torstai 14. huhtikuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Horjuttaminen

Kognitiivinen dissonanssi toimii ihmismielen suojamekanismina uusia ja vieraita uskomuksia vastaan. Jotta uusi uskomus voisi juurtua mieleen sen on ensin läpäistävä kognitiivisen dissonanssin aiheuttama ristiriita mielessä jo olevien uskomusten kanssa. Jotta mieli hyväksyisi uuden vanhojen uskomusten kanssa ristiriitaisen uskomuksen on uuden uskomuksen osoittauduttava jollain tavalla hyödyllisemmäksi mielelle. Uskomusten, joiden varaan ihmiset usein rakentavat minäkuvansa, horjuttaminen on tehokas keino, jolla manipuloinnin kohde saadaan kuuntelemaan ja mahdollisesti hyväksymään uusia uskomuksia ilman vastaväitteitä. Kaava on yksikertaistettuna seuraava:

Sulattaminen: 
Myyjä: "Maksat liikaa vakuutuksestasi!"
Kohde
: "(Olenko tehnyt virheen?)"
Muuttaminen:
Myyjä:"Pystyn tekemään sinulle tarjouksen, jolla säästät selvää rahaa."
Kohde: "(Voin korjata virheen helposti.)"
Jäädyttäminen:
Myyjä: "Tee kaupat nyt!"
Kohde: "Kyllä kiitos! Mihin allekirjoitan?"
Manipuloija pyrkii siis horjuttamaan kohteen omia uskomuksia ja minäkuvaa, jotta saa kohteen kuuntelemaan. Tämänkaltainen vaikuttaminen voi olla uhrille jopa hyödyllistä, jos se tehdään tarjoamalla kohteelle tietoa rehellisesti peittelemättä, salaamatta tai valehtelematta. Manipulointi voidaan luokitella kielteiseksi kun manipuloijan pyrkimyksenä on saada kohde tekemään ennalta manipuloijan toivoma päätös sen sijaan, että uhri tekisi itsenäisen päätöksen kokonaisvaltaisten tietojen perusteella. Hälytyskellojen tulisikin aina soida kun joku määrittelee "oikean polun," jolla jokaisen tulisi kulkea.

Totalitaarisessa systeemissä, kuten autoritaarisesti ylhäältä johdettu mormonismi, yksilön minä on jatkuvan hyökkäyksen kohteena, koska individuaalinen minä voi ryhtyä vastustamaan totalitaarista järjestelmää. Mormonikirkossa minää horjutetaan jatkuvasti osoittamalla yksilöstä vikoja ja puutteita, mutta samalla luvataan kirkon tekevän minästä entistä eheämmän. Tällainen ulkoisesti muokattu pseudominä kyseenalaistaa itsetunnon, psyykkisen tasapainoon, yksilön autonomian ja mielenterveyden. Evankeliumin luvataan korvaavan vihan rakkaudella, valheet totuudella ja kuoleman ikuisella elämällä, joita kaikkia mielen on vaikea vastustaa. MAP-kirkko opettaa kuinka luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen, mikä ruokkii pahimpia painajaisia siitä ettet voi koskaan olla hyvä. Kirkon lista moraalitomuuksista on pitkä ja niitä kaikkia voidaan käyttää yksilön minän vastustuksen murentamiseen.

Lokakuussa 1990 pidetyssä MAP-kirkon yleiskonferenssissa pitämässään puheessa Neil A. Maxwell kävi läpi koko Sulattaminen-Muuttaminen-Jäädyttäminen prosessin. Saarnatessaan ylpeyttä vastaan hän tarkoituksenmukaisesti riisuu kuulijoidensa identiteeteistä palasia, jotka eivät ole yhteensopivia kirkon opetusten kanssa. Maxwell on puheessaan määritellyt ylpeyden nöyryyden puutteeksi ja kykenemättömyydeksi omaksua kirkon oppeja ja kapinaksi Jumalaa vastaan.
Sulatus:
So many times prophets warn about the dangers of selfishness—the inordinate and excessive concern with self. The distance between constant self-pleasing and self-worship is shorter than we think. Stubborn selfishness is actually rebellion against God, because, warned Samuel, “stubbornness is as … idolatry.” (1 Sam. 15:23.)
Selfishness is much more than an ordinary problem because it activates all the cardinal sins! It is the detonator in the breaking of the Ten Commandments.
Muuttaminen:
Of this personal battle, the Lord has urged us to so live that we would “come off conqueror.” (D&C 10:5.) But we cannot “come off conqueror,” except we first “put off” the selfish, natural man!
The natural man is truly God’s enemy, because the natural man will keep God’s precious children from true and everlasting happiness. Our full happiness requires our becoming the men and women of Christ.
Jäädyttäminen:
The Prophet Joseph promised that when selfishness is annihilated, we “may comprehend all things, present, past, and future.” (The Personal Writings of Joseph Smith, comp. Dean C. Jessee, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1984, p. 485.) Even now, however, in gospel glimpses we can “see things as they really are.” (Jacob 4:13.)
Indeed, the gospel brings glorious illumination as to our possibilities. Scales fall from our eyes with the shedding of selfishness. Then we see our luminous and true identity.
Kirkon opetusten mukaan jäsenen tulee alistua Jumalaa maanpäällä edustavan kirkon tahtoon. Kirkon opeista poikkeavien mielipiteiden muodostaminen ei ole mahdollista ilman syyllistymistä ylpeyteen ja itsekkyyteen. Viesti on selvä: Avaa mielesi kirkon johtajille, sulata minäsi, muutu kirkon määrittelemän kehyksen mukaiseksi ja jäädytä itsesi uudelleen. Jäseniä ja kirkosta kiinnostuneita henkilöitä motivoidaan tähän lupaamalla täydellisen muutoksen tuovan ikuisen onnen, kuten Richard D. Scott julisti huhtikuun yleiskonferenssissa vuonna 2002.
Your happiness now and forever is conditioned on your degree of conversion and the transformation that it brings to your life.
MAP-kirkossa yksilön minä on jatkuvan minää horjuttavan pommituksen alla ja jos et ole onnellinen syy on ylpeydessäsi kun et kykene seuraamaan Jumalan (kirkon johtajien) määrittelmää "oikeaa polkua." Manipuloinnin temppukirja on MAP-kirkossa kovassa käytössä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti