maanantai 6. kesäkuuta 2016

Uskonnollinen manipulointi - Mustavalkoinen ajattelu

Haitallisten uskonliikkeiden yksi tunnusomaisimmista piirteistä on mustavalkoinen maailmankuva. Kaikki vaihtoehdot ovat joko absoluuttisesti oikein tai väärin, eikä välimuotoja tunneta. Kaikki on harmoniassa Jumalan kanssa tai sitten Saatanan omaa. Uskonyhteisön mustavalkoisessa ajattelussa kaikki on jaettu dualistisesti hyväksi tai pahaksi.
MK 1 Nefi 14:10  Ja hän sanoi minulle: Katso, on vain kaksi kirkkoa: toinen on Jumalan Karitsan kirkko, ja toinen on Perkeleen kirkko; sen vuoksi jokainen, joka ei kuulu Jumalan Karitsan kirkkoon, kuuluu siihen suureen kirkkoon, joka on iljetysten äiti; ja se on koko maan huora.
Todellisuudessa kyse on kärjistetystä retoriikasta, jonka tavoitteena on rajoittaa ihmisten ajattelua tarjoamalla vain kahta vaihtoehtoa harkinnan pohjaksi. Tämä on pohjimmiltaan vääränä dilemmana tunnettu argumentointivirhe. Mustavalkoinen ajattelu yksikertaistaa muutoin monimutkaisen päättelyketjun tarjoten jäsenelle näennäisen valinnanvapauden ja autonomian uskonnollisen johtajan tarkkaan kontrolloiduilla vaihtoehdoilla. Mustavalkoinen ajattelu vaikuttaa mielessä seuraavilla tavoilla:
  • Synnyttää mieleen illuusion oikeassaolemisesta, "minä olen yksi hyvistä tyypeistä."
  • Eristää jäsentä eritavoin ajattelevista ulkopuolisista.
  • Sulkee mielen ulkopuolisen informaation vaikutuksilta. Asiat voidaan välittömästi lokeroida hyviksi tai pahoiksi sen sijaan, että niiden ajatteluun käytettäisiin aikaa ja ne yritettäisiin ymmärtää kunnolla.
  • Tekee jäsenten ohjauksesta helppoa. Johtajien ei tarvitse perustella asioita loogisesti, heidän tarvitsee vain sanoa: "Tämä on paha, koska minä sanon" tai "Jumala sanoo niin", ja jäsenet, joille mustavalkoisesta ajattelusta on jo muodostunut tapa, hyväksyvät kaiken sen kummemmin ajattelematta.
Jäsenen sisäisessä ajattelumaailmassa mustavalkoinen ajattelu näyttää hyödylliseltä. Päätökset ovat erittäin selkeitä kun kaikkia asianhaaroja ei tarvitse pohtia. Vaihtoehdot ovat aina absoluuttisen oikein tai väärin, joten harkintaa ei tarvita. Mahdollisena seurauksena kuitenkin vaanii rankka itsekriittisyys ja maailmakielteisyys. Jos jäsen ei pysy kirkon tarkkaan määrittelemällä kaidalla polulla niin hän saattaa tuntea itsensä huonoksi ihmiseksi. Samalla ulkopuolinen paha maailma tuomitaan omassa mielessä, mikä synnyttää voimakkaan me vs. muut asettelun, joka entisestään eristää jäsentä lisää ulkpuolisista.

MAP-kirkko istuttaa mustavalkoisen ajattelun syvälle jäsenten mieliin. Siitä on hyvin vaikeaa luopua, jopa senkin jälkeen kun lakkaa uskomasta oppeihin ja kirkon johtajiin. Sopeutuminen todelliseen maailmaan vaatii kokonaan uuden ajattelutavan opettelemisen, sillä todellisessa maailmassa vaihtoehtoja on aina useita. Teoilla on useita mahdollisia seurauksia, joita pitäisi kyetä punnitsemaan tasapuolisesti mahdollisten vaikutusten kautta. Oikea tapa toimia voi olla joskus hyvinkin hankala päätellä ja joissain tapauksissa oikea tapa toimia riippuu täysin asiayhteydestä eikä jokaiseen tilanteeseen voi soveltaa samaa tapaa toimia.

Mustavalkoista logiikkaa sovellettaessa tarkoituksena on määritellä valinnan viitekehys uudelleen ja siten hämärtää vapaata tahtoa. MAP-kirkon opeissa mustavalkoinen ajattelu on keskeistä kirkon oppeissa, jäsenten tekemissä valinnoissa ja pelastussuunnitelmassa.
MK Moroni 7:12 Niinpä kaikki, mikä on hyvää, tulee Jumalasta, ja se, mikä on pahaa, tulee Perkeleestä, sillä Perkele on Jumalan vihollinen ja taistelee jatkuvasti häntä vastaan ja kutsuu ja houkuttelee syntiin ja tekemään sitä, mikä on pahaa, jatkuvasti.
 Evankeliumin Periaatteet kirja alleviivaa kirkon mustavalkoista ajattelua luvussa neljä seuraavasti.
Jumala on sanonut meille profeettojensa välityksellä, että olemme vapaita valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Voimme valita vapauden ja iankaikkisen elämän seuraamalla Jeesusta Kristusta. Olemme vapaita valitsemaan myös vankeuden ja kuoleman seuraamalla Saatanaa. (Ks. 2. Nefi 2:27.) Oikeutta valita hyvän ja pahan välillä ja toimia omasta puolestamme kutsutaan tahdonvapaudeksi.
Rajaamalla vaihtoehdot tiukasti kahteen, joista toinen on aina väärä ja paha, MAP-kirkko ohjaa jäsentensä tekemiä valintoja tarjoten samalla näennäistä valinnan vapautta. Todellisuudessa uskovaisella jäsenellä ei ole vaihtoehtoja koska hän ei luonnollisesti halua valita väärin. Mustavalkoinen ajattelu, jota kirkon kärjistetty retoriikka edustaa, tarjoaa käytännössä jäsenille vain johtajien määrittelemän "oikean", josta poikkeamisella väitetään olevan vakavia ikuisia seurauksia. Mustavalkoisen ajattelun vangeiksi jääneet jäsenet ovat käytännössä luopuneet vapaasta tahdostaan ja ovat elämässään täysin kirkon johtajien määrittelemien "oikeiden" valintojen varassa.

Todellisuus ei ole mustavalkoinen. Rajaamalla vaihtoehtojen määrän kahteen hyvän ja pahan välille MAP-kirkko peittää mustaan varjoonsa kaikki muut värit maailmasta. Jäsenille valittavaksi jää ainoastaan valkoisena esitetty kirkon määrittelemä "hyvä," joka ohjaa jäseniään itseään kohti kuin pimeässä koiperhosia houkutteleva katulamppu. Valaisemalla ympäristöään älyllään jäsen voi löytää ympäröivän maailman värikylläisyyden ja muutkin vaihtoehdot, mutta ensin pitää kuitenkin löytää paristot lamppunsa päälle kytkemiseksi. Uuden ajattelutavan oppiminen vaatii tietoisia pyrkimyksiä ajattelukykynsä kehittämiseen ja MAP-kirkossa opetettavan mustavalkoisen ajattelutavan kitkemisen mielestään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti