keskiviikko 20. huhtikuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Harhauttaminen

Totalitarististen uskonliikkeiden on turvauduttava harhauttamiseen uusien jäsenten houkuttelemiseksi. Kaikki opit tai käytännöt, jotka ulkopuolisista tuntuvat käsittämättömiltä ja suorastaan mauttomilta, on piilotettava etteivät ne herättäisi epäilyksiä tai vakavia kysymyksiä liikettä kohtaan.

MAP-kirkon lähetyssaarnaajat eivät kerro liikkeestä kiinnostuneelle rehellisesti kuinka paljon aikaa, rahaa, kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta jäseniltä odotetaan. Vastalauseita aiheuttavat opit kerrotaan vasta myöhemmin, kun uhri on jo saatu sitoutettua yhteisöön niin hyvin ettei hän enää todennäköisesti vastusta hänen harteilleen asetettua kuormaa. Tiedot liikkeen historiasta, johtajien väärinkäytöksistä, taloudenpidosta, opin sisältämistä ristiriidoista ja muiden jäsenten valitukset piilotetaan uhrilta.

Harhauttaminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä mikä erottaa kultit eettisesti toimivista instituutioista. Eettisiä hallintotapoja noudattavat organisaatiot ovat läpinäkyviä ja paljastavat itse omat virheensä voidakseen korjata ne ja parantaakseen toimintaansa entisestään. MAP-kirkon toimintatavat ovat täysin päinvastaisia ja se käytännössä pyrkii pakottamaan jäsenet tekemään päätökset ilman oikeaa informaatiota tai peräti hyvin vääristellyn informaation perusteella. Informaatiokontrolli onkin merkittävä osa harhauttamista.

MAP-kirkosta kiinnostuneille tutkijoille (mormonien termi pontentiaaliselle käännynnäiselle) ei kerrota juuri mitään liikkeen historiasta tai edes temppelirituaaleista, jotka sisältävät monien ulkpuolisten mielestä hyvinkin arveluttavien valojen vannomista. Tutkijat hoputetaan kasteelle mahdollisimman nopeasti ilman, että he ymmärtävät mihin ovat sitoutumassa. Lähetyssaarnaajia saatetaan suoranaisesti jopa kieltää kertomasta liikaa opillisia asioita tutkijoille ja keskittyä ainoastaan yksinkertaisiin ja helposti omaksuttaviin kohtiin, puhutaan "maitoa ennen lihaa" -opettamisesta, sillä ne jotka oppivat "liikaa" liian aikaisin hylkäävät kirkon.

Tietoa tarjoillaan siis pienissä helposti omaksuttavissa annoksissa vähän kerrallaan. Tämä vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista ja helpottaa keskenään ristiriitaisten oppien istuttamista uhrin mieleen. Kun prosessi onnistutaan tekemään riittävän hitaasti uhri on lopulta niin syvällä verkossa ettei mikään enää lopulta voi horjuttaa hänen uskoaan.

Internetistä löytyy monia sivustoja, joilla paljastetaan MAP-kirkon harhautusyrityksiä, ja erityisesti kirkon oppeihin tehtyihin muutoksiin ja historiaan keskittyneet sivustot ovat avainasemassa kirkon aivopesusta toipumisessa. Tässä lyhyt lista muutamista aiheista, joita kirkko aktiivisesti vähättelee ja peittelee:
Näiden voimakkaita kielteisiä tunteita MAP-kirkkoa kohtaan aiheuttavien aiheiden lisäksi kirkko ei avoimesti kerro myöskään monista muista "vähäpätöisimmemmistä" aiheista kuten taloudenpidostaan tai omistamistaan liikeyrityksistä. MAP-kirkko on myös aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan politiikassa ja on jo yli 20 vuotta taistellut homojen oikeuksia vastaan joko suoraan ohjeistamalla jäsenistöään lahjoittamaan kampanjoihin rahaa, lahjoittanut itse rahaa ja käyttämällä peiteorganisaatioita kuten NOM oman agendansa ajamiseen peitelläkseen verovapailta organisaatioilta kiellettyä osallistumistaan poliitiikkaan.

Mormonikirkossa vallalla onkin kulissien ylläpitokulttuuri, joka ulottuu myös yksittäisiin jäseniin. Jäsenille on sosiaalisesti tärkeämpää näyttää oikeamielisiltä ja vanhurskailta kun todellisuudessa olla sitä. Tekopyhät jäsenet pääsevät helposti "kuin koira veräjästä" kunhan vain pystyvät ylläpitämään kulissiaan muiden yhteisön jäsenten silmissä pukeutumalla oikein, imitoimalla juuri oikeita eleitä ja puhumalla oikeita sanoja oikeissa kohdissa. Jokaisella jäsenellä on myös kova paine näyttää onnelliselta, koska Jumala siunaa oikeamielisiä ja vanhurskaita tehden heidät onnelliseksi, joten todellisten tunteiden näyttämistä ja mielipiteiden ilmaisua vältellään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti