tiistai 8. lokakuuta 2013

Nuorten Voimaksi III

Ystävät s. 16-17
Tästä kappaleesta nousee silmiinpistävällä tavalla parikin manipulointiin liittyvää asiaa.
s. 16: "Valitse sellaisia ystäviä, joilla on samat arvot kuin sinulla, niin että voitte vahvistaa ja kannustaa toisianne elämään korkeiden tasovaatimusten mukaan."
Toisinsanoen, eristä itsesi ulkopuolisilta vaikutteilta ja manipuloi ystäviäsikin ylläpitämällä ryhmäpainetta oikeanlaisten tasovaatimusten mukaan elämisessä.
s. 16: "Yritä erityisesti olla ystävä niille, jotka ovat ujoja tai yksinäisiä, joilla on erityisiä tarpeita tai jotka eivät tunne kuuluvansa joukkoon."
Toki on mukavaa jos ihmiset ovat aidosti kiinnostuneita toisista ja toisten hyvinvoinnista, mutta valitettavasti tälläerää kyse ei ole siitä. Tämä on suora kehotus rakkauspommitukseen, jonka tarkoituksena on herättää ulkopuolisissa ja aivan erityisesti haavoittuvassa mielentilassa olevien ihmisten kiinnostus kirkkoa kohtaan ja saada heidät liittymään. Ystävät osion viimeiset lauseet vielä kertaavat ja tuovat tämän tavoitteen korostetusti esille.
s. 17: "Kutsu muihin uskontokuntiin kuuluvia ystäviäsi kirkon kokouksiin ja toimintoihin. Auta heitä tuntemaan olevansa tervetulleita ja kuuluvansa joukkoon. Monet ovat liittyneet kirkkoon ystäviensä esimerkin ja toveruuden vuoksi. Pyri myös erityisesti auttamaan uusia käännynnäisiä ja vähemmän aktiivisia jäseniä."
Yhdistettynä s. 16 kehotukseen kohdistaa aivan erityistä ystävällisyyttä haavoittuvassa mielentilassa olevia kohtaan toivoen heidän sen seurauksella liittyvän kirkkoon ei synny todellista ystävyyttä vaan kyse on toisen ihmisen henkisen ahdingon törkeästä hyväksikäytöstä. MAP-nuoria siis opetetaan kädestä pitäen manipuloimaan ja hyväksikäyttämään toisten henkistä hätää kirkon jäsenrekrytoinnin työkaluna.
s.16: "Kun pyrit ystävystymään muiden kanssa, älä tingi tasovaatimuksistasi. Jos ystäväsi kehottavat sinua tekemään sellaista, mikä on väärin, puolusta sinä oikeaa, vaikka tekisitkin sen yksin. Sinun täytyy ehkä etsiä toisia ystäviä, jotka tukevat sinua käskyjen pitämisessä."
Jälleen kerran nuoren mieleen iskostetaan ihannetta marttyyriudesta, joka voi johtaa hänen eristäytymiseensä kirkon ulkopuolisista ikätovereista.

Kiitollisuus s. 18
"Herra haluaa, että sinulla on kiitollisuuden henki kaikessa, mitä teet ja sanot... Vaikeimpinakin hetkinäsi voit huomata paljon kiitollisuuden aiheita. Saat siitä voimaa ja siunauksia."
Kiitollinen pitää siis olla silloinkin kun menee huonosti. Negatiivisten tunteiden ilmaiseminen on varsinkin kehittyvälle nuorelle tärkeää. Jos negatiivisten tunteiden ilmaiseminen on kiellettyä eikä asioita voi käsitellä niiden vaatimalla tavalla ne jäävät vaivaamaan ja ahdistamaan mieltä.
"Ilmaiset kiitollisuutesi Herralle myös elämäntavallasi. Pitämällä Hänen käskynsä ja palvelemalla muita osoitat, että rakastat Häntä ja olet Hänelle kiitollinen."
Nuori siis opetetaan, että käyttäytymällä oikein hän osoittaa Herralle rakastavansa tätä. Hmm.. Miksi ihmeessä kaikki tietävälle Herralle pitää pinnallisella käyttäytymisellä ilmaista rakkauttaan? Sen sijaan käyttäytymisen kontrollointi on kyllä hyvin tärkeää kulteille ja lahkoille, jotta ne pystyvät pitämään jäsenen mielen otteessaan. Kannustamalla nuoria käyttäytymään tietyllä tavalla kirkko pyrkiikin muokkaamaan nuoren mieltä kirkolle myötämieliseksi. Mikäli kirkon tasovaatimusten mukainen käyttäytyminen on ristiriidassa nuoren luontaisen käyttäytymisen kanssa syntyy kognitiivinen dissonanssi, joka aivojen on jollain tavalla ratkaistava. Jatkamalla käyttäytymistä luontaisia taipumuksiaan vastaan nuoren mieli hiljalleen korvaa luontaisen käyttäytymismallin uudella. Prosessin seurauksena nuori aivopesee ja synkronoi mielensä kirkon oppien mukaiseksi ja kirkon ote hänen mieleensä lujittuu ja hänestä tulee entistä riippuvaisempi kirkosta.

Tänään käsittelemistäni kappaleista "Ystävät" ja "Kiitollisuus" molemmista nousi voimakkaasti esiin kuinka tärkeää MAP-kirkon mielenhallinnalle on käyttäytymisen kontrollointi. Jo aiemmassa kirjoituksessa, jossa käsittelin kappaletta "Pukeutuminen ja ulkoinen olemus", havaittiin kuinka MAP-kirkossa tietoisesti manipuloidaan käyttäytymistä pukeutumiskoodilla. Nyt käsitellyt kappaleet jatkavat samalla manipulointinpolulla keskittyen "oikeanlaiseen" käyttäytymiseen lisäksi vielä opettaen kuinka nuoren tulisi myös manipuloida ympärillään olevia ihmisiä noudattamaan näitä samoja tasovaatimuksia uusien jäsenten houkuttelemiseksi kirkkoon.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti