sunnuntai 3. huhtikuuta 2016

MAP-kirkko raportoi, mutta uskooko kukaan?

Joka keväinen MAP-kirkon yleiskonferenssi puksuttaa raiteillaan Utahissa ja jäsenet kokoontuvat kuulemaan itsensä korottaneiden johtajien määrittelemiä totuuksia. Yksi kevään yleiskonferenssin vakio-osuuksista on kirkon julkaisemat jäsentilastot. Kuten jo aiempinakin vuosina tilastojulkistus noudattelee samaa tutuksi tullutta kaavaa, jossa todellisuus ja esitetyt luvut eivät kohtaa. Tänä vuonna kirkko väittää sillä olevan 15,634,199 jäsentä, mutta lukuja tarkemmin tarkastellessa voimme luottavaisin mielin todeta, että lukuun on laskettu mukaan ihmisiä, jotka eivät enää määrittele itse itseään mormoneiksi.


Kirkon kasvu-% jatkaa laskutrendiään, kuten jo totesin viime vuonna, jälleen saavuttaen kaikkien aikojen alimman arvon 1,7%. Tämä luku on laskettu kirkon ilmoittamista jäsenmääristä 2015 ja 2014.

Tänä vuonna ilmoitettu uusien käännynnäisten määrä 257,402 on alin kymmeneen vuoteen. Lähetystyöntekijämäärän merkittävä kasvattaminen 2013 ei siis ole tuonut toivottuja tuloksia ja huippuvuoden 2013 83,035 lähetyssaarnaajasta ollaan tultu alas 74,079:ään, mikä on yllättäen sama määrä kuin edellisenäkin vuonna. Tämä lähetyssaarnaajajoukko ei kuitenkaan tulosten valossa ole tuonut kirkon toivomaa kasvua.
Uusien lasten määrä on pysynyt melko tasaisena, joskin trendi on ollut loivasti laskeva vuoden 2009 jälkeen. Kuolleiden ja eronneiden määrän olen määritellyt laskemalla kirkon ilmoittaman edellisen vuoden jäsenmäärän, uusien kastettujen ja uusien lasten lukumäärän yhteen, sekä vähentänyt näin saadusta luvusta nyt ilmoitetun jäsenmäärän, jolloin jäljelle jäävä luku edustaa poistumaa eli kuolleiden ja eronneiden yhteenlaskettua määrää. 2015 poistuma oli ilmoitettujen lukujen perusteella 110,090, mikä on vain hieman vähemmän kuin uusien lasten lukumäärä.

Yllä esitetyt luvut ovat siis MAP-kirkon itsensä virallisessa raportissa ilmoittamien lukujen perusteella laskettuja ja niiden avulla voidaan arvioida pari hyvin mielenkiintoista jäseniin liittyvää arvoa. MAP-kirkkon jäsenten syntyvyyttä voidaan karkeasti arvioida ilmoitetun jäsemäärän ja uusien lasten määrän perusteella

MAP-kirkon syntyvyys on siis laskussa, ollut jo monta vuotta. Syntyvyys maailmassa on sunnilleen 18,5/1000 ihmistä kohden ja MAP-kirkon ilmoittamien lukujen perusteella laskettu syntyvyys jää tästä alle puoleen. MAP-kirkon ilmoittamat luvut poikkeavat niin merkittävästi maailman syntyvyystilastoista, että tämä paljastaa MAP-kirkon merkittävästi paisuttelevan kirkon todellista jäsenmäärää.
Maailman kuolleisuus on noin 7,9/1000 ihmistä kohden, joten jos MAP-kirkon ilmoittamien lukujen perusteella laskettu poistuma sisältäisi vain kuolleet niin parin viime vuoden luvut voisivat olla uskottavia, mutta koska kyseinen luku sisältää myös kirkosta eronneet vahvistuu kirkon jäsenmääräänsä liiottelevaa raportointia tukeva näyttö edelleen ja varsinkin vuonna 2012 raportoitujen lukujen perusteella poistuma on ollut räikeästi virheellinen.

Kirkon todellista jäsenmäärää voidaan vain arvioida näiden lukujen perusteella ja jos lasken arvion käyttäen maailman syntyvyyttä ja uusien lasten lukumäärää niin MAP-kirkon jäsemäärä olisi noin 6,2 miljoonaa. Uutiset Utahista, jossa mormonitiheys maailmassa on suurin, kertovat kuitenkin kuinka Utahin syntyvyys on merkittävästi korkeampi kuin Yhdysvaltojen syntyvyys, mikä antaa syyn olettaa, että mormonit synnyttävät keskimäärin enemmän lapsia kuin ympäröivä yhteiskunta. Näin ollen arvioitaessa todellista jäsenmäärää olisi ehkä syytä käyttää maailman keskimääräistä syntyvyyttä korkeampaa arvoa kuvaamaan mormonien syntyvyyttä. Utahin ja USA:n lukujen perusteella mormonien syntyvyyden voisi arvioida olevan noin 29% korkeampi kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Arviolla korjattu mormonien syntyvyys olisi siis 23,8/1000 ja laskettu arvio kirkon jäsemäärästä jäisi noin 4,8 miljoonaan. Todelliset luvut tiedetään ainoastaan kirkon pääkonttorilla, jos sielläkään. Selvää kuitenkin on ettei ilmoitettu jäsemäärä vastaa todellisuutta ja kirkko uskottelee itsellään olevan noin kolminkertainen määrä jäseniä mitä sillä todellisuudessa on. Ilmeisesti kyseessä on kirkon johdon taholta halu luoda jäsenistöön mielikuvia mahtavammasta kirkosta ja vuodesta toiseen raportoitavilla kasvuluvuilla illuusio Jumalan työn edistymisestä vaikka tilastojen tarkempi tarkastelu antaa osviittaa päinvastaisesta trendistä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti