tiistai 30. toukokuuta 2017

The Bible Unearthed - Unohdettu kuningaskunta

Raamatun kuningasten kirjoissa pohjoisen Israelin kuningaskuntaa parjataan surutta varsinaiseksi synnin pesäksi, jonka vääjäämätön kohtalo on tuhoutua. 1 Kun 16:24 tietää kertoa kuinka kuningas Omri rakensi Samarian kaupungin vuorelle, jonka jälkeen teksti syyttää Omria ja hänen jälkeläisiään YHWH:n suututtamisesta. Omrien dynastia kuitenkin onnistui luomaan alueelle yhden varhaisen rautakauden mahtavimmista valtioista, vaikka pari sataa vuotta myöhemmin Juudeassa kirjoitettu kertomus ei heille kunniaa myönnä.

Kuten todettua Israel oli maakunnista se, jolla oli huomattavasti paremmat mahdollisuudet vaurastua ja kehittyä kuningaskunnaksi ja tämä kehitys näkyy johdonmukaisesti arkeologisissa löydöksissä. Millainen millainen tuo valtakunta todellisuudessa oli? Onneksi Omrien dynastiasta löytyy myös Raamatun ulkopuolisia todisteita, joten kurkistus unohdettuun loistoon on mahdollinen.

Daavidin ja Salomonin aikana alueella ei vielä ollut riittävää julkishallintoa suurten rakennusprojektien läpiviemiseksi. Sata vuotta myöhemmin Omrin noustessa valtaan Israel oli kehittynyt täysiverikseksi valtioksi, jolla oli tarvittava byrokraattinen hallinto, joka pystyi ohjailemaan suuria rakennusurakoita, ylläpitämään suurta armeijaa ja solmimaan kauppasuhteita nappureihin. Yksi tärkein todiste tästä on Meshan steela, jossa Moabin kuningas kertoo Omrin ja Ahabin olleen vallassa Jordan joen itäpuolella noin neljänkymmenen vuoden ajan ja kuinka Mesha lopulta karkottaa Israelilaiset alueelta. Tel Danin piirtokirjoitus n. 835 eaa. kertoo Omrin dynastian hyökänneen Damaskoksen valtakunnan kimppuun. Lisäksi Kurkhin steeloissa Assyyrian kuningas Salmanassar III kertoo Ahabin tuoneen taisteluun 10000 jalkasotilasta ja 2000 sotavaunua, jotka olivat aikansa raskasta aseistusta ja mitkä tekivät Ahabista vihollisarmeijan voimakkaimman komentajan. Nämä kolme vihollisten kirjoittamaa tunnustusta kertovat vahvasta Omrin dynastiasta, jonka armeija marssi laajalla alueella Levantissa.

Arkeologiset kaivaukset Samariassa ovat paljastaneet yhden yhdeksännen vuosisadan eaa. suurimmista rakennusprojekteista Levantin alueella. Alkuperäinen kukkulanlaki oli liian pieni kuninkaalliselle linnoitukselle, joten Omrin rakennusmestarit laajensivat sitä rakentamalla kukkulan huipun ympärille muurin, jonka sisään jäänyt tila täytettiin siirtomaalla, jotta saatiin luotua riittävän suuri rakennusalusta linnoitukselle. Samarian linnoitus ja kaupunki onkin suurin rautakautinen kohde mikä Israelista on koskaan löydetty.

Lisää Omrin dynastian nimiin tunnistettuja rakennusprojekteja Israelin alueelta on löytynyt Jezreelistä, Hazorista, Megiddosta ja Gezeristä, joista kaikista on löytynyt samalta aikakaudelta samankaltaista arkkitehtuuria. Monet Omrin dynastian rakennuskohteet oli Raamatun tarinoiden innoittamana ensin ajoitettu Salomonin aikaansaannoksiksi, mutta nykyaikaiset ja tarkemmat tutkimusmenetelmät ovat tarkentaneet niiden rakennusajankohdan myöhemmäksi.

Omrin dynastia ei vaikuttanut pelkästään nykyisen Israelin alueella vaan sen valta ulottui kauemmas. Meshan steela kertoo Omrin rakentaneet Jordan joen itäpuolelle kaksi kaupunkia: Atarothin ja Jahazin, joka kuvausten mukaan viittaa mahdollisesti Khirbat al-Mudaynaan, jonka arkkitehtuurissa on paljon samoja piirteitä kuin Omrien arkkitehtuurissa.

Pohjoisen Israelin kuningaskunnan vaurauden ja vallan avaimet kuitenkin löytyvät Kaanaan alangoilta, jonne ylängön kehittyvä kuningaskunta ulotti valtansa Shosheng I:n valloitusretken jälkeen. Arkeologiset jäljet kertovat kuinka ylängöltä alkunsa saanut kuningaskunta on ottanut valtaansa perinteiset kaanaalaiset keskukset Megiddon, Hazorin ja Gezrin sekä ulottanut valtansa aina eteläiseen Syyriaan ja Jordan joen itäpuolelle. Pohjoisen Israelin kuningaskunta sulautti näin lukuisat toisistaan poikkeavat ekosysteemit ja kansat yhdeksi valtakunnaksi Samarian toimiessa valtakunnan pääkaupunkina. Oletettavasti nuori kuningaskunta on käyttänyt hyväkseen ja integroinut faaraon tuhoamien kaanaalaisten kauppunkivaltioiden hallintokoneistot itseensä sillä Omrin dynastia ei näytä merkittävästi puuttuneen niiden toimintaan. Valmiin byrokraattisen mallin omaksuminen osaksi omaa toimintamallia on oletettavasti mahdollistanut myös kuningaskunnan nopean laajenemisen aikana, jolloin se koki myös kovaa painetta ympäröivillä alueilla nousussa olevien kuningaskuntien suunnalta. Arkeologisessa todistusaineistossa selkeästi näkyvän kaanaalaisen hallintomallin omaksumisen takia on vaikeaa esittää väitettä, että Omrien kuningaskunta olisi ollut puhtaasti israelilainen. Väite näyttääkin olevan peräisin lähinnä myöhemmin Juudeassa kirjoitetuista Raamatun teksteistä.

Kaikkein merkittävin tekijä Omrien nousussa ilmeisesti on ollut alueen asukkaisen suhteellisen homogeeniset sotataidot, arkkitehtuuri ja maanviljelysteknolgia. Tultaessa kahdeksannelle vuosisadalle eaa. Omrien valtakauden jälkeen pohjoisessa Israelin kuningaskunnassa oli joidenkin arvioiden mukaan jopa 350000 asukasta, mikä olisi tehnyt siitä Levantin väkirikkaimman valtion. Ainoa lähialueen kuningaskunta, joka on voinut kilpailla pohjoisen Israelin kanssa vallasta alueella, on ollut Aram-Damaskos.

Omrien valtakaudella myös itäisen Välimeren kaupankäynti elpyi. Raamattu mainitsee Ahabin ottaneen itselleen foiniikkialaisen prinsessan vaimoksi ja kypros-foiniikkialaisia esineitä näyttää virranneen valtakuntaan merkittäviä määriä. Kukoistava kauppa on luonnollisesti myös entisestään lisännyt valtakunnan resursseja.

Raamatun teksteissä Omrit ovat pettureita, jotka ansaitsivat taivaallisen rangaistuksen. Monet aikalaiset tarinat varmasti muistivat Omrien aikakauden loiston, mutta Raamatun kirjoittajat kuitenkin syyttävät heitä lähes kaikista mahdollisista synneistä ja kuvaa heidän kuolemansa mässäillen inhottavilla yksityiskohdilla. Näyttääkin siltä, että Omrit ansaitsivat Juudean vihan juuri menestyksellään. Omrit jättivät Juudean varjoonsa solmimalla liittoja etnisesti väärien ympärysvaltojen kanssa ja rakentaen palvontapaikkoja kaanaalaisille jumalille, mitkä nähtiin Juudeassa ilmeisesti syvimpänä mahdollisena maanpetoksena kun ne sellaisina Raamattuun kirjoitettiin. Arkeologia on kuitenkin paljastanut Raamatun tarinoiden Omrien dynastiaa pilkkaavan halveksunnan olevan vain taidokasta tosiasioiden peittelyä, jolla on pyritty painamaan mahtava kuningaskunta unholaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti