torstai 28. huhtikuuta 2016

Uskonnollinen manipuointi - Mystinen manipulointi
Mystisen manipuloinnin tavoite on synnyttää tunne korkeammista päämääristä, joilla oikeutetaan kaikki keinot. Oleellisena osana mystiseen manipulointiin kuuluu kuvaukset voimista, jotka ovat ihmistä suurempia ja joihin on sopeuduttava. Ihmeitä lavastetaan ja jokapäiväisille tapahtumille etsitään mystisiä alkuperiä kuten esimerkiksi taskuun unohtuneen kympin setelin löytyminen saatetaan nähdä siunauksena ja ihmeenä eli tapahtumana, joka vahvistaa yhteisön julistamien korkeampien voimien todellisuutta.

Käännytettävälle uhrille vakuutellaan kuinka yhteisö on olemassa korkeampaa tavoitetta varten. MAP-kirkossa tavoitteeksi on määritelty Jumalan valtakunnan rakentaminen, ihmiskunnan valmistaminen Kristuksen toista tulemista varten ja henkilökohtaisella tasolla elämän tarkoitukseksi määritelty kehittyminen Jumalaksi. Yksilöä vaaditaan alistumaan yhteisön päämäärille sekä vaimentamaan epäilyksensä, sillä kukapa voisi epäillä korkeampia voimia ja tarkoitusta?

Mystinen manipulointi jatkaa siitä mihin Pyhä tiede loppuu. Opin ollessa kaiken kattava ja Jumalasta lähtöisin tulee mahdottomasta odotettu ja siten muutama hengellinen kokemus, aito tai kuviteltu, voi sinetöitä uhrin yhteisöön. Kokemus voidaan synnyttää joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti altistamalla uhri monille erilaisille tunne- ja transsitiloille erilaisten jumalanpalvelusmenojen ja rituaalien aikana siten, että uhri kuvittelee kokemuksensa syntyneen spontaanisti.

Mystinen manipulointi on hyvin lähellä kognitiivisia vääristymiä, jotka hämärtävät ihmisen kykyä havainnoida todellisuutta. Äärimmissä tapauksissa kognitiiviset vääristymät vallanhimoisten manipuoijien mielissä luovat edellytykset kammottaville teoille, esimerkkinä mainittakoon Mansonin kultin tekemät murhat Kaliforniassa 1960 -luvulla ja samaan kategoriaan voitaneen lukea myös mormonien Utahissa suorittama Mountain Meadowsin verilöyly. Motiiviksi teoille on rakennettu mielikuva korkeammista voimista ja/tai tehtävästä, joka korvaa yksilön mooraalikäsitykset vallankäyttäjän tahdolla. Uskonnollisissa yhteisöissä kognitiiviset vääristymät vaikuttavat uhriin voimakkaasti ja niitä voidaan käyttää uhrin vaientamiseksi sekä yhteistyöhalukkuuden voimistamiseksi. Opettaen uhri tunnistamaan elämänsä tapahtumakulku sarjana mysitisiä siunauksia ja koettelemuksia uhrin oma tahto ja moraali murennetaan järjestelmällisesti kunnes hän alistuu täydellisesti vallankäyttäjän tahtoon. MAP-kirkossa alistuminen vallankäyttäjän tahtoon on suorastaan välttämätön edellytys jumalaksikehittymisen kannalta.

Mystiseen manipulointiin MAP-kirkossa kuuluu merkittävänä osana myös narratiivi Saatanasta ja kuinka Saatana jatkuvasti yrittää kampittaa jäseniä ja tuhota kirkkoa. Hyvän Jumalan vastavoimana kosmoksessa riehuu siis myös toinen ihmistä suurempi voima, jota pitää alati varoa.

Totalitaristisen järjestelmän tarvitsee ainoastaan ohjata mieli kohti jotain tiettyä tarkoitusta, mieli täyttää tämän jälkeen itse aukot ja manipuloi itsensä vahvistusvinouman voimalla. Ihmiselle luonnollinen taipumus nähdä omia uskomuksia tukevia todisteita kaikkialla yhdistettynä vallankäyttäjän istuttamaan tapaan tulkita elämän tapahtumia mystisesti synnyttää helposti maagista ajattelua, uskoa rukouksen voimaan, Jumalan johdatukseen jne. Siunauksiksi lasketaan kaikki positiiviset asiat elämässä kun taas kielteiset nähdään Jumalan  mystisinä koettelemuksina tai Saatanan synnyttämänä pyhien vainona. Mystinen manipulointi ammentaa voimaansa vallankäyttäjien rakentamista kehäpäätelmistä, jotka pitävät uhrin mielen vangittuna mystisten tulkintojen todistaessa uhrin mielessä kirkon totuudesta.

Kirkon ei itseasiasssa edes tarvitse lavastaa ihmeitä kun jäsenet on koulutettu tulkitsemaan elämänsä tapahtumia yllä olevan taulukon kuvaamalla tavalla.

Mystisen manipuloinnin uhriksi joutuneen mielen on opeteltava ajattelemaan uudella tavalla voidakseen vapautua kirkon mielenhallinnan otteesta. Kuten monia muutakin aivopesumenetelmiä myös mystistä manipulointia vastaan voi puolustautua ylläpitämällä skeptisyyttä ja kyseenalaistamalla kaikkea. Ainoat totuudet, joista voimme olla varmoja, ovat totuudet jotka saadaan mittaamalla asioita sekä ilmiöitä toistuvasti ja johdonmukaisesti. Mystisen manipuloinnin uhriksi joutunut mieli taas tulkitsee yksittäisiä sattumuksia todisteina korkeammista voimista kirkon mieleen istuttaman kaavan mukaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti