torstai 9. kesäkuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - transsi- ja dissosiatiiviset tilat

Ihmisen mielelle on tyypillistä vaihdella eri tajunnantilojen välillä päivän aikana. Joku ehkä kuvittelee kokevansa ainostaan kaksi tajunnantilaa vuorokaudessa: valveilla ja unessa, mutta tämä on harhaa. Todellisuudessa tajunnantiloja on monia ja liikumme niiden välillä sen kummemmin edes kiinnittämättä niihin huomiota. Tajunnan eri tilat mahdollistavat keskittymisen tiettyihin asioihin, ne terävöittävät toimintakykyämme kriittisillä hetkillä tai voivat tehdä meistä vastaanottavaisempia opetustilanteessa. Toisinaan tehdessämme joitain, joka ei vaadi täyttä huomiotamme, mielemme irtautuu, dissosiatioi, ja lähtee vaeltelemaan. Toisaalta katsoessamme vaikkapa näytelmää tai lukiessamme kirjaa saatamme uppoutua tarinaan niin vahvasti, että unohdamme kokonaan itsemme ja uskomuksemme emmekä kiinnitä huomiota tarinan epäloogisuuksiin, siirrymme eräänlaiseen transsitillaan, jossa olemme alttiimpia tarinan välittämille viesteille ja vaikutteille.

Uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksissa ihmisten tajunnantiloihin vaikutetaan tunnelmaa ja tunteita ohjaavilla musiikkivallinnoilla, esiintyjien äänenkäytöllä, eleillä ja ilmeillä. Tavoitteena uskonnollisella manipuloijalla on saattaa kuulijat vastaanottavaiseen mielentilaan, jossa he ovat alttiimpia suoralle ja epäsuoralle manipuloinnille, heidän eläytyessään ja samaistuessaan kerrottuihin tarinoihin sen kummemmin pohtimatta niitä kriittisesti. Kerrotut tarinat, metaforat, oikein rytmitetty narratiivi, tunnelma ja musiikki kykenvät luomaan jopa euforisia tunnetiloja sekä synnyttämään voimakkaitakin fobioita yleisössä.

Margaret Singer toteaa kirjassaan "Cults in Our Midst" hypsoosin kulttiympäristössä olevan..
"..pohjimmiltaan äärimmäisen keskittymisen muoto, jossa henkilö sallii toisen rakentaa keskittymisen kohteen samalla sammuttaen kriittisen arviointikykyvyn ja oheistietoisuuden. Kun metodia käytetään kulttiympäristössä se muotoutuu psykologisen manipuloinnin muodoksi ja pakkokeinoksi, koska kulttijohtaja istuttaa omaa agendaansa tukevia mielikuviaan haavoittuvassa tilassa olevan henkilön  mieleen."
 John D. Goldhammer kirjassa "Under the Influence" toteaa  hypnoosin olevan..
"..merkittävä tekijä indoktrinaatiossa, erityisesti uskonnollisissa yhteisöissä, joissa jäsenet toistelevat mantroja, rukouksia, uskontunnustuksia, veisaavat, todistavat ja harjoittavat meditointia. Lisäksi monilla yhteisöillä on usein pitkia kokouksia, konklaaveja ja seminaareja, joissa ihmiset istuvat passiivisesti useita tunteja ilman taukoja kuunnellen samoja asioita toistelevaa materiaalia."
Riittävän pitkään jatkuvassa muuntuneen tajunnantilassa mieleen pystytään istuttamaan aiempien uskomusten kanssa ristiriitaisia uskomuksia ilman kognitiivisen dissonanssin vastustusta, sillä muuttuneessa tajunnantilassa mieli siirtää logiikan ja aiemmat uskomukset syrjään. Aiemmista uskomuksista, jotka muuttunut tajunnatila yrittää työntää syrjään, riippuu kuinka paljon hypnoottisen manipuloinnin uhri menettää otetta itseensä prosessin aikana. Muuntunut tajunnantila voi siis edesauttaa oppimista, mutta se myös altistaa hyväksikäytölle.

Dissosiatiiviset tilat taas irrottavat mielen koetusta todellisuudesta ja itsessään ovat varsin luonnollisia. Dissosiatiivisissa tiloissa mieli katkaiseen yhteyden ajatusten ja tapahtumien välillä, jäsentelee asioita omiin lokeroihinsa, ylläpitää eritilanteissa variaatioita identiteetistä ja estää kipeiden muistojen pulpahtamista mieleen. Vakavimmissa, haitaksi luokiteltavissa tapauksissa, puhutaan traumaperäisestä stressihäiriöstä tai dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä. Dissosiatiivisissa tiloissa mieli ei kykene yhdistelemään asioita kunnolla ja kokonaisuuksien hahmottaminen vaikeutuu.

Kirjassa "Recovery from Cults" todetaan:
"Dissosiatiivisessa tilassa kulttin jäsenet eivät tukahduta faktoja tai muistoja; heillä ei vain yksinkertaisesti ole niitä käytettävissään - vaikkakin vain tilapäisesti - koska faktat tai muistot on 'leikattu irti' tietoisuudesta."
MAP-kirkossa tajunnantiloja usein ohjaillaan mm. pehmeillä äänenpainoilla, tarinoilla, loogiselta kuulostavilla epäloogisuuksilla, lauluilla, tylsyydellä, rukouksilla, ylikuormittamisella, paastoamisella, toistoilla, unen puutteella, ruokavaliolla tai muuten vain tarpeettoman pitkiksi venytetyillä kokouksilla. Rukoileminenkin on eräänlaista meditointia, joka virittää mielen suggestiiviseen tilaan, ja näin muuttaa henkilön tajunnantilan toiseksi. Mormonit uskovat saavansa vastauksia rukouksiinsa "pienen sisäisen äänen muodossa," joka asettaa päämäärän sille millaiseen muuntuneeseen tajunnantilaan mielen tulisi virittäytyä kuullakseen vastauksen. Sakramenttikokoukset ovat kaikessa monotonisuudessaan tylsistyttäviä ja tilaisuuden kestäessä jäsenet saavuttavat tietyn dissosiatiivisen mielentilan jne.

Luovat ja älykkäät ihmiset ovat itseasiassa alttiimpia omaksumaan uuden muuntuneen tajunnantilan, mikä osaltaan mm. selittää miksi Koivuniemen Maitobaari pystyi aikoinaan kaappaamaan otteeseensa korkeasti koulutettuja diplomi-insinöörejä. Luovien ja älykkäiden ihmisten kyky kuvitella abstrakteja konsepteja yhdistettynä hyvään keskittymiskykyyn tekeekin heistä alttiimpia hypnoottisille manipulointikeinoille. Salakavalin tapa on käyttää ristiriitoja, joilla ylikuormitetaan ja saadaan aivojen rationaaliset alueet sammumaan. Singer kirjoittaa kuinka toisinaan ideologian istutus onnistuu pradoksaalisella informaatiolla, kunhan se esitetään tavalla, joka kuullostaa loogiselta.
"Kuulijan yrittäessä seurata mitä todella sanotaan hän todellisuudessa saattaa irtaantua todellisuudesta."
MAP-kirkon opit pursuilevat epäloogisuuksia ja ristiriitoja. Kaksoiskieltä ja -standardeja kylvetään taajaan konferenssipuheissa ja lauluissa, mutta jollakin tasolla loogiselta kuulostavalla tavalla. Monotoniset jumalanpalvelusmenot ja samoja teemoja jatkuvasti toistelevat tarinat toimivat dissosiatiivisten tilojen synnyttäjinä. Äänenpainoilla, musiikilla ja kirkon menojen tylsistyttävällä rytmillä synnytetään hypnoottisia tiloja, joitka tehostavat toivotun viestin omaksumista. Englannikielisille ja englantia ymmärtäville kirkonjäsenille jo pelkästään rukouksissa käytetty vanhahtavalta kuulostava kieli luo myyttistä ja kunnioitusta herättävää tunnelmaa. Paaston heikentämä mieli yhdistettynä meditatiiviseen rukoukseen toimii lähes poikkeuksetta jäsenen mielen synnyttäessä erilaisia tuntemuksia, joiden jäsen kokee vahvistavan hänen uskoaan.

Tarpeeksi kun harjoittelee muuntuneiden tajunnantilojen välillä siirtymistä niin niistä voi tulla automaattisia. Jonkin triviaalin arkisen yksityiskohdan laukaisemana jäsen saattaa kokea kesken normaalien päivärutiinienkin liukuvansa "hengelliseen" tilaan ja kuvitella kommunikoivansa henkolentojen kanssa. Vakavimmissa tapauksissa uhrin mieleen voi syntyä oman identiteetin lisäksi toisistaan irrallisia henkipersoonien identiteettejä eli syntyy dissosiatiivinen identiteettihäiriö.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti