sunnuntai 20. lokakuuta 2013

Nuorten Voimaksi VII

Katsaus MAP-kirkon nuorille tarkoitettuun lehtiseen on jo edennyt seitsemänteen osaan.

Lepopäivän pyhittäminen s. 30-31
s. 30: " (Ohjeita kokouksiin osallistumisesta, käyttäytymisestä kokokouksissa) ... Kun teet näin, luot olosuhteet, joissa Herran Henki voi olla kanssasi."
Jälleen kerran kirkon nuorille suuntaamassa materiaalissa painotetaan sitä kuinka oikeanlaisella käyttäytymisellä synnytetään olosuhteet, joissa "Herran Henki" voi olla nuoren kanssa. MAP-kirkko siis pyrkii manipuloimaan ihmisen käyttäytymistä antamalla ymmärtää, etteivät jumalat viihdy sellaisen kanssa, joka ei käyttäydy niinkuin kirkko haluaa ja seuraavassa kappaleessa oikeanlaista käyttäytymistä painotetaan entisestään.
s.30: "Sen, kuinka käyttäydyt ja pukeudut lepopäivänä, tulisi osoittaa kunnioitusta Herraa ja Hänen pyhää päiväänsä kohtaan." 
Kontrolloimalla käyttäytymistä kirkko kontrolloi ihmisen ajattelua, sillä ajatusten ja tekojen ristiriita aiheuttaa kognitiivisen dissonanssin. Muokkaamalla käyttäytymistä ja vaatimalla käyttäytymään tietyllä tavalla MAP-kirkko hienovaraisesti pakottaa ihmiset ajattelemaan tietyllä tavalla, koska ajatukset ja käytös eivät voi olla ristiriidassa loputtomiin, joten yksilön ajatukset lopulta asettuvat yhteneviksi pakotetun käyttäytymisen kanssa.
s. 31: "Sunnuntai ei ole kaupoissa käymisen, huvittelun eikä urheilutapahtumien päivä. Älä etsi huvituksia äläkä tee ostoksia sinä päivänä. Kerro muille, mitä tasovaatimuksesi ovat, jotta he voivat tukea sinua. Kun haet työtä, kerro tulevalle työnantajallesi, että haluat käydä sunnuntaikokouksissa ja pyhittää lepopäivän. Mikäli mahdollista, valitse sellainen työpaikka, joka ei edellytä sinulta sunnuntaityötä." 
Edelleen rajoittamalla ihmisten elämää, jopa ottamaan uskonsa huomioon työpaikan valinnassa, ja vaatimalla käyttäytymään tietyllä tavalla kirkko pyrkii pitämään ihmisten ajatukset hallinnassaan. Näistä "tasovaatimuksista" muille kertominen edelleen voimistaa yksilön uskoa niihin ja tähän liittyvä psykologinen ilmiö tunnetaan hyvin (ks. insufficient justification). Ilmiö mahdollistaa mm. täysin perusteettomien uskomusten synnyttämisen ihmisen mieleen ja jopa sen, että lopulta ihminen uskoo omat valheensa tosiksi.

Palveleminen s. 32-33
Tämä luku vihkossa herättää minussa ristiriitaisia tunteita. Toisten ihmisten auttaminen on toki hienoa ja kun sen tehdään omasta halusta ja pyyteettömästi niin se on sitäkin hienompaa.
s. 32: "Muiden palveleminen on Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen tärkeä luonteenpiirre. Opetuslapsi on halukas kantamaan toisten kuormia ja lohduttamaan niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa."
Korostamalla, että muiden auttaminen on luonteenomaista nimenomaa "Kristuksen opetuslapsille" auttaminen muodostuukin velvollisuudeksi. Jos auttamisesta tulee velvollisuus on olemassa riski, että ihminen palaa loppuun yrittäessään auttaa muita yli omien resurssiensa ja ajautuu itse tilanteeseen, jossa ei enää pysty selviämään ilman apua kääntäen tilanteen täysin päälaelleen.
s. 32: "Voit palvella kertomalla evankeliumista muille nyt ja kokoaikaisena lähetyssaarnaajana tulevaisuudessa."
 Mielenkiintoisena yksityiskohtana MAP-kirkko näkee muiden käännyttämisen kirkon jäseniksi "palveluna" niin edellinen huomioiden ollaankin tilanteessa, jossa muiden käännyttäminen kirkon jäseneksi on suorastaan velvollisuus.
s. 33: "Kun omistaudut toisten palvelemiseen, pääset lähemmäksi taivaallista Isää. Sydämesi täyttyy rakkaudesta. Opit, että palveleminen ja uhrautuminen ovat keinoja voittaa itsekkyys."
Lopuksi vielä epäsuorasti vihjataan (manipulointia tämäkin), että ne jotka eivät palvele ovatkin itsekkäitä ja näin luodaan edelleen lisää painetta kirkon nuoriin jäseniin palvella lähimmäisiä ja kirkkoa "oikeilla" luvussa luetelluilla tavoilla.

Sukupuolinen puhtaus s. 35-37
Noniin sitten päästäänkin osa-alueeseen, jota MAP-kirkko käyttää nuorten manipulointiin ehkäpä kaikkein painokkaimmin.
s. 35: "Pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi."
Luvun alun lainaus onkin kirkon perhejulistuksesta, jossa kirkko on sementoinut kantansa ainoasta oikeasta seksuaalisuudesta.
s. 35: "Jumala on käskenyt, että sukupuolinen läheisyys tulee varata avioliittoon."
Painottamalla, että kyseessä on "Jumalan käsky", kirkko manipuloi uskovia nuoriaan häivyttämään omat seksuaaliset tarpeensa mielistään ja seksuaalisista tarpeista tulee pidättäytyä kunnes on löytänyt itselleen aviopuolison. Kieltämällä seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisen kaikilta muilta paitsi avioliitossa eläviltä ihmisiltä MAP-kirkko synnyttää valtavan psykologisen tarpeen solmia avioliitto mahdollisimman nuorena.
s. 35: "Kun olet sukupuolisesti puhdas,... Suojelet itseäsi hengellisiltä ja emotionaalisilta vaurioilta, joita aiheutuu avioliiton ulkopuolisesta sukupuolisesta läheisyydestä." 
Jälleen pelottelua kuinka ohjeiden noudattamatta jättämisestä on vakavia seurauksia.

s. 35: "Jumalan silmissä sukupuolisynnit ovat äärimmäisen vakavia. Ne häpäisevät Jumalan meille antaman pyhän voiman luoda elämää. Profeetta Alma opetti, että sukupuolisynnit ovat vakavampia kuin mitkään muut synnit, murhaa ja Pyhän Hengen kieltämistä lukuun ottamatta (ks. Alma 39:5)." 
Edelleen erittäin manipuloivaa tekstiä syyllistäen ihmistä luonnon primitiivisimmistä vieteistä, joista kumpuavia tunteita ihminen ei mitenkään pysty hallitsemaan. Näen myös seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisen rinnastuksen murhaan erityisen vahingollisena nuoren mieleterveydelle.

Tämän jälkeen vihkon teksti jatkaa samalla saarnaavalla, syyllistävällä ja kieltävällä linjalla kieltäen kaikenlaiset seksuaalisuuteen liittyvät kokeilut nuorilta. "Ongelmien", eli käytännössä kaiken normaalien nuorten elämään kuuluvien kokeilujen masturboinnista seksuaaliseen kanssakäymiseen, ilmaantuessa vihkonen ohjeistaa kuinka näistä murhaan rinnastettavista synneistä olisi välittömästi käytävä tekemässä tiliä seurakunnan piispalle toistaen samaa viestiä kuin aiemmassa parannusta käsitelleessä luvussa saattaen nuoren tuntemaan häpeää ja syvää syyllisyyttä omista luonnollisista tarpeistaan.

Kaikki tämä riistää nuorilta heille kuuluvan oikeuden etsiä itselleen sopivaa tasapainoista seksuaaliterveyttä.
Väestöliitto: "Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja sisältää halutessaan mahdollisuuden nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin vapaana pakottamisesta, riistosta ja väkivallasta. Jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa ja ylläpitää, kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia tulee kunnioittaa ja suojata (WHO:n määritelmän pohjalta)."
Vierittämällä nuorten päälle syvää häpeää ja syyllisyyttä omasta seksuaalisuudesta ja tarpeistaan MAP-kirkko syyllistyy henkiseen pahoinpitelyyn, joka vääristää nuorten käsityksiä heistä itsestään, sekä estää heitä toteuttamasta itseään ja omaa seksuaalisuuttaan. Oman seksuaalisuuden tukahduttaminen voi myös johtaa vakaviin mielenterveydellisiin ongelmiin. Sigmund Freudin mielestä seksuaalisten tarpeiden tukahduttaminen on ihmiskunnan suurin mielenterveysongelmia aiheuttava tekijä. Vaikka kaikki eivät jaa Freudin mielipidettä aiheesta niin kukaan ei silti kiistä seksuaalisuuteen liittyvien tarpeiden tyydyttämisen suurta merkitystä ihmisen mielenterveydelle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti