tiistai 22. lokakuuta 2013

Nuorten Voimaksi VIII

MAP-kirkon nuorille tarkoitetun opasvihkoa käsittelevän sarjan kahdeksas ja viimeinen osa.

Kymmenykset ja uhrit s. 38-39
s. 38: "Voidaksesi mennä temppeliin sinun täytyy maksaa täydet kymmenykset."
Temppeli on mormonikirkon rahakone, kuten ylläolevasta hyvin selkeästi käy ilmi. Temppeliin, jossa mormoniopin tärkeimmät toimitukset tehdään, ei ole asiaa jos ei maksa. Tärkeimmistä toimituksista pääsee siis osalliseksi vain jos raottaa kukkaronsa nyörejä ja luovuttaa osan tuloistaan kirkolle eli kyseessä on hengellinen kiristys jolla evätään uskovaiselta ihmiseltä hänen tärkeimmiksi kokemansa asiat mikäli raha ei kirkon kirstuun kilise. MAP-kirkon rahoista olen taas kirjoittanut jo pariinkin kertaan aiemmin (ks. Raha mormonismissa ja Mormonirahoista) ja kaikille lienee selvää kuinka tärkeää raha ja ennen kaikkea sen kerääminen jäseniltä MAP-kirkolle on.
s. 38: "Kymmenyksiä käytetään temppelien ja seurakuntakeskusten rakentamiseen, pyhien kirjoitusten kääntämiseen ja julkaisemiseen, lähetystyön ja sukututkimustyön tekemiseen sekä muilla tavoin Jumalan valtakunnan rakentamiseen maan päällä."
Tämä jää täysin uskon varaan, sillä MAP-kirkko ei ole vuoden 1959 jälkeen julkaissut taloudenpidostaan minkäänlaisia raportteja.
s. 38: "Maksa ne ensin – silloinkin kun sinusta tuntuu, etteivät rahasi riitä muiden tarpeiden täyttämiseen. Se auttaa sinua vahvistamaan uskoa, voittamaan itsekkyyden ja olemaan vastaanottavaisempi Hengen kuiskauksille."
Rahan maksaminen MAP-kirkolle on siis jopa tärkeämpää kuin omien perustarpeiden täyttäminen. Manipulointia tässä kohdin taas on niiden leimaaminen itsekkäiksi, jotka eivät maksa. Lisäksi jokainen uhraus, jonka ihminen tekee jonkin aatteen vuoksi, kasvattaa henkilön tunnetta aatteen oikeellisuudesta. Uskon vahvistuminen onkin siis seurausta ihmisen psykologiasta, jota kirkko tässä kohdin käyttää hyväkseen. Jos ihminen sen sijaan, että ostaa itselleen välttämättömiä elintarvikkeita, maksaa rahat kirkolle hän joutuu perustelemaan itselleen miksi asettaa kirkon etusijalle itseensä nähden. Näin opettaessaan kirkko pyrkii korvaamaan ihmisen normaalin ja luonnollisen arvojärjestyksen omallaan, jossa kirkko nousee tärkeämmäksi kuin ihminen itse. Onnistuessaan tämä arvomaailman kaappaus synnyttää fanaattisia jäseniä, jotka ovat valmiita uhraamaan oman hyvinvointinsa ja jopa kuolemaan kirkkonsa puolesta.
s. 38: "Varaa joka vuosi aikaa kymmenysselvittelyyn piispasi kanssa. Se on tilaisuus, jossa käyt läpi lahjoituksesi ja ilmoitat, oletko maksanut täydet kymmenykset."
Valvomalla jäseniään, että nämä maksavat täysimääräisesti sen mitä vaaditaan, kirkko painostaa maksamaan. Tämä entisestään voimistaa käsitystä, että kyseessä on hengellinen kiristäminen.
s. 39: "Soveliaaseen paastoon kuuluu olla syömättä ja juomatta kahden peräkkäisen aterian ajan ja antaa runsas paastouhri avuntarpeessa olevien auttamiseksi."
Vaatimukset rahan luovuttamisesta kirkolle eivät lopu kymmenyksiin vaan näiden lisäksi kirkko odottaa saavansa jäseniltään vielä lisää rahaa paastouhrien muodossa. Paastouhrivaroja käytetään tämän tekstin perusteella hyväntekeväisyyteen, jota MAP-kirkko omien hyväntekeväisyyssivujen perusteella tekee maailmanlaajuisesti noin 30 miljoonalla eurolla vuosittain. Hyväntekeväisyyttä mormonit tekevät siis noin kahdella eurolla jäsentä kohti vuodessa mikäli uskomme kirkon koon olevan sen oman ilmoituksen mukaisesti noin 15 miljoonaksi jäseneksi.

Työ ja omavaraisuus s. 40-41
s. 40: "Opi varhain käyttämään rahojasi viisaasti ja elämään varojesi mukaan. Noudata profeettojen opetuksia maksamalla kymmenyksesi, välttämällä velkaa ja säästämällä tulevaisuutta varten."
Edellisessä luvussa luulisi tulleen jo selväksi, että kymmenykset pitää maksaa, jopa oman peruselintason kustannuksella, mutta syystä tai toisesta tätä tärkeää viestiä rahan lahjoittamisesta kirkolle korostetaan uudelleen. Raha on MAP-kirkossa siis hyvin keskeisessä asemassa.
s. 40: "Nuorten miesten tulee olla halukkaita tekemään se, mitä tarvitaan, jotta he olisivat valmiita palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä."
Parin vuoden uhraaminen omasta elämästä muiden käännyttämiseksi muotoiltiin juuri nuorten miesten velvollisuudeksi. Epäsuorasti tämä myös maalaa nuorille naisille mielikuvia kuinka ne, jotka eivät ehkä halua tai lähde käännyttämään muita ihmisiä pariksi vuodeksi, ovat jollain tavalla huonompia ja kelvottomampia miehiä. Nuorten mormonen parinmuodostuksessa lähetystyöstä palanneet miehet ovatkin juuri halutuimpia puolisoehdokkaita, eikä se tämänlaisten opetusten jälkeen ole mikään ihme. Tällaiset opetukset painostavatkin ennen kaikkea nuoria miehiä lähtemään lähetystyöhön, koska jos jättää lähetystyön väliin mahdollisuudet "kelvollisen" aviopuolison löytämiseksi vähenevät dramaattisesti.
s. 40: "Herra on kieltänyt meitä olemasta laiskoja. Joutilaisuus voi johtaa sopimattomaan käytökseen, ihmissuhteiden kariutumiseen ja syntiin. Eräänlaista joutilaisuutta on se, että viettää kohtuuttomasti aikaa sellaisissa toiminnoissa – kuten internetin käyttäminen, videopelien pelaaminen ja television katseleminen – jotka estävät tekemästä hyödyllistä työtä."
Tämä taas on syyllistämistä juuri niistä asioista, jotka nykynuorten mielestä ovat kaikkein mieluisinta ajanvietettä. Manipuloimalla nuoria jatkuvasti tuntemaan syylisyyttä täysin luonnollisesti nuoria kiinnostavista asioista MAP-kirkko haluaa määritellä kuinka nuorten tulee ajatella ja käyttäytyä riistäen heiltä kaikkivaltaisesti päätäntävallan omista asioistaan. Syyllistämällä lapsia ja nuoria kirkko manipuloi heitä ja samalla opettaa kuinka toisten manipulointi on sallittua ja hyväksyttävää.
Kehityspsykologi Kaisa Aunola Länsi-Uusimaa lehdessä 16.9.2013:
Mutta mitä haittaa siitä on lapselle?

– Syyllistetyllä lapsella on epämääräinen pahanolon tunne ja häntä ahdistaa. Syyllistäminen lisää entisestään kiukkuisuutta ja kielteisiä tunteita.

Lapsi voi myös heijastaa kokemansa muihin sosiaalisiin suhteisiin – ja käyttäytymismalli kulkee mukana läpi koko elämänsä.

– Koska lapsesta syyllistämällä manipulointi on luonnollista, hän pyrkii manipuloimaan ystäviään päiväkodissa ja koulussa.

– Tyypillistä on, että lapsi asettaa ehtoja ystävilleen. Hän saattaa sanoa, että jos et anna minun päättää mitä leikimme, niin en ole enää ystäväsi.

Tällainen lapsi janoaa myös jatkuvaa hyväksyntää muilta.

– Lapsella on tuntosarvet pystyssä kaikkialla. Hän tunnustelee, miten hänen pitäisi käyttäytyä ja mitä mieltä hänen pitäisi olla, että muut hyväksyisivät hänet.

Erityisen haitallisia tunnehäiriöt ovat teini-ikäiselle lapselle, joka etsii omaa identiteettiään.

– Teini-ikäisen oma identiteetti ei pääse kehittymään ja vaarana on, että hän oman identiteetin löytämiseksi alkaa suorittaa muiden asettamia odotuksia.

Varhaislapsuudessa syntyneet tunne-elämän ongelmat voivat siirtyä myös aikuisena solmittuihin sosiaalisiin suhteisiin ja parisuhteisiin.

– Omaa puolisoa syyllistetään, manipuloidaan ja hänen tunteisiinsa pyritään vetoamaan. Rakkautta käytetään vallan välineenä. Jos et toimi, kuten haluan, en rakasta sinua enää, Aunola tiivistää. 
Kehityspsykologin mukaan syyllistämisellä voi olla siis varsin merkittäviä koko elämään vaikuttavia seurauksia, mikä osaltaan varmasti heijastuu näiden nuorten tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin löytää onnellinen ja tasapainoinen elämä.
 s. 41: "Älä tuhlaa aikaasi ja rahojasi rahapeleihin. Rahapelit ovat väärin, eikä niitä pitäisi käyttää viihteen muotoina. Pelaaminen aiheuttaa riippuvuutta ja voi johtaa mahdollisuuksien menettämiseen, elämän tuhoutumiseen ja perheen rikkoutumiseen. On väärin uskoa, että voit saada jotakin tekemättä yhtään mitään."
On toki totta, että rahapelit voivat aiheuttaa riippuvuutta, mutta tämäkään ei ole mitenkään varmaa kuten MAP-kirkko tällä pelottelullaan antaa ymmärtää. Leimaamalla rahapelit "vääränlaiseksi viihteeksi" MAP-kirkko edelleen manipuloi nuoria rajoittamalla heidän vapaa-ajan käyttöään.

Kulje eteenpäin uskossa s. 42-43
Viimeinen luku vihkossa jatkaa jo tutuksi tulleilla metodeilla.
s. 42: "Kun joka aamu ja ilta polvistut rukoilemaan taivaallista Isääsi, se auttaa sinua tulemaan juuri sellaiseksi kuin Herra haluaa sinun tulevan."
s. 42: "Tutki päivittäin pyhiä kirjoituksia ja sovella lukemiasi asioita elämääsi. Pyhät kirjoitukset ovat voimallinen henkilökohtaisen ilmoituksen ja johdatuksen lähde, ja saat niistä alati voimaa todistukseesi." 
Kuten jo aiemmissa sarjan kirjoituksissa on tullut ilmi niin muokkaamalla käyttäytymistä MAP-kirkko muokkaa ihmisen ajatuksia. Edellyttäen nuoriaan toimimaan tietyillä tavoilla ja toistamaan näitä toimintamalleja päivittäin kirkko aivopesee nuorensa tehokkaasi uskomaan omaan oppiinsa.
s. 42: "Pyri joka päivä olemaan kuuliainen. Noudata tämän kirjasen tasovaatimuksia ja kannusta muitakin elämään niiden mukaan."
Opettamalla manipuloimaan muitakin elämään kirkon vaatimusten mukaan, nuori oppii, että ulkopuolisten ihmisten manipulointi on normaalia ja moraalisesti oikein, vaikka näin ei ole.
s. 43: "Aina kun se on mahdollista, mene temppeliin tuntemaan sitä iloa ja rauhaa, jota tulee siitä kun palvelee Herran huoneessa. Valmistaudu niihin temppeliliittoihin, joita teet tulevaisuudessa." 
Kannustamalla jatkuvaan ja taajaan temppelityöhön kirkko käytännössä pyrkii takaamaan oman tulovirtansa kun muistetaan kuinka ilman kymmenysten maksua ei temppeleihin ole yksinkertaisesti mitään asiaa.
s. 43: "Aaronin pappeuden nuori mies, sitoudu palvelemaan kokoaikaisessa lähetystyössä. Se on pappeusvelvollisuus. Pidä itsesi puhtaana ja kelvollisena ja työskentele uutterasti valmistautuaksesi edustamaan Herraa lähetyssaarnaajana." 
Ja vielä kerran toistetaan kuinka lähetystyöhön lähteminen on nuorten miesten velvollisuus, nyt jopa täysin suorasanaisesti mikäli viesti ei mennyt edellisillä kerroilla perille. Luonnollisesti nämä nuoret, joita kirkko on manipuloinut monin keinoin heidän koko nuoruutensa, ovat myös varmasti imeneet nämä manipulointikeinot itseensä ja osaavat käyttää niitä manipuloidakseen edelleen ulkopuolisia ihmisiä jäseniksi.
s. 43: "Noudata kaikissa olosuhteissa profeettojen, kirkon muiden auktoriteettien ja paikallisten johtajiesi opetuksia. He ohjaavat sinua onnellisuuden poluilla."
s. 43: "Aseta Herran viisaus oman viisautesi yläpuolelle." 
Tämänkaltaisilla opetuksilla MAP-kirkko yrittää varastaa ihmisen oman tahdon ja kyvyn itsenäiseen ajatteluun samalla altistaen nuoret hyväksikäytölle.

Mitä tämä opaskirjanen kertoo MAP-kirkosta?
Opaskirjasta suorastaan hyppii silmille voimakas manipulaatio ja aivopesu. Kokonaisvaltaisella käyttäytymisen, pukeutumisen ja ajankäytön kontrollilla MAP-kirkko pyrkii vaikuttamaan nuortensa tunnekokemuksiin sekä muokkaamaan heidän ajatusmaailmaansa. MAP-kirkko estää nuorten oman luonnollisen identiteetin kehittymisen tukahduttamlla heidän seksuaalisuutensa ja käytännössä kieltämällä heiltä itsenäisen ajattelun ("Aseta Herran viisaus oman viisautesi yläpuolelle."). Manipuoimalla nuoriaan MAP-kirkko viestittää nuorille, että toisten manipulointi on hyväksyttävää ja jopa velvollisuus ("Noudata tämän kirjasen tasovaatimuksia ja kannusta muitakin elämään niiden mukaan").

Tämän kirjasen perusteella ei voi tehdä kuin yhden johtopäätöksen: MAP-kirkko on uhka nuorten mielenterveydelle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti