we neither preach for hire nor divine for money. We follow the pattern of Paul and make the gospel of Christ without charge, lest we abuse or misuse the power the Lord has given us.
Suomeksi suunnilleen näin: "Tosi kirkossa me emme saarnaa korvausta vastaan emmekä povaa rahasta. Me seuraamme Paavalin esimerkkiä ja teemme Kristuksen evankeliumin työtä palkatta, muutoin me kohtelisimme kaltoin tai käyttäisimme väärin niitä voimia, jotka Herra on meille suonut."

Paavalin esimerkkiin liittyen McConkien puheesta puuttuu viite Raamatun kohtaan, mutta jos se on tämä:
1 Tess 2:9 Muistattehan, veljet, miten me uurastimme ja näimme vaivaa. Kun julistimme teille Jumalan evankeliumia, teimme samalla yötä päivää ansiotyötä, jotta emme olisi olleet teidän vaivoinanne. 10 Te voitte todistaa, ja itse Jumala, että käytöksemme teitä uskovia kohtaan oli puhdasta, oikeudenmukaista ja moitteetonta.
..nin kovin on omituinen mormonijohtajien tulkinta siitä mitä Paavali sanoillaan on tarkoittanut.

Vaatimattomuus on nyt sitten viimein saanut tarkan määrittelyn mormonikirkossa. Tienatessasi alle 120 000 dollaria ovat ansiosi vaatimattomat, joskin jonkinlaisia indeksikorotuksia mormonijohtajien palkkoihin tullaan varmasti tulevinakin vuosina tekemään. Kyllä minullekin kelpaisi näin vaatimattomat ansiot varsinkin kun muistetaan, että kirkon johtajien saamaa avustusta maksetaan heidän kuolemaansa asti. Moni kirkon jäsen ottaa varmasti ilolla vastaan tämän tiedon ja rientää riemulla maksamaan kymmenyksensä tietäen, että heidän lahjoitamistaan varoista maksetaan kirkon johtajille vain vaatimaton avustus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti