maanantai 25. huhtikuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Pyhä tiede

Pyhä tiede on filosofista kerrontaa, jolla puetaan ihmeellinen järkeenkäyväksi. Pyhässä tieteessä sovelletaan logiikkaa samalla synnyttäen hengellistä ihmetystä. Se edesauttaa täydellisen luottamuksen syntymistä ja synnyttää halun jatkuvaan osallistumiseen. Pyhä tiede istuttaa kokonaisvaltaisuuden totalitaristiseen järjestelmään.

Pyhän tieteen kolme avaintavoitetta ovat:
  • Osoittaa järjestelmän erehtymättömyys
  • Lujittaa johtajien auktoriteettiä ja osoittaa jäsenille kuinka johtajat ovat Jumalan edustajia ja pyhiä
  • Vaimentaa epäilyksiä ja hiljentää kritiikkiä
Yksilötasolla pyhä tiede voi tarjota lohtua ja turvallisuutta. Sen vetovoima perustuu näennäiseen loogiset ja mystiset kokemukset yhdistävään kerrontaan. Koska pyhässä tieteessä mystinen ja looginen erotetaan toistaan vain näennäisen keinotekoisesti se kykenee luomaan intensiivisen henkisen tunne-elämyksen totuudesta. Karismaattinen johtaja pystyy kutomaan mystisen ja loogisen järkeenkäyväksi kerronnaksi, mikä vetoaa ihmiseen intuitiivisella tasolla ja tyydyttää primitiivistä vastausten kaipuuta, jopa niin, että uhri näkee näin saadut vastaukset ylivertaisina kaikkiin muihin totuusteorioihin nähden.

Se miten MAP-kirkossa hämärretään mystisen ja loogisen rajaa ilmenee esimerkillisesti seuraavasta:
OL 93:36  Jumalan kirkkaus on äly eli toisin sanoen valo ja totuus.
Lause sulattaa mystisen Jumalan hengellisyyden ja tieteellisen totuuden loogisuuden yhdeksi konseptiksi ja näin määrittelee logiikan  käsitteellisesti uudelleen. Ajatusrakennelma ei jätä tilaa erimielisyydelle, koska erimielisyys johtaisi välittömästi tilaan jossa uhri olisi erimieltä Jumalan kanssa, joten uhrin soveltaman logiikan on noudatettava ennalta määriteltyä jumalasidonnaista kerrontaa.

Pyhän tieteen päämäärä on sammuttaa kaikki sisäiset ristiriidat, ylläpitää yhtenäisyyttä ryhmässä, opissa ja jopa yksilössä. Kaikkinainen henkilökohtaisten epäilysten ilmaiseminen rajoitetaan kanssakäymiseen johtajien kanssa ja kielletään yleisessä diskurssissa, koska jos yksilö kuvittelee olevansa epäilystensä kanssa yksin hän taipuu helpommin epäilemään omia epäilyksiään kuin ryhmän näennäistä yhtenäisyyttä. Jäädessään yksin epäilystensä kanssa uhreille muodostuu helposti harhakuvitelma kuinka kaikki muut hyväksyvät kaiken mitä ympärillä tapahtuu. Omien epäilysten ilmaiseminen johtajille tarjoaa johtajille myös tilaisuuden rationalisoida uhrin epäilykset maton alle valmiilla patenttivastauksilla.

MAP-kirkossa, kuten monissa muissakin hengellisissä ryhmissä, tunteakseen Jumalan tahdon on jäsenen seurattava Jumalan edustajia maanpäällä. Saadakseen seuraajansa tottelemaan sokeasti johtaja ei ainoastaan maalaa itsestään kuvaa pyhänä auktroiteettinä vaan tekee itsestään ja Jumalasta vaihtokelpoisia keskenään. Vuonna 2002 yleisauktoriteetti Conrad Shultz totesi huhtikuun yleiskonferenssi puheessaan seuraavasti:
Kysymys on yksinkertainen: Luotammeko Taivaalliseen Isäämme? Luotammeko profeettoihimme?
Samaa julistaa myös seuraava:
OL 1:38  Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, enkä minä puolustele itseäni, ja vaikka taivaat ja maa katoavat, minun sanani ei katoa vaan toteutuu täysin; olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä, se on sama.
Sekä Ezra Taft Bensonin aikoinaan muotoilemat 14 profeetan seuraamisen perusperiaatetta.

Luottaakseemme Jumalaan on luotettava profeettaan ja näin nämä kaksi yhdistyvät käytännössä yhdeksi ja samaksi konseptiksi. Jumala ja profeetta sulautuvat yhdeksi, jossa ylin auktoriteetti on näennäisesti Jumalalla, mutta todellisuudessa profeetalla.

MAP-kirkko asettaa jatkuvasti mystisiä periaatteita loogiseen viitekehykseen. Monet mormonit suorastaan ylpeilevät evankeliuminsa tieteellisillä lähtökohdilla, jotka eivät kuitenkaan kestä loogista tarkastelua vaan logiikka on merkittävällä tavalla väristynyttä. Malliesimerkkinä tästä vääristyneestä logiikasta antoi L. Whitney Clayton puhuessaan viime viikolla Brigham Youngin yliopistosta valmistuneille nuorille.
"The faithless often promote themselves as the wise, who can rescue the rest of us from our naivete," Clayton said. "We should disconnect, immediately and completely, from listening to the proselytizing efforts of those who have lost their faith, and instead reconnect promptly with the holy spirit."
He said students who attend BYU have a "wonderful opportunity" to participate in academic programs while staying connected to God.
Clayton kehottaa nuoria suoraan sivuuttamaan täysin kaikkinaisen kanssakäymisen uskonsa menettäneiden kanssa ja pyrkimään joutuisasti uudelleen yhteyteen Pyhän Hengen kanssa. Clayton sulauttaa yhteen mystisen ja loogisen keinotekoiseksi pyhäksi tieteeksi, jossa loogisen ja mystisen ajattelumaailman tuottama kokemus arvotetaan kokonaisvaltaisesti ylivertaiseksi.

Pyhää tiedettä harjoitetaan MAP-kirkossa järjestelmällisesti ja tarkoituksenhakuisesti. Tämä näkyy monin paikoin kirkon oppikirjoissa ja johtajien puheissa, joissa lainataan jatkuvasti runsain mitoin aiempien vuosien johtajia ja Pyhiä kirjoituksia. Pitkät lähdeviitelistat tekstien ja puheiden lopussa luovat illuusiota kirkon opin loogisuudesta ja muuttumattomuudesta. Todellisuudessa kuitenkin lähdeviitteitä seuraamalla päädytään helposti tilanteeseen, jossa lähdeviite yhdestä paikasta palauttaa lisää lähdeviitteitä jne. ja lopulta pitkän ketjun päästä alkuperäistä lähdettä etsivät saattavat löytää täysin erilaista oppia julistaneen edesmenneen johtajan tai peräti yhden henkilön alulle paneman jutun jostain takavuosilta, jota on vain kierrätetty puheesta toiseen, todellisten loogisten näyttöjen jäädessä hyvin ohuiksi.

Totalitaristisessa järjestelmässä, kuten MAP-kirkko, kaikki nuolet osoittavat keskelle määritellen järjestelmän olevan yksi ja ainoa tie. Kysymyksillä ei ole merkitystä, ainoastaan vastaus ratkaisee. Todellisessa ja avoimessa maailmassa kysymykset ohjailevat logiikkaa ja looginen päättelyketju vie totuuteen riippumatta henkilökohtaisista ennakko-oletuksista. On jokaisesta itsestään kiinni millaisilla kysymyksillä logiikkansa käynnistää vastausten löytämiseksi. Pääasia on ettei aloita vastauksesta ja sen jälkeen koita sovittaa kerättyä tietoa valitsemaansa vastaukseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti